برنامه atomic email hunter برنامه ای قوی جهت استخراج آدرس ایمیل از سایت های متنوع و دلخواه شماست

برنامه atomic email hunter برنامه ای قوی جهت استخراج آدرس ایمیل از سایت های متنوع و دلخواه شماست

برنامه atomic email hunter برنامه ای  قوی جهت استخراج آدرس ایمیل از سایت های متنوع و دلخواه شماست

برنامه استخراج ایمیل ها از سایتی مشخص یک برنامه کاربردی جهت جمع کردن ایمیل های یک سایت مربوط به موضوع دلخواه شماجهت ارسال تبلیغات و …. است. برنامه atomic email hunter برنامه ای قوی جهت استخراج آدرس ایمیل از سایت های متنوع و دلخواه شماست به طوری که تنها با دادن آدرس سایت این برنامه تمامی ایمیل های ثبت شده توسط کاربران در سایت را به شما در لیستی تحویل میدهد همچنین این برنامه قابلیت تعیین ایمیل های استخراجی را دارد برای مثال شما به برنامه دستور میدید که فقط ایمیل هایی که با حرف a شروع میشوند را استخراج کرده و به شما تحویل بدهد . این برنامه میتواند از وبسایت هایی که نیازمند ایمیل و رمز عبور میباشند نیز آدرس ایمیل استخراج نماید. شایان ذکر است که این برنامه