اسلاید های درس روش های تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

اسلاید های درس روش های تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

اسلاید های درس روش های تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس روش های تولید آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه روش های تولید مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی اعم از مکانیک (ساخت و تولید، جامدات و سیالات)، مهندسی صنایع و سیایر رشته هاس مهندسی می باشد. فیلم های کلاس درس علم مواد دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) و همچنین وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) زمستان 1399

در این فایل اسلاید های رنگی درس متالورژی در تولید (متالورژی پیشرفته) آقای دکتر علیرضا صادقی در زمستان 1399 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های کلاس متالورژی در تولید در آپارات و وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: اصول متالورژی شناسایی مواد (میکروسکوپی و اسپکتروسکوپی – طیف سنجی) اصول انجماد (جوانه زنی، رشد و عیوب ریخته گری) تغییرشکل در فلزات (شامل مکانیزم های تغییرشکل، بافت بلوری (تکسچر)، پلاستیسیته بلورها) تمام عواید حاصل از فروش این اسلایدها صرف

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس آلیاژهای سبک، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس آلیاژهای سبک آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه آلیاژهای سبک مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی می باشد. فیلم های کلاس درس آلیاژهای سبک دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: فصل اول – معرفی آلیاژهای سبک فصل

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس شناخت فلزات صنعتی، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس شناخت فلزات صنعتی آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه شناخت فلزات صنعتی مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی اعم از مکانیک (ساخت و تولید، جامدات و سیالات)، مهندسی مواد و متالورژی، مهندسی صنایع و سیایر رشته هاس مهندسی می باشد. فیلم های کلاس درس شناخت فلزات صنعتی دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1399

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1399

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1399

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس علم مواد آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه علم مواد مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی اعم از مکانیک (ساخت و تولید، جامدات و سیالات)، مهندسی صنایع و سیایر رشته هاس مهندسی می باشد. در این مجموعه گرداوری شده تدریس بر اساس کتاب کلیستر calister ارائه شده است و تمامی سرفصل های ضروری در این قاالب ارائه شده است. فیلم های کلاس درس علم مواد دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) و همچنین وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت

اسلاید های درس روشهای تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس روشهای تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس روشهای تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این فایل اسلاید های رنگی درس روش های تولید آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های کلاس از طریق وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس می باشد. لینک فیلم کلاس ( کلیک کنید ) وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: (MANPRO – Chapter 1 – Winter 2015 (Introduction (MANPRO – Chapter 2 – Winter 2015 (Materials (MANPRO – Chapter 3 – Winter 2015 (Solidification (MANPRO – Chapter 4 – Winter 2015 (Particulate Processing (MANPRO – Chapter 5 – Winter 2016 (Metal Forming (MANPRO

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1396

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1396

اسلاید های درس علم مواد، اسلاید های رنگی (فایل های PDF) پاییز 1396

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی درس علم مواد آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. این مجموعه از فایل ها عملا جزوه علم مواد مورد استناد در این درس برای رشته های مختلف مهندسی اعم از مکانیک (ساخت و تولید، جامدات و سیالات)، مهندسی صنایع و سیایر رشته هاس مهندسی می باشد. در این مجموعه گرداوری شده تدریس بر اساس کتاب کلیستر calister ارائه شده است و تمامی سرفصل های ضروری در این قاالب ارائه شده است. فیلم های کلاس درس علم مواد دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) و همچنین وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های درس متالورژی در تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این فایل اسلاید های رنگی درس علم مواد آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های کلاس از طریق وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس می باشد. لینک ویدیو درس ( کلیک کنید ) وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: METMAN – Introduction METMAN – Chapter 1 – Principals of Metallurgy METMAN – Chapter 2 – Solidification METMAN – Chapter 3 – Deformation in Metals METMAN – Chapter 4 – Softening and Hardening Mechanisms METMAN – Chapter 5 – Metallurgy of steel

اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

اسلاید های معرفی رشته ساخت و تولید، اسلاید های رنگی (فایل های PDF)

در این مجموعه همگی اسلاید های رنگی معرفی رشته ساخت و تولید آقای دکتر علیرضا صادقی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران گرداوری و ارائه شده است. فیلم های معرفی رشته ساخت و تولید دکتر علیرضا صادقی از طریق وبسایت آپارات ( لینک به ویدیو های کلاس در آپارات ) و همچنین وبسایت مکتبخونه بطور رایگان در دسترس عموم می باشد. وب سایت مرکز تحقیقات فناوری های پیشرفته آلیاژهای سبک: RCALAT.ut.ac.ir کانال آپارات ارائه دروس آنلاین در دانشگاه تهران: https://www.aparat.com/Research_center_for_advanced_lig کانال اینستاگرام برای علاقمندان: www.instagram.com/asadeghi_at_utsome در این اسلاید سرفصل های زیر ارائه شده است: ساخت و تولید، محتوی، اهداف و انتظارات مرزهای دانش در گرایش