لیست اعضای نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (تبریز)

لیست اعضای نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (تبریز)

لیست اعضای نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی (تبریز)

این فایل شامل اعضای نظام مهندسی عمران-مهندسی مکانیک-مهندسی ترافیک-مهندسی معماری-مهندسی نقشه برداری-مهندسی شهرسازی-مهندسی برق-آزمایشگاهای بتن-سازندگان ساختمان-کارشناسان ماده27-دفاتر طراحی و مشاوران حقوقی استان آذربایجان شرقی می باشد. فایل به صورت اکسل و با تفکیک آدرس- شماره موبایل- نام و نام خانوادگی و….. این فایل دارای 28000 هزار شماره موبایل است. صحت اطلاعات این فایل 90درصد می باشد. نظام مهندسی آذربایجان شرقی یک منبع کامل برای افرادی می باشد که نیاز به مهندس با تجربه و متخصص به منظور اجرای پروژه موردنظرشان دارند لازم است و لیست این شماره ها در فواصل زمانی کوتاه به روز رسانی شود تا شماره تلفن اعضای نظام مهندسی تبریز که جدید و تازه وارد در این سازمان نیز وارد لیست گردد و همچنین در این لیست ،