پروژه کارشناسی حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي

پروژه کارشناسی حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي

پروژه کارشناسی حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي

پروژه کارشناسی حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي هدف از ارائه اين مقاله آشنايي اوليه علاقه مندان حسابداري، با حسابداري اجتماعي است. در اين مقاله تعاريف اوليه از حسابداري اجتماعي آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداري اجتماعي اشاره شده است.در اين مقاله همچنين به تاريخچه و بعد از آن به اهداف حسابداري اجتماعي و مزاياي آن و سپس به مشكلات پياده سازي حسابداري و گزارشگري اجتماعي اشاره شده است. در 4 فصل و 78 صفحه ورد قابل ویرایش

حســابرســی عملیـــاتی

حســابرســی عملیـــاتی

حســابرســی عملیـــاتی

حســابرســی عملیـــاتی شكي نيست كه انسان تكامل گرا بوده و همواره در پي رسيدن به بهترين است. در شاخه حسابرسي نيز شاهد اين خصيصه بوده ايم و نمونة بارز آن حسابرسي عملياتي است. درواقع، حسابرسي عملياتي نوعي نگرش است كه علت نارسايي ها ، ضعف‌ها، نقائص و … را در افراد نمي جويد، بلكه علت ها را در نظام هاي كنترلي جستجو مي كند و درصدد رفع آن بر مي آيد پس از بررسي اوليه، سه حوزه «توقفات»، «ضايعات» و «نيروي انساني» بررسي و براساس الگوي «براون» مراحل آن طي گرديد. مقاله در 14 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.