تنظیم شرایط محیطی بوشهر

تنظیم شرایط محیطی بوشهر

تنظیم شرایط محیطی بوشهر

پروژه تنظیم شرایط محیطی محل پروژه شهرستان بوشهر موقعیت جغرافیایی شهر بوشهر بررسی اقلیمی منطقه از لحاظ دما ، تابش خورشید ، باد ، نزولات جوی و رطوبت بررسی احساس غالب اقلیمی با توجه به عوامل ذکر شده در شهرستان بوشهر تجزیه و تحلیل شرایط اقلیمی بررسی بناهای سنتی شهرستان بوشهر شناشیر یا تراس حیاط تعدد پنجره پشت بام ایوان سایه­بان و شبکه­های چوبی استفاده از شیشه های رنگی محل سایت مورد نظر در شهرستان بوشهر تحلیل سایت مد نظر ایده های طراحی طراحی ویلا مشخصات کلی ویلا مقطع طولی نمای ها دتایل ها