کتاب جامع استعداد تحلیلی پایه ششم

کتاب جامع استعداد تحلیلی پایه ششم

کتاب جامع استعداد تحلیلی پایه ششم

فایل پیش رو به عنوان مرجع کاملی از نمونه سوالات استعداد تحلیلی ریاضیات پایه ششم است که در برگیرنده ی انواع مختلف هوش می باشد. استفاده از این کتاب جهت آمادگی برای آزمون استعداد های درخشان به شدت توصیه می شود.