مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1

مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1

مجموعه ویدئوهای آموزشی تکنیک های پرتونگاری 1

شرح درس در اين درس دانشجويان با روش آماده سازي بيمار،وضعيت هاي مختلف راديوگرافي از قسمت هاي مختلف آناتوميك اندام فوقاني و تحتاني و ساختارهاي آناتوميك قابل مشاهده آشنا مي گردد. رئوس مطالب : آشنايي با آماده سازي بيمار و تسلط كامل در وضعيت دهي بيمار با توجه به ناحيه آناتوميك جهت راديوگرافي از نواحي مختلف بدن از جمله : اندام فوقاني :راديوگرافي از استخوانهاي ساعد ،مفصل آرنـج ،انتهـاي تحتـاني بـازو ،استخوان بازو ،نواحي مختلف آناتوميك سر استخوان بازو،مفصل شانه ،مفصل آكروميوكلاويكولار ،استخوان كتف ،اسـتخوان ترقوه ،مفصل استرنوكلاويكولار اندام تحتاني :راديوگرافي از انگشتان مختلف پا ،پا،راديوگرافي از بعضـي از اسـتخوانهاي مـچ پـا ،راديـوگرافي از اسـتخوان پاشنه پا ،مفصل ساب تالار ،مچ پا ،ساق پا ،مفصل زانو ،فضاي بين كونـديلي، انتهاي تحتاني ران ،انتهاي فوقاني ران ،گردن استخوان ران ،مفصل هيپ و رادیوگرافی روبرو لگن

ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی

ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی

ویدئوهای آموزشی ساختمان مواد کنتراست در رادیولوژی

ویدئوهای آموزشی مواد حاجب در رادیولوژی به عنوان یک آموزش مجازی مکمل برای دانشجویان کارشناسی رادیولوژی، داوطلبان آزمون های استخدامی، کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و دانشجویان مهندسی هسته ای پرتوپزشکی می باشد. این ویدئوهای آموزشی شامل مباحث زیر است: 1-آشنایی با ماده کنتراست گاستروگرافین و اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها 2-آشنایی با ساختمان انواع مواد کنتراست یددار مورد استفاده در مطالعه سیستم ادراری 3-آشنایی با مواد کنتراست مورد استفاده در مطالعه تصویربرداری از سیستم صفراوی 4- آشنایی با ویژگی و نام انواع مواد کنتراست مونمر و دایمر یونی و غیر یونی یددار 5- آشنایی با مواد کنتراست و نحوه استعمال در هیستروسالپینگوگرافی 6- انواع مواد کنتراست و نحوه استعمال در آزمون های CT Scan 7- معرفی عوارض حانبی خفیف تا شدید و مزمن مواد کنتراست یددار و

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی

مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی

در این ویدئوهای آموزشی دانشجویان با ساختار تیوب اشعه ایکس، مکانیسم تولید اشعه ایکس و برهمکنش هایپرتو با ماده، پارامترهای تصاویر آنالوگ و دیجیتال، عوامل تاثیر گذار بر کیفیت تصویر ( کنتراست،قدرت تفکیک های تصویر و دانسیته و نویز)، اصول و تجهیزات مرتبط با تشکیل تصویر در رادیولوژی آنالوگ (فیلم، صفحه تشدید کننده، پروسسور وتاریکخانه این مجموعه ویدئوهای آموزشی درس ثبت و نمایش تصاویر پزشکی می تواند برای دانشجویان رادیولوژی، داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی، داوطلبان آزمون های استخدامی ، داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد تکنولوژی تصویربرداری پزشکی و دیگر رشته های مرتبط با پرتو مناسب باشد.

مجموعه فیلم های آموزشی تکنیک ستون فقرات و قفسه سینه

مجموعه فیلم های آموزشی تکنیک ستون فقرات و قفسه سینه

مجموعه فیلم های آموزشی تکنیک ستون فقرات و قفسه سینه

پکیج طلایی شامل فیلم های آموزشی و تدریس تکنیک های پرتونگاری 2 بخش تکنیک های رادیوگرافی ستون مهره ها و قفسه سینه این مجموعه برای داوطلبان و دانشجویان زیر بسیار بسیار مفید و کاربردی می باشد: 1- دانشجویان کارشناسی رادیولوژی 2- داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی پرتوشناسی 3- داوطلبان آزمون های استخدامی 4- کارشناسان محترم و زحمت کش رادیوتکنولوژیست جهت باز آموزی و یادآوری توجه: تعداد جلسات فیلم های آموزشی 21 جلسه کامل است. در ابتدای هر سری تکنیک یک مرور کلی آناتومی استخوان های آن ناحیه نیز وجود دارد.