برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی 32 ساعت کد 94004120

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی 32 ساعت کد 94004120

برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی 32 ساعت کد 94004120

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیت های اردویی کد دوره: 94004120 مدت دوره: 32 ساعت تعداد سئوالات: 500 سئوال فرمت فایل: PDF