فایل برش لیزر cdr و dfx آماده برش و ساخت قایق و کشتی با دستگاه لیزر

فایل برش لیزر cdr و dfx آماده برش و ساخت قایق و کشتی با دستگاه لیزر

فایل برش لیزر cdr  و dfx آماده برش و ساخت قایق و کشتی با دستگاه لیزر

فایل برش لیزر cdr و dfx آماده برش و ساخت قایق و کشتی با دستگاه لیزر مجموعه 8 فایل cdr و dfx آماده برش و ساخت قایق و کشتی با دستگاه لیزر با 30 درصد تخفیف در این مجموعه فایل های برش کشتی و قایق زیر وجود دارند. ابتدا از میان عکس ها وکتور خود را انتخاب کنید. سپس خرید کنید. برای سفارش ساخت واقعی هر کدام از فایل ها تماس بگیرید. تمامی فایل ها قابلیت پرینت و برش توسط دستگاه لیرز و CNC را دارند. ساخت