نمونه سوالات نهایی درس فیزیک 3 (پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی درس فیزیک 3 (پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی درس فیزیک 3 (پایه دوازدهم)

بانک سوالات نهایی فیزیک 3 فایل PDF شامل 10 فقره از نمونه سوالات درس فیزیک 3 رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت 98 در استان های زیر برگزار شده است 1- امتحان شبه نهایی فیزیک ریاضی – کرمان 2- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 – منطقه 4 تهران + پاسخ تشریحی 3- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 -کردستان 4- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 -فارس 5- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 -همدان 6- امتحان شبه نهایی فیزیک3 -ایلام 7- امتحان شبه نهایی فیزیک3 (نوبت عصر )-ایلام 8- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 – خوزستان 9- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 (مازندران -سمنان-خراسان-گلستان) 10- امتحان شبه نهایی فیزیک 3 – البرز

نمونه سوالات نهایی درس ریاضیات گسسته ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی درس ریاضیات گسسته ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی  درس ریاضیات گسسته ( پایه دوازدهم)

بانک سوالات ریاضیات گسسته فایل PDF شامل 6 فقره از نمونه سوالات درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت 98 در استان های زیر برگزار شده است 1- امتحان شبه نهایی گسسته – منطقه 4 تهران + پاسخ تشریحی 2- امتحان شبه نهایی گسسته – کردستان 3- امتحان شبه نهایی ریاضیات گسسته 3 -خوزستان 4- امتحان شبه نهایی ریاضیات گسسته -فارس 5- امتحان شبه نهایی ریاضیات گسسته – البرز 6- امتحان شبه نهایی ریاضیات گسسته – همدان

نمونه سوالات نهایی حسابان 2 ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی حسابان 2 ( پایه دوازدهم)

نمونه سوالات نهایی حسابان 2 ( پایه دوازدهم)

بانک سوالات نهایی حسابان 2 فایل PDF شامل 6 فقره از نمونه سوالات درس حسابان 2 رشته ریاضی فیزیک پایه دوازدهم بوده که در اردیبهشت 98 در استان های زیر برگزار شده است 1- امتحان شبه نهایی حسابان 2 – منطقه 4 تهران 2- امتحان شبه نهایی حسابان 2 – همدان 3- امتحان شبه نهایی حسابان 2 -ایلام 4- امتحان شبه نهایی حسابان2 -خوزستان 5- امتحان شبه نهایی حسابان 2 – البرز 6- امتحان شبه نهایی حسابان 2 – کردستان