دانلود pdf کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری آزمون پلاس کنکور 99

دانلود pdf کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری آزمون پلاس کنکور 99

دانلود pdf کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری آزمون پلاس کنکور 99

آزمون پلاس کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری آزمون پلاس کنکور 99 دهم + یازدهم + دوازدهم (ویژه‌ی جمع‌بندی سریع) تولید کننده : انتشارات بین المللی گ اج داوطلبان کنکور، پس از مطالعه‌ی نکات و زدن تست‌های متنوع و گوناگون، نیازمند منبعی کارآمد برای دوران جمع‌بندی هستند که با تکیه بر آن بتوانند تمام آموخته‌های خود را در ماه‌های پیش از آزمون سراسری مرور نمایند، منبعی که برای هر ریزموضوعی حداقل یک تست داشته باشد تا داوطلبان با بررسی آن، تسلط‌شان بر همه‌ی نکات کتاب درسی بیش از پیش شود. شما در این کتاب با تست‌هایی روبه‌رو می‌شوید که می‌توان گفت تقریبا در درس زبان انگلیسی نخستین بار است که آن‌ها