برنامه بدنسازی آتش نشان

برنامه بدنسازی آتش نشان

برنامه بدنسازی آتش نشان

مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 4 روز در هفته سطح تمرین : متوسط خلاصه برنامه بدنسازی آتش نشان این برنامه بدنسازی آتش نشان برای ایجاد قدرت ، بهبود کاردیو ، کاهش وزن و عضله سازی طراحی شده است. از آنجا که زندگی در جریان است ، آتش نشاننان باید همیشه در حفظ آمادگش جسمانی در اوج باشند. این برنامه بدنسازی آتش نشان ، هر شخصی را که آتش نشان است ، به یک ماشین بالقوه برای نجات جان تبدیل می کند. هر تمرین در این روال روال آتش نشان شامل تمرینات خاصی است که تعادل ، قدرت ، استقامت و ثبات هسته ای را ایجاد می کند

برنامه بدنسازی نیروهای ویژه

برنامه بدنسازی نیروهای ویژه

برنامه بدنسازی نیروهای ویژه

مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 4 روز در هفته سطح تمرین : پیشرفته خلاصه برنامه بدنسازی نیروهای ویژه نیروهای ویژه هر شاخه نظامی از بهترین بهترین ها تشکیل شده است. دیگر جایی برای ضعف وجود ندارد ، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی ، زیرا از آنها خواسته می شود در هر زمان در یک سطح استثنایی عمل کنند. برخی از مشهورترین گروه های نیروی های ویژه عبارت اند از: ارتش رنجرز ، ناوگان دریایی ، تفنگداران دریایی و ناوهای نجات نیروی هوایی. آموزش نیروهای ویژه سربازان را برای مقابله با تروریسم آماده می کنند.