شبستان عرفان

شبستان عرفان

شبستان عرفان

در شبستان عرفان: مجموعه رسائل فارسی از پیران ایران شبستان عرفان مقدمه، تصحیح و تعلیق: نجیب مایل هروی در این کتاب پنج متن کهن از از پیران ایران به تصحیح استاد نجیب مایل هروی آورده شده است. اولین رساله نگاشته‌ای است با عنوان «مناقب حاتمی جوینی» که در آن از سیرت، چگونگی سیروسلوک، برخی از اقوال همه‌پسند و پاره‌ای از آثار منظوم، چند نامه و مکتوب، احوال خاندان، مریدان و خلیفگان و وصایای شیخ ضیاءالدین ابوبکر فرزند ابوالعلاء حاتمی جوینی یاده شده یا نقل گردیده است. «تحفة الفقیر» دومین رساله این مجموعه رساله‌ای است در زمینه خلوت، ذکر، انواع آن و چگونگی تأثیر آنها و تجلی، انواع تجلیات در اطوار سبعه قلب از جبرئیل خرم‌آبادی که خود را مرید شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی معرفی کرده است. «رباعیات خواجه ابوالوفا خوارزمی»، منظومه «رموز العاشقین»

حکیم سوزنی سمرقندی

حکیم سوزنی سمرقندی

 حکیم سوزنی سمرقندی

حکیم سوزنی سمرقندی سوزنیِ سمرقندی (درگذشتهٔ ۵۶۲ یا ۵۶۹ هجری قمری) شاعر ایرانی قرن ششم هجری است. شمس‌الدین تاج‌الشعرا محمدبن علی سمرقندی. وی در ابتدای جوانی برای کسب دانش به بخارا رفت؛ و به قول عوفی به‌سبب تعلق خاطر به شاگرد سوزنگری به آموختن آن صنعت مشغول شد. سوزنی سمرقندی معاصر ارسلان خان محمد از آل افراسیاب و سنجر آتسزبن محمد خوارزمشاه بوده‌است. وی با عمعق بخاری، سنایی غزنوی، انوری ابیوردی، محمد معزی، ادیب صابر و رشیدی سمرقندی معاصر بوده‌است و با برخی از آنان را هجو کرده و به تیغ زبان خود آزرده‌است. سوزنی شاعر هجا و بدزبان بوده و در هجو معانی خاص ابداع کرده‌است. قصاید و قطعات وی سهل، صریح و فصیح است. می‌گویند که وی در اواخر عمر دست

آتش بدون دود جلد۴

آتش بدون دود جلد۴

آتش بدون دود جلد۴

آتش بدون دود جلد۴ نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی بود که در سال ۱۳۸۷ درگذشت. نادر ابراهیمی جزء معدود نویسندگانی است که هم در حوزه سینما و هم در حوزه ادبیات کار کرده است. کتاب های آتش بدون دود مجموعه رمان های بلندی است که در ۷ کتاب توسط ابراهیمی نوشته شده است. این مجموعه کتاب برگرفته شده از یک مثل ترکمنی ” آتش ، بدون دود . جوان بدون گناه “ است. نام کتاب اول از این مجموعه گالان و سولماز

آتش بدون دود جلد۵

آتش بدون دود جلد۵

آتش بدون دود جلد۵

آتش بدون دود جلد۵ اگر دوست دارید یک رمان بلند ایرانی بخوانید، خواندن کتاب آتش بدون دود را به شما پیشنهاد می‌کنیم. دوست‌داران آثار نادر ابراهیمی از خواندن کتاب آتش بدون دود لذت می‌برند. درباره‌ی نادر ابراهیمی نادر ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران به‌دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش یعنی شهر تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی به درجه

آتش بدون دود جلد۱

آتش بدون دود جلد۱

آتش بدون دود جلد۱

آتش بدون دود جلد۱ نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی بود که در سال ۱۳۸۷ درگذشت. نادر ابراهیمی جزء معدود نویسندگانی است که هم در حوزه سینما و هم در حوزه ادبیات کار کرده است. کتاب های آتش بدون دود مجموعه رمان های بلندی است که در ۷ کتاب توسط ابراهیمی نوشته شده است. این مجموعه کتاب برگرفته شده از یک مثل ترکمنی ” آتش ، بدون دود . جوان بدون گناه “ است. نام کتاب اول از این مجموعه گالان و سولماز

آتش بدون دود جلد۶

آتش بدون دود جلد۶

آتش بدون دود جلد۶

آتش بدون دود جلد۶ نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی بود که در سال ۱۳۸۷ درگذشت. نادر ابراهیمی جزء معدود نویسندگانی است که هم در حوزه سینما و هم در حوزه ادبیات کار کرده است. کتاب های آتش بدون دود مجموعه رمان های بلندی است که در ۷ کتاب توسط ابراهیمی نوشته شده است. این مجموعه کتاب برگرفته شده از یک مثل ترکمنی ” آتش ، بدون دود . جوان بدون گناه “ است. نام کتاب اول از این مجموعه گالان و سولماز

آتش بدون دود جلد۳

آتش بدون دود جلد۳

آتش بدون دود جلد۳

آتش بدون دود جلد۳ اگر دوست دارید یک رمان بلند ایرانی بخوانید، خواندن کتاب آتش بدون دود را به شما پیشنهاد می‌کنیم. دوست‌داران آثار نادر ابراهیمی از خواندن کتاب آتش بدون دود لذت می‌برند. درباره‌ی نادر ابراهیمی نادر ابراهیمی در ۱۴ فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران به‌دنیا آمد. او تحصیلات مقدماتی خود را در زادگاهش یعنی شهر تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده حقوق وارد شد. اما این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و سپس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی