پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (گائینی)

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (گائینی)،
با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 20
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه مقياس وسواس كرونا Obsession with Corona Scale OCS

دانلود پرسشنامه مقياس وسواس كرونا Obsession with Corona Scale OCS،
با فرمت PDF و در 1 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 4
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه مقیاس سرسختی روانشناختی

دانلود پرسشنامه مقیاس سرسختی روانشناختی،
با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 27
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست،
با فرمت PDF و در 5 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 36
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ

دانلود پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ،
با فرمت PDF و در 8 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 45
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

دانلود پرسشنامه پرخاشگری باس و پری،
با فرمت PDF و در 3 صفحهتعداد سوالات پرسشنامه : 29
بخشی از این پرسشنامه :
این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>