بی صورتی

بی صورتی

بی صورتی

بی صورتی برداشتی روانکاوانه و جامعه شناسانه از نمونه ای از اشکال جنایت در سال‌های نه چندان دور در جامعه ما به شکل اسیدپاشی است. فیلمنامه ای پرتعلیق و پرکشش که به اذعان نویسنده، با راهنمایی و کمک ارواح وارسته طیبین و صالحین به نگارش درآمده است. فیلمنامه بی صورتی در نوع خود از هر لحاظ منحصر بفرد و جالب است که خواننده از صفحه اول تا پایان آن درگیر حوادث خود می‌کند. توجه: هرگونه برداشت از این اثر جهت فعالیت‌های هنری، فرهنگی و فیلمسازی بدون اجازه از صاحب اثر ممنوع میباشد.