پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موقعيتي و استراتژيک موثر بر صادرات فولاد خراسان رضوي با استفاده از تکنيک SPACE و سلسله مراتبي فازي

پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موقعيتي و استراتژيک موثر بر صادرات فولاد خراسان رضوي با استفاده از تکنيک SPACE و سلسله مراتبي فازي

پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موقعيتي و استراتژيک موثر بر صادرات فولاد خراسان رضوي با استفاده از تکنيک  SPACE و سلسله مراتبي فازي

پژوهش کارشناسی ارشد با عنوان شناسايي و اولويت بندي عوامل موقعيتي و استراتژيک موثر بر صادرات فولاد خراسان رضوي با استفاده از تکنيک SPACE و سلسله مراتبي فازي به صورت کامل و با فرمت ورد چکیده: پژوهش حاضر نتیجه ی یک تحقیق میدانی به روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی- مقطعی است که به شناسایی و اولویت بندی عوامل موقعیتی و استراتژیک موثر بر صادرات فولاد خراسان رضوی با استفاده از تکنیک SPACE و سلسله مراتبی فازی پرداخته است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه مديران و كارشناسان داخلی سازمان فولاد خراسان رضوی در شهرستان نیشابور در بخش هاي مختلف سازمان، مانند بخش هاي منابع انساني، تحقيقات بازار، مالي، بازاريابي، توليد و غیره می باشد که به

پژوهش بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای CIS

پژوهش بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای CIS

پژوهش بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای CIS

پژوهشی باعنوان بررسی نقش منطقه ویژه اقتصادی سرخس در توسعه مبادلات بازرگانی با کشورهای CIS با فرمت ورد چکیده: امروزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان پديدهاي فراگير و ابزاري براي تحقق استراتژي هاي توسعه برون نگر با تأكيد بر سياست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند. به طوري كه اكثر كشورهاي درحال توسعه، به احداث يك يا چند منطقه آزاد و ویژه اقتصادی مبادرت كرده اند. هدف از ايجاد اين مناطق، فراهم كردن شرايط مناسب به منظور افزايش توليد و صدور كالاهاي صنعتي از طريق جذب سرمايه هاي خارجي، ايجاد اشتغال، كسب درآمد ارزي، افزايش درآمد حاصل از توريسم، تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنايع، برقراري پيوندهاي صنعتي با

پژوهش شناسايي عوامل موثر بر وفاداري به نشان تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان داروهاي ايراني

پژوهش شناسايي عوامل موثر بر وفاداري به نشان تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان داروهاي ايراني

پژوهش شناسايي عوامل موثر بر وفاداري به نشان تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان داروهاي ايراني

پژوهشی با عنوان شناسايي عوامل موثر بر وفاداري به نشان تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان داروهاي ايراني با فرمت ورد چکیده: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر وفاداری به نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان داروهای ایرانی در بین بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در شهر مشهد است. این تحقیق میدانی به روش کاربردی – توسعه ای و پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش، مشتریان سازمان تامین اجتماعی در شهر مشهد می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 270 نفر از مشتریان انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصيفي، از جداول توزيع فراواني و شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي، مانند فراوانی و غیره استفاده شد و در

پژوهش بررسي تأثير ابعاد برند برارزش ويژه برند از دید مشتریان محصولات غذایی شهرک صنعتی مشهد

پژوهش بررسي تأثير ابعاد برند برارزش ويژه برند از دید مشتریان محصولات غذایی شهرک صنعتی مشهد

پژوهش بررسي تأثير ابعاد برند برارزش ويژه برند  از دید مشتریان محصولات غذایی شهرک صنعتی مشهد

پژوهشی با عنوان بررسي تأثير ابعاد برند برارزش ويژه برند از دید مشتریان محصولات غذایی شهرک صنعتی مشهد به صورت ورد چکیده: در عصر جديد كه دوران ادغام و تحصيل شركت هاست، ارزش نام و نشان تجاري يك عامل كليدي و تعيين كننده در ارزش شركت و ارزش بازار سهام ميباشد و اين به سبب قدرتي است كه يك نام تجاري در كسب مشتري جديد و حفظ مشتريان موجود دارد . اگر نام ونشان تجاري داراي ارزش ويژه بالايي باشد، شركت ميتواند در سايه ي وجود آن هزينه بازاريابي را كاهش دهد. زيرا مشتريان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاكره و چانه زدن با توزيع كنندگان و خرده فروشان شركت از موضع قوي تري برخوردار است، و به شركت اجازه

پژوهش بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام تجاری تلویزیون سامسونگ در شهر مشهد

پژوهش بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام تجاری تلویزیون سامسونگ در شهر مشهد

پژوهش بررسی  عوامل موثر بر انتخاب نام تجاری تلویزیون سامسونگ در شهر مشهد

پژوهشی با عنوان بررسی عوامل موثر بر انتخاب نام تجاری تلویزیون سامسونگ در شهر مشهد با فرمت ورد. چکیده: افزایش رقابت بین شرکت ها و تنوع طلبی مصرف کنندگان و نیز امکان حق انتخاب بیشتر برای آنها،شرکت هارا وادار کرده تاهرچه بیشتر به مطالعه رفتار خریداران وعوامل تاثیر گذار در آنها بپردازند. یکی از عوامل تاثیر گذاربررفتارمصرف کنندگان نام تجاری است،مصرف کنندگان به این دلیل خواهان نام تجاری هستند که این نام ها سبب می شود که عمل انتخاب وخرید برای آنها آسان تروراحت تر گردد. شناسایی ابعاد مختلف یک نام تجاری وچگونگی تاثیر آن بر رفتارخریدمصرف کنندگان به شرکت ها کمک می کندتابرنامه ای بازاریابی خود راهرچه بهتر وموثرتدوین

پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات سنگ آهن از دیدگاه صادر کنندگان با استفاده از تکنیک MCDM

پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات سنگ آهن از دیدگاه صادر کنندگان با استفاده از تکنیک MCDM

پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات سنگ آهن از دیدگاه صادر کنندگان با استفاده از تکنیک  MCDM

پژوهشی با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات سنگ آهن از دیدگاه صادر کنندگان با استفاده از تکنیک MCDM با فرمت ورد چکیده: در این مقاله به دنبال آنیم که عوامل مؤثر بر توسعه صادرات سنگ آهن را اولویت بندی نماییم. با بررسی پیشینه تحقیق عوامل مورد نظر متغیرهای درون شرکتی، روابط با محیط خارجی، استراتژی، عوامل محیطی به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب شدند. در این راستا فرضیه­های تحقیق به شرح زیر مطرح می شوند: متغیرهای درون شرکتی بر توسعه صادرات سنگ آهن اثر گذار است. روابط با محیط خارجی بر توسعه صادرات سنگ آهن اثر گذار

پژوهشی بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری در شعب بانک ملت در استان خراسان جنوبی

پژوهشی بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری در شعب بانک ملت در استان خراسان جنوبی

پژوهشی بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری در شعب بانک ملت در استان خراسان جنوبی

توسعه سریع تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های امروزه کسب وکار، مهم ترین روند بلند مدت در تجارت جهانی محسوب می شود. بنابراین رشد و توسعه بالقوه چشمگیری، به ویژه برای تهیه و تدارک محصولات و خدمات از طریق اینترنت، مورد انتظار است. طبق شواهد موجود، کیفیت خدمات که از طریق وب سایت ها ارائه می شود، راهبردی ضروری به منظور موفقیت بانک های آنلاین بوده و مدیران این وب سایت ها به منظور ارائه کیفیت خدمات ممتاز به مشتریان، ابتدا باید به این نکته پی ببرند که مشتریان چگونه خدمات آنلاینی که به آن ها ارائه می شود را درک و ارزیابی می کنند. در این پژوهش به بررسی رابطه ی برخی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری پرداخته شده است. جامعه

پژوهش نقش و اهميت نمايشگاه ها در رشد و توسعه تجاری استان خراسان رضوی

پژوهش نقش و اهميت نمايشگاه ها در رشد و توسعه تجاری استان خراسان رضوی

پژوهش  نقش و اهميت نمايشگاه ها در رشد و توسعه تجاری استان خراسان رضوی

پژوهشی با عنوان نقش و اهميت نمايشگاه­ها در رشد و توسعه تجاری استان خراسان رضوی با فرمت ورد چکیده: نمایشگاههای بازرگانی مولفه کلیدی آمیزه بازاریابی و ارتباطات هستند که تحت تاثیر چهار عامل؛ تبلیغات حضوری، روابط عمومی، تشویق و ترغیب و پیشبرد فروش محل مناسبی برای برقراری ارتباط، شناخت خود، رقیب و مشتری به شمار می آیند. نمایشگاه رسالت اصلاح، تقویت و بهبود سیستم توزیع، تسهیل ارتباطات تجاری ورونق مبادلات را عهده دار است از این رو یکی از ابزارهای اصلی اجرای برنامه ها و سیاست های ارتباطی شرکت ها است و حضور در نمایشگاه های بازرگانی یک فرصت طلایی برای شرکتها می باشد. دراین پژوهش به بررسی میزان نقش و

پژوهش بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

پژوهش بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

پژوهش بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

پژوهشی با عنوان بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار با فرمت ورد چکیده: اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به طور فزاینده اي در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاري بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداري مشتریان براي شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداري مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی(چهار برند: سامسونگ، ال جي، پارس خزر و اسنوا) فروشگاه هاي شهرستان سبزوار می باشد. مدل پژوهشی طراحی شده بر مبناي مدل شخصیت برند آکر( 1997 )

پژوهش بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و رضايت مشتري

پژوهش بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و رضايت مشتري

پژوهش بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و رضايت مشتري

پژوهشی با عنوان بررسي ارتباط بين ارزش ويژه برند و رضايت مشتري با فرمت ورد چکیده: در عصر جديد ارزش برند يک عامل کليدي و تعيين­کننده در ارزش شرکت و ارزش بازار سهام مي­باشد. ارزش ويژه برند قدرتمند اجازه مي دهد تا شرکت ها بهتر مشتريان را حفظ کنند، به نيازهايشان با اثربخشي بيشتر رسيدگي کنند، و سود(منافع) را افزايش دهند. ارزش ويژه برند مي تواند با پياده سازي موفق و مديريت تلاش بازاريابي ارتباطي مداوم به وسيله ارائه ارزش به مشتري، و گوش دادن به نيازهاي آنان افزايش يابد. بي توجهي به نکاتي که رابطه برند-مشتري ارائه نموده در بازار و به کار نگرفتن اين منافع و خوش بيني که به اينکه رابطه يقينا در دراز مدت ايجاد خواهد شد