مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

مجموعه کامل قوانین و قراردادهای کاربردی مشاورین املاک

این فایل شامل دو مجموعه به شرح ذیل است :
1) مجموعه قوانین کاربردی مشاورین املاک
2) مجموعه قراردادهای کاربردی مشاورین املاک…

فایل ویژه پونک (کمیسیون 54 میلیون)

فایل ویژه پونک (کمیسیون 54 میلیون)

فایل ویژه پونک (کمیسیون 54 میلیون)

فایل فوق العاده ویژه در بهترین لوکیشن پونک
با قیمت استثنایی و شرایط عالی
با فروش فایل فوق مبلغ 54 میلیون واریز و 22 میلیون دریافت خواهید کرد.
بعد از خرید تعداد 5 عدد از محصول به صورت خودکار از سایت حذف میگردد….

فایل طلایی آلاله غربی (کمیسیون 60 میلیون)

فایل طلایی آلاله غربی (کمیسیون 60 میلیون)

فایل طلایی آلاله غربی (کمیسیون 60 میلیون)

یک فایل استثنایی در منطقه آلاله غربی
کمیسیون1% با مالک بسته شده است اطلاعات کامل در پک محصول موجود است.
با فروش این فایل 60میلیون واریز و 30 میلیون تومان دریافتی خواهید داشت.
بعد از خرید 5 محصول فایل فوق از سایت حذف میگردد.
 …