لیست اعضای نظام مهندسی استان هرمزگان

لیست اعضای نظام مهندسی استان هرمزگان

لیست اعضای نظام مهندسی استان هرمزگان

این فایل شامل اعضای نظام مهندسی عمران-مهندسی مکانیک-مهندسی ترافیک-مهندسی معماری-مهندسی نقشه برداری-مهندسی شهرسازی-مهندسی برق- استان هرمزگان می باشد. فایل به صورت اکسل و با تفکیک آدرس- شماره موبایل- نام و نام خانوادگی و….. این فایل دارای 2000 شماره موبایل است. صحت اطلاعات این فایل 90درصد می باشد. نظام مهندسی هرمزگان در بانک اطلاعاتی که به مهندسین فعال و کسانی که شماره موبایل نظام مهندسی هرمزگان می باشند، وجود دارد و همه این دستیابی های مفید و به روز با هزینه ای هنگفت و با دقت و انرژی مضاعف جمع آوری و گردآوری شده است، همه جوانب برای اعتماد از درست بودن اطلاعاتی که در این بانک وجود دارد با دقت بالا و به صورت