مراقبه جذب ثروت قطعی

مراقبه جذب ثروت قطعی

مراقبه جذب ثروت قطعی

این محصول برای جذب ثروت در شرایط کنونی طراحی شده است و برلی افراد بالای 18 سال مناسب می باشد. در این محصول از سابلیمینال جذب قطعی ثروت برای بالا بردن ضریب تاثیر آن استفاده شده است.

مراقبه جذب قطعی ثروت

مراقبه جذب قطعی ثروت

مراقبه جذب قطعی ثروت

این محصول جهت استفاده ی افراد بالای 18 سال و برای بدست آوردن ثروت طراحی شده است. تمامی افراد بدون مشکلات قلبی و عروقی قادر به انجام این مراقبه هستند. این مراقبه همراه با سابلیمینال قطعی جذب ثروت تنظیم شده و کاربردی آسان دارد.