بالون فارسی سوم

بالون فارسی سوم

 بالون فارسی سوم

بهره برداران: دانش آموزان مقطع ابتدایی سیستم عامل: اندروید 2 به بالا هدفهای رفتاری: رفع اشکال غلط دیکته ای حداکثر به میزان 85 درصد تصویر سازی کلمات در ذهن دانش آموزان امکانات: امکان حروف چینی کلمات به صورت درس به درس و جستجو در درس در صفحه کتاب امکان حروف چینی کل کتاب و انتخاب کلمات به صورت تصادفی حروف چینی کلمات تشدید دار کل کتاب به صورت تصادفی تشخیص فاصله در کلمات کل کتاب نصب بر روی موبایل و نصب و استفاده از رایانه از طریق شبیه ساز اندروید روش استفاده از اپلیکیشن: در ابتدا درس به درس از کلمات استفاده می شود در شروع دانش آموز می تواند در صورت غلط