سئوالات امتحانی تکنولوژی و کارگاه تراشکاری 1 و 2

سئوالات امتحانی تکنولوژی و کارگاه تراشکاری 1 و 2

سئوالات امتحانی تکنولوژی و کارگاه تراشکاری 1 و 2

درس تکنولوژی و کارگاه تراشکاری 1 و 2 جزء دروس اساسی، تخصصی و مهارتی رشته ساخت و تولید در مقطع متوسطه در هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش به حساب می آید و در سال دوم و سوم تدریس می گردد. هنرجویان گرامی پس از گذراندن این درس با فرآیندهای تراشکاری و قسمت های مختلف دستگاه تراش، تجهیزات بستن و نحوه بستن قطعه کار بر روی دستگاه تراش، ابزارهای تراشکاری و نحوه بستن آن ها بر روی دستگاه تراش ، تیز کردن رنده تراشکاری ، تعیین تعداد دوران سه نظام و انجام