نرم افزار ثبت اطلاعات بسیجیان تحت اکسس

نرم افزار ثبت اطلاعات بسیجیان تحت اکسس

نرم افزار ثبت اطلاعات بسیجیان تحت اکسس

نرم‌افزار بانک اطلاعاتی اعضای بسیج، جهت ثبت اطلاعات کامل اعضا و گزارشگیری با امکانات زیر آماده دریافت می باشد : امکانات: 1) ثبت اطلاعات کامل اعضا ( از جمله: نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، عنوان شغل، تاریخ عضویت، تاریخ فعالیت، قطع ارتباط و ارتباط مجدد، کد اختصاصی بسیج و …) 2) بهره گیری از بانک اطلاعاتی اکسس 3) چاپ فرم مشخصات عضو 4)چاپ لیست کامل اعضا 5) جستجوی اعضا بر اساس نام و نام خانوادگی یا کد اختصاصی بسیج 6) امکان پشتیبان گیری از دیتابیس بصورت خودکار 7) تقویم شمسی 8) امکان تعریف و تغییر رمز ورود کاربر 9) امکان ویرایش و حذف در تمام موارد فوق 10) چاپ نامه