برنامه بدنسازی افزایش حجم

برنامه بدنسازی افزایش حجم

برنامه بدنسازی افزایش حجم

مدت زمان دوره: 4 هفته تعداد روز در هفته: 6 روز در هفته سطح تمرین : پیشرفته خلاصه برنامه بدنسازی افزایش حجم برنامه بدنسازی افزایش حجم یک تمرین شش روزه سنگین برای ایجاد توده عضلانی است. این برنامه بدنسازی برای افرادی طراحی شده است که مدتی آموزش دیده اند. این یکی از تمرینات برای توده عضلانی است. اما در روز سوم برای کاردیو و شکم تقسیم می شوند و به عضلات شما کمی بهبود می بخشد. این کار با گروه های بزرگ عضلانی در پاها و سپس قفسه سینه ، قلب ، شکم ، پشت ، شانه ها ، بازوها