برنامه بدنسازی کاهش وزن

برنامه بدنسازی کاهش وزن

برنامه بدنسازی کاهش وزن

مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 3 روز در هفته سطح تمرین : مبتدی خلاصه برنامه بدنسازی کاهش وزن بسیاری از ما به دلیل نداشتن انگیزه ، زندگی پر مشغله یا عدم کنترل خود در مبارزه با وزن اضافی دائما مبارزه می کنیم. وضعیت شما به هر حال ممکن باشد ، این برنامه بدنسازی کاهش وزن لطف صرفه جویی شما خواهد بود و کیلو گرم ها را از بین می برد ، در حالی که ماهیچه هایی درست می کنید که باور نمی کنید. عضله سازی در حالی که دارای کاردیو است بهترین راه برای کاهش وزن و جلوگیری از آن است!