اداری 2

اداری 2

اداری 2

«جزوه تایپ شده» اداری 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی استاد فریبا توانگر فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.