لیست اعضای نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان

لیست اعضای نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان

لیست اعضای نظام مهندسی استان سیستان و بلوچستان

این فایل شامل اعضای نظام مهندسی عمران-مهندسی مکانیک-مهندسی ترافیک-مهندسی معماری-مهندسی نقشه برداری-مهندسی شهرسازی-مهندسی برق- استان سیستان و بلوچستان می باشد . فایل به صورت اکسل و با تفکیک آدرس- شماره موبایل- نام و نام خانوادگی و ….. این فایل دارای 1000هزار شماره موبایل است . صحت اطلاعات این فایل 90درصد می باشد . شماره موبایل مهندسین سیستان و بلوچستان و لیست شماره تلفن اعضای نظام مهندسی سیستان و بلوچستان دغدغه پیدا کردن آن، این روزها از آن لحاظ بسیار حائز اهمیت است که تبلیغات پیامکی و استراتژی های جدید بازاریابی به شدت در میزان فروش صنایع تاثیر گذار است . اگر شما هم دغدغه پیام های تبلیغاتی را دارید ولی در پیدا کردن شماره