حدس پرچم

حدس پرچم

حدس پرچم

این بازی برای سرگرمی و یادگیری شما طراحی شده است. یکی از ویزگی های خوب این بازی این است که از گرافیک بالایی بر خوردار است. این بازی توسط تیم مثلث طراحی شده است.