طرح درس علوم موضوع سالم بمانیم پایه ششم

دانلود طرح درس علوم موضوع سالم بمانیم پایه ششم،
با فرمت word و در 4 صفحه قابل ویرایش.
قسمتی از این طرح درس :
اهداف جزئی:
1-با بیماری های واگیر دار و عوامل موثر در بروز آنها آشنا شوند.
2-با ذکر مثال هایی راههای پیشگیری از بیماری های واگیردار را بیان کنند.
3-سدهای دفاعی بدن را بشناسند.
اهداف رفتاری:
1-بیماری های واگیردار و عوامل موثر در بروز آنها را بگویند.(دانشی)
2-مثال هایی از بیماری های واگیردار بیان کند.(دانشی)
3-بتوانند از خود در برابر بیماری های واگیردار محافظت کنند.(مهارتی)
4-بتواند واگیردار بودن بیماری ها را تشخیص دهد.(مهارتی)
5-رفتار های سالم برای جلوگیری از بیماری ها اتخاذ کند.(نگرشی)
6-سدهای دفاعی بدن و اهمیت آنها را بیان کند.(دانشی)
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس فارسی موضوع آرش کمانگیر پایه چهارم

دانلود طرح درس فارسی موضوع آرش کمانگیر پایه چهارم،
با فرمت PDF و در 4 صفحه.
قسمتی از این طرح درس :
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

نمونه طراحی آموزشی علوم پایه پنجم

دانلود نمونه طراحی آموزشی علوم پایه پنجم،
با فرمت word و در 20 صفحه قابل ویرایش.
قسمتی از این نمونه طراحی :
اغلب ما در مدارسی تحصیل کرده ایم که محیطی یک طرفه در آن حاکم بوده است. معلم همانند یک ضبط صوت مطالبی را بیان می کرد و فراگیرنده بدون چون و چرا آن را می پذیرفت و به حافظه می سپرد.محیطی فاقد انعطاف و مایوس کننده می تواند تعریف درستی از چنین رویکردی باشد.در چنین فضایی معلم به منزله عامل اصلی در یادگیری دانش آموز ظاهر می شود و محتوا، جهت و شیوه آموزش را کنترل می کند، معلم دارای تمام اطلاعات است و آن را به طریق شفاهی ارائه می دهد.در این فرآیند دانش آموز به صورت یک همراه مطیع و منفعل است، گوش فرا می دهد و با نوشتن مطالب در اطلاعات معلم شریک می گردد. در چنین رویکردی محتوای دانش مهمتر است و بر مهارتها و نگرشها تاکید نمی شود. از طرفی معلم نمی داند دانش آموزان چه چیزی فراگرفته اند و برای دانش آموزان ، در زمان توجه به گفته های معلم ، فرصت کمتری پیش می آید که به فهم عمیق مطالب بپردازد، پس چگونه یک معلم می تواند به مسائل و مشکلات یادگیرنده پاسخهای مناسب و هدفمند بدهد؟ و چگونه می تواند کاملترین روش را برای ارائه یک موضوع علمی انتخاب کند؟
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس روزانه پیام های آسمانی موضوع استعانت از خدا پایه اول متوسطه جدید

دانلود طرح درس روزانه پیام های آسمانی موضوع استعانت از خدا پایه اول متوسطه جدید،
با فرمت PDF و در 2 صفحه.
قسمتی از این طرح درس :
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس سالانه هنر پايه چهارم

دانلود طرح درس سالانه هنر پايه چهارم،
با فرمت word و در 23 صفحه قابل ویرایش.
قسمتی از این طرح درس :

هدف جزئی و رفتاری

رئوس مطالب

برنامه

هفته

ماه

کشیدن نقاشی خانواده

خانواده

نقاشی

اول

مهر

خواندن گروهی شعر «خدا»

خواندن شعر

تربیت شنوایی

دوم

خلاصه نویسی قصه

رفیق نیمه راه

قصه گویی

سوم

آزاد بصورت گروهی

دلخواه

نقاشی

چهارم

این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس علوم موضوع زمین پویا پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس علوم موضوع زمین پویا پایه ششم ابتدایی،
با فرمت PDF و در 4 صفحه.
قسمتی از این طرح درس :
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس علوم موضوع سفر به اعماق زمین پایه ششم ابتدایی

دانلود طرح درس علوم موضوع سفر به اعماق زمین پایه ششم ابتدایی،
با فرمت PDF و در 5 صفحه.
قسمتی از این طرح درس :
این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>