تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم 12 ساعت کد 99506579

تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم 12 ساعت کد 99506579

تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم 12 ساعت کد 99506579

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات برگزیده سوره واقعه جزء 27 قرآن کریم کد دوره: 99506579 مدت دوره: 12 ساعت تعداد سئوالات: 200 سئوال فرمت فایل: PDF