روش تدریس «تفكر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم 24 ساعت کد 99506868

روش تدریس «تفكر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم 24 ساعت کد 99506868

روش تدریس «تفكر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم 24 ساعت کد 99506868

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون روش تدریس «تفكر و سبک زندگی» پایه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه و باز آموزی مبانی علمی آن کد دوره: 99506868 مدت دوره: 24 ساعت فرمت فایل: PDF