پاورپوینت پايش و ارزشيابی برنامه EPI

دانلود پاورپوینت پايش و ارزشيابی برنامه EPI ،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 39
بخشی از پاورپوینت :مقدمهاز اهداف مهم EPI واكسيناسيون گروه های در معرض خطر به منظور كاهش ابتلاء (Morbidity) و کاهش مرگ و میر (Mortality) بيماری های قابل پيشگيری با واكسن و نهايتا كنترل، حذف و ريشه كنی اين بيماری ها می باشد يكی از شاخص های مهم رسيدن به اين اهداف، پوشش ايمن سازی يعنی نسبت افرادجمعيت هدف كه واكسن دريافت كرده اند می باشد، جمعيت هدف برای واكسن های BCG، سه گانه، فلج اطفال، سرخک و هپاتیت B كودكان زير 5 سال و برای توكسوئيد كزاز (واكسن كزاز يا توام ) تمامی زنان درسنين باروری و مخصوصا زنان حامله می باشد برای رسيدن به هدف پوشش ايمن سازی كه معمولا به درصد عنوان می شود و سالانه یا در برنامه های مختلف توسعه اقتصادی اجتماعی مشخص می گردد، پايش و ارزشيابی پوشش به طورمرتب و مداوم بايستی انجام گيرد.در حال حاضر کلیه کودکان کشور علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال، سرخک، سرخجه، اوریون، سل و هپاتیت B واکسینه می شوند.بیماری های سرخک، سرخجه مادرزادی، کزاز نوزادی درمرحله حذف قراردارند، 14 سال است که کشور عاری از بيماری فلج اطفال است و بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و اوریون کنترل شده اند. میزان حاملین مزمن هپاتیتB از بيش از 3 درصد در سال 1370 به کمتر از 2 درصد کاهش یافته است.کلیدی ترین استراتژی برای دستیابی به دستاوردهای مذکور، پوشش بالای ایمن سازی جاری كودكان و ساير گروه های هدف است كه در سطوح شهرستانی وكشوری بالای 95 درصد بوده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت پلان عملیاتی

دانلود پاورپوینت پلان عملیاتی،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 35
بخشی از پاورپوینت :فهرست مطالب:پلان عملیاتی چیست؟اولویت بندی اقدامات عملیگام اساسی برنامه پلان عملیاتیتحلیل وضعیت موجودنگارش پلان عملیاتیاقدامات عملیتوضیح پلان کاریمرور پلان کاری
بخشی از متن پاورپوینت:پلان عملیاتیروشی است که به وسیله آن مدیران اجرائی فعالیت ها و گام های ویژه ایی را در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر ترسیم می نمایندپلان عملیاتی چارچوب زمانی کوتاه تری نسبت به پلان استراتیژیک دارد و اغلب توسط مدیرانی که مسوولیت های محدود برای اجرای اهداف محدود دارند بکار گرفته می شود.ادامه..اهمیت پلان؟ درک مشکلات مؤسسه مستند سازی، قابل اندازه گیری و قابل کنترول ساختن فعالیت هامشارکت فراگیر و جامعایجاد اقدامات عملیتوافق روی آنچه که باید انجام شود. تعیین راه های واقعی روی دست گرفتن اقداماتجزئیات نادیده گرفته نمی‌شود. امکان پذیر بودن اقدامات عملی پیشنهادیپابند بودن همکاران به تعهدات شانمستند سازی و ارزیابی فعالیت‌های قابل اندازه گیری شاخص های ساختن یک پلانفرصت ها چالش هازمان بندیتطبیق پلاننظارت بر تطبیق پلانگزارش دهیپیشینهاهدافماموریتتشکیلخدماتپروسیجرامکاناتاولویت بندی اقدامات عملی کجا هستیم و به کجا می رویمچگونه به آنجا خواهیم رسیدکدام تغییرات برای مأموریت بسیار مهم میباشد؟ کدام تغییرات باید در قدم اول بوجود آید؟ کدام تغییرات سهل تر یا سریع تر میباشد (که بتواند به اعضای گروپ احساس موفقیت بدهد)؟ گام های اساسی برنامه پلان عملیاتی ارزیابی وضعیت موجودتعین اهدافپیشنهاد های استراتیژی های مختلف و انتخاب مناسب ترینپیش بینی فعالیت ها و جدول زمانی برنامه بر آورد بودجه (بودجه بندی برنامه)ارزشیابی
تحلیل وضعیت موجودتعیین ارقام و معلومات مورد نیازجمع آوری معلومات مورد نیازتجزیه و تحلیل معلوماتاولویت بندی مشکلاتتجزیه و تحلیل اطلاعات مهم ترین وسایل مورد استفاده در این مرحله عبارتند از:طوفان مغزیتحلیل سببی نمایش علت و معلولطوفان مغزیموجودیت خلاقیتسیستم تشویقمیزان رضایت مردممثلاً برای شناسایی حالا زیربرخورد کارمندانسیستم کارآگاهی دریافت کننده های خدماتچالش های محیط کاریمشکلات فرهنگی
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت نتایج حساب تولید

دانلود پاورپوینت نتایج حساب تولید،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 49
بخشی از پاورپوینت :تعريف حساب هاي ملي / منطقه اي :حساب‌هاي ملي عبارت از يك نظام هماهنگ بين المللي ،كه براي توصيف عملكرد اقتصاد ملي طراحي شده است. نظام حساب‌هاي ملي به اقتصاد دانان براي سنجش سطح توسعه اقتصادي و نرخ رشد اقتصادي ،‌تغيير در مصرف ، پس انداز، سرمايه گذاري ، بدهي‌ها و ثروت دركل اقتصاد و براي هر بخش اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی کشور كمك مي كند.حساب‌هاي ملي / منطقه ای : مجموعه اي از حساب ها، جداول استاندارد ، تعاريف و مفاهيم ، طبقه بندي ها و روش هاي محاسباتي است كه به صورت جامع و هدفمند مطالعه كمي و منظم فعاليت هاي اقتصادي يك كشور / يك منطقه را براي دوره زماني مشخص ـ معمولاً يك سال ـ امکان پذیر می سازد.كاربرد حسابهاي منطقه‌اي:1- دسترسي به كميت هاي اقتصادي (ارزش ستانده ، ارزش مصارف واسطه و ارزش افزوده بخشها وفعالیتهاي اقتصادي ،محصول ناخالص داخلي استان ، كميت هاي مربوط به رفتار مصرفي و سرمايه گذاريخانوارها، دولت . بنگاههاي اقتصادي و…)2- شناخت ساختار اقتصادي استان (سهم هر کدام از بخشها یا فعالیتهای اقتصادی از کل فعالیتهای استان)3- مشخص شدن سهم و نقش استان در هر کدام از بخشها و فعالیتهای اقتصادي كشور4- امكان مقايسه وضعيت اقتصادي استان ها5- تشكيل سري هاي زماني براي شاخص هاي اقتصادي حاصل از حساب هاي منطقه اي (93-1379)6- فراهم شدن زمينه و بستر مناسب برای برنامه ريزي منطقه اي7- فراهم شدن زمینه مناسب برای تهیه جداول داده – ستانده منطقه ای (برای تشخیص فعالیتهای برتر و اولویتهای سرمایه گذاری)
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت اپيدميولوژي و كليات ديابت

دانلود پاورپوینت اپيدميولوژي و كليات ديابت،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 52
بخشی از پاورپوینت :پاتوژنز ديابت نوع 2نوع معمولي ديابت نوع 2 يك بيماري پولي ژنيكاشكال در ترشح انسولين و مقاومت به انسولين (هر دو)انواع مونوژنتيك بسيار نادرتشخيص ديابت نوع 2 به سه طريق ممكن است:1- غلظت قند پلاسماي سياهرگي دو ساعت پس از مصرف 75 گرم گلوكزمساوي يا بالاتر از mg/dl200 .2- غلظت قند پلاسماي سياهرگي در يك نمونه اتفاقي (رندوم) مساوي ويا بالاتر از mg/dl 200 همراه با علائم واضح ديابت.3- غلظت قند پلاسماي سياهرگي در دو نوبت ناشتا مساوي يا بالاتر ازmg/dl 126انجمن ديابت آمريكا مقادير ناشنا قند خون را ترجيح مي دهد، زيرا عملي تر، مناسب تر وبيشتر قابل تكرار است و ارتباط آن را با افزايش خطر عوارض قلبي- عروقي بيشتر از ساير شاخص ها مي داند . در صورتي كه غلظت قند پلاسماي ناشتا بين 100 و 125 باشد به آن “ اختلال قند ناشتا” (IFG) مي گويند.اگر غلظت قند در دو ساعت پس از مصرف گلوكزبين 140 و mg/dl 200باشد ”اختلال تحمل گلوكز” IGT) ( ناميده ميشود.در اين گروه زمينه ابتلاء به ديابت بيشتر است، اگر چه ممكن است دو سوم آنان هيچگاه علائم ديابت را نشان ندهند. در اين افراد شانس ابتلاء به بروز عوارض قلبي عروقي افزايش دارد. تغيير در عادتهاي غذايي و ورزش مي تواند نيل اين گروه به ديابت نوع 2 را كاهش دهد.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت ایمنی ساختمان

دانلود پاورپوینت ایمنی ساختمان،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 354
بخشی از پاورپوینت :ایمنیایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) كه در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است كه دارای پتانسیل رساندن آسیب به كاركنان، تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد یا كاهش كارایی در اجرای یك وظیفه از پیش تعیین شده می‌باشد. هنگامی كه (Hazard) وجود دارد امكان وقوع اثرات منفی یادشده وجود خواهد داشت. كلمه (Danger) گویای قرار گرفتن در معرض یك (Hazard) است، به این ترتیب ایمنی متضاد (Danger) بوده است، و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محیط كار می‌باشد. ایمنی به طور صددرصد وجود ندارد و عملا هم هیچگاه حاصل نخواهد شد از اینروست كه گفته می‌شود ایمنی حفاظت نسبی در برابر خطرات است.منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟یك مكان، یك كار معین و یا یك دستگاه زمانی ایمن انگاشته می‌شود كه احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و یا ابتلا به بیماری برای كسانیكه در آنجا بوده یا با آن دستگاه كارمی‌كنند در حد قابل قبول پایین باشد. به طور كلی، می‌توان چنین گفت كه میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی، افزایش سطح ایمنی كاهش می‌یابد. در واقع بهداشت حرفه‌ای بیماری‌ها را كاهش می‌دهد و ایمنی صنعتی به كاهش تمام خطرات می‌پردازد.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت خانه هوشمند چيست

دانلود پاورپوینت خانه هوشمند چيست ،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 35
بخشی از پاورپوینت :خانه هوشمند معمولاً یک خانه یا ساختمانی است که در آن از تجهیزات خاصی با ساختار ویژه جهت کنترل و مانيتورينگ خانه استفاده مي گردد.فرض كنيد در يك زمستان سرد ناگهان تصميم مي گيريد كه تعطيلات آخرهفته را به دور از جنجال و هياهوي شهر شلوغ خود با استراحتي كوتاه در يكي از شهرهاي خوش آب و هواي كشور بگذرانيد . تصور كنيد در هنگام بازگشت به سوي محل سكونت خود با يك پيام كوتاه از طريق تلفن همراهتان به راحتي محيط خانه را پذيراي حضور خود مي كنيد. بخاري ها را روشن و دماي مطلوبتان را در اتاق ها و فضاي خانه فراهم مي كنيد ، آب گرم حمام را محك مي زنيد و چراغ ها را پيش از رسيدن روشن مي كنيد تا در هنگام ورودتان به منزل هيچ مشكل خاصي نداشته باشيد. از سوي ديگر با يك پيام كوتاه مشابه به محل مسكوني تان در شهر مي توانيد از خاموش بودن همه چراغ ها مطمئن شويد و با به كار انداختن سيستم ايمني خانه از شر دزدها در امان باشيد. حتي در هرلحظه از طريق صفحه نمايش تلفن همراه قادر خواهيد بود درون منزلتان را ببينيد. درواقع ديگر زمان آن رسيده است كه بانوي خانه از دغدغه هاي هميشگي بسته بودن شير گاز و نشت ماشين لباسشويي و … ساعت هاي فعاليت و استراحت خود فارغ شود، زيرا قابليت هاي نوين خانه هاي هوشمند چنان امكانات گسترده اي را در اختيار خانواده ها قرار مي دهد كه هر مشكلي در كمترين زمان ممكن از ميان برداشته مي شود و رفاه و آسايش بسياري براي آنان به ارمغان مي آورد. ویژگی ها1- كنترل و مانيتورينگ تجهیزات منزل در همه زمان ها با استفاده از پانل هاي كنترلي نصب شده در محل هاي مورد علاقه مانند اتاق خواب والدين و در بيرون از منزل با استفاده از خط تلفن يا مبايل و يا اينترنت . 2- تنطیم کردن دمای منزل و فعال کردن سیستم سرمایشی و گرمایشی برای رسیدن به آن دما تا علاوه بر ايجاد محيطي مطلوب از اتلاف انرژي جلوگيري نمود .3- کنترل کودکان با استفاده از دوربین هاي قرار داده شده درمنزل.4- سيستم هاي امنيتي ( دوربين هاي مدار بسته، قفل هاي الكترونيكي و …) موارد استفاده1- کنترل و مانيتورينگ خانه و تجهیزات داخلی آن هنگام خارج شدن از منزل.2- کنترل و مانيتورينگ ویلاهای خارج شهر.3- کنترل و فضاهاي سبز خانه ها و ويلا ها ( آبياري خودكار و…).سـیـسـتـم BEMS BEMS مخفف Building Energy Management System می باشد ، سیستمی بسیار کارآمد در هوشمند سازی و کاهش مصرف انرژی ساختمان ها است.امکاناتروشنایی اتوماتیک : در یک خانه هوشمند چراغ همه فضاها با حضور فرد به صورت اتوماتیک روشن و پس از خروج آن مجددا خاموش می شود.شیر برقی گاز : با نصب این شیر در ورودی اصلی گاز واحد می توان از داخل و یا خارج منزل توسط دستگاه BEMS آن را کنترل کرد، همچنین در هنگام وقوع حریق ، نشت گاز و یا زلزله به صورت اتوماتیک توسط دستگاه قطع می شود.اعلام سرقت : دستگاه BEMS مجهز به یک سیستم اعلام سرقت پرضرفیت در 16 زون می باشد که هرکدام به صورت جداگانه می تواند فعال یا غیر فعال شود.تلفن کننده : دستگاه BEMS در زمان وقوع سرقت ، حریق یا نشت گاز به صورت تلفنی شما را مطلع می نماید.کنترل تردد : دستگاه BEMS دارای یک سیستم کنترل تردد است که در هنگام ورود به منزل با کشیدن کارت بر روی دستگاه کارتخوان ضمن خاموش شدن دزدگیر ، قفل برقی باز می شود.سناریو : دستگاه BEMS بیست (20) برنامه قابل تنظیم یا سناریو دارد که هر سناریو فقط با یک کلید ریموت اجرا می شود. به طور مثال می توان کلید شماره 1 را برای سناریوی خروج از منزل تعریف کرد : همه چراغ ها و کولر خاموش ، دزدگیر فعال ، شیر برقی گاز اصلی قطع و صفحه کلید ها قفل شوند.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها

دانلود پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 23
بخشی از پاورپوینت :مقدمهدر اين گفتار در ابتدا مروري بر مفاهيم و مولفه هاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي خواهيم داشت.سپس به بحث چالشهاي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران از ديگاه کارشناسان مختلف اشاره مي گردد.در ادامه راهکارهايي براي توسعه تجارت الکترونيکي در ايران در شرايط محدوديتهاي موجود ارائه خواهد گشت.در يايان نيز نظرات حضار در رابطه با اقدامات لازم و پيشنهادي براي توسعه تجارت الکترونيکي جمع آوري خواهد شد.مؤلفه هاي اصلي در فنآوري اطلاعات و ارتباطاتابزار فني :‌ شامل ابزارها ، ماشين آلات و تجهيزات و تسهيلات نيروي انساني : شامل مهارت ، تجربه ، خلاقيت و غيرهابزار اطلاعاتي : شامل مدارك ، آمارها ، داده ها و اطلاعات ابزار سازماني : شامل سازمانها و نهادهايي براي ادغام مؤثر مؤلفه هاي قبل از طريق مديريتعاريف تجارت الکترونيکي از ديدگاههاي مختلفطي سالهاي قبل از 1994 ميلادي: تجارت الكترونيكي = مبادله اطلاعات با روشهاي الكترونيكي ليكن ايجاد و توسعه شبكه اينترنت هم در سطح سازماني ، هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي فرصتهاي زيادي براي توسعه و پيشرفت زير ساختها و كاربردهاي تجارت الكترونيكي فراهم آورده است . هم آوايي شبكه اينترنت و تجارت موجب بروز تغييراتي در تعريف تجارت الكترونيك نيز شده است . تعاريف گوناگون و متعددي كه از تجارت الكترونيك ارائه شده غالبا" به دليل تفاوت ديدگاهها ،تحليلها وحتي كاربردهاست.ازديدگاه ارتباطات ، تجارت الكترونيكي تحويل خدمات ، كالا ومحصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن ، شبكه هاي كامپيوتري و يا ساير وسايل ارتباطي است .از ديدگاه فناوري اطلاعات ، تجارت الكترونيكي به آندسته از كاربردهاي فناوري اطلاعات كه بصورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان كاري و مبادلات تجاري ايجاد شده اند اطلاق ميشود . از ديدگاه تجاري ، تجارت الكترونيكي ابزاريست كه كسب و كارهاي مختلف ، شركا و مشتريان آنها را قادر مي سازد كه موضوعاتي چون كيفيت خدمات ، سرعت تحويل ، پشتيباني و مواردي از اين دست را ارتقاء و مواردي چون هزينه ها را كاهش دهند . از ديدگاه خدماتي ، تجارت الكترونيكي زير ساخت لازمي است كه از ايجاد قابليت خريد وفروش محصولات و خدمات روي اينترنت و ساير سرويسهاي online پشتيباني مي كند. از ديدگاه همكاري ، تجارت الكترونيكي چارچوبي است براي همكاري دروس سازماني و برون سازماني . از ديدگاه اجتماعي ، تجارت الكترونيكي جايگاهي براي تجلي وفاق بين اعضاء جامعه است تا بياموزند ، مبادله كنند و همكاري نمايندمهمترين نقاط قوت تجارت الكترونيكي در جهانبرآيند كلي از موارد فوق مبين نيازمندي به يك سيستم جامع اطلاعاتي است .سيستمي مشتمل بر ارائه اطلاعات دقيق و بروز و جمع آوري اطلاعات . وظيفه اصلي هر سازمان ، بنگاه و شركت در اين ميان آنست كه براي عقب نماندن از ساير رقبا ، اطلاعات دقيق و بروز خود را بصورت كار آمد در اختيار مشتريان قرار دهد كه البته بكارگيري شبكه اينترنت در اين خصوص كليدي استطبيعت جهاني تجارت الکترونيکي امکان ورود به بازار و رقابت از بازارهاي محلي به بازارهاي ملي و بين المللي را خصوصاً براي کشورهاي در حال توسعه فراهم مي آورد . تجارت الکترونيک و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بخش بازرگاني مي تواند در کاهش موانع تجاري و افزايش قدرت دسترسي به بازار نقش بسزايي داشته باشد . در عين حال ورود به دنياي تجارت الکترونيکي به معني موفق شدن نمي باشد و در صورت برنامه ريزي ضعيف شکست جدي را نيز مي تواند بهمراه داشته باشد اما اين به معني نه گفتن نيست چرا که از بعد ديگر ورود به اين محيط اجتناب ناپذير بنظر مي رسد
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت سفرنامه یاقوت حموی

دانلود پاورپوینت با موضوع سفرنامه یاقوت حموی،
با فرمت ppt و در 12 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از این پاورپوینت :
فهرست:زندگینامه
سفر و تجارت
پایگاه علمی وی
تألیفات وی
ارزش تألیفات
کتاب معجم البلدان
بخشی از متن پاورپوینت:پایگاه علمی وی:
جهان اسلام و محققان امروز مرهون تحقیقات علمی وی بویژه در جغرافیا و جغرافیای تاریخی و دیگر دانش هایی که درباره آن ها به تحقیق پرداخته است می باشد و تنها کافی است که کتاب کبیر او معجم البلدان برای همیشه نام وی را زنده و جاویدان نگه دارد.
وى در ضمن سفرهای خود با دانشمندان و محدثان و قاريان و ديگر عالمان ديدار كرده و از محضر آنان سود بسیاری برده و گاه نيز به مناظره و بحث پرداخته است.
تألیفات یاقوت حموی:
یاقوت حموی" دارای تالیفات متعددی در جغرافیا ، تاریخ و مسائل ادبی است که از آن میان دو کتاب ارزشمند او به نامهای "معجم الادبا و معجم البلدان" مشهور است .ارزش تألیفات:
ارزش تأليف‌های ياقوت که در سراسر جهان دانش همه‌ی دانشمندان خواه ايران‌شناسان و خواه ديگران بدان‌ها اعتماد دارند، نيز به این دلیل است که وی هم به جهانگردی پرداخته و مانند يک محقق با نظر علمی خود خصوصيت‌های مهم شهرها و کشورها را گردآوری کرده و هم از محققان و دانشمندان پيش از خود استفاده کرده و در کتاب‌های خود با ذکر نام و کتاب آن‌ها مطالبی از تأليف‌های آنان نقل کرده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت سرویس های دوره ای

دانلود پاورپوینت با موضوع سرویس های دوره ای،
با فرمت ppt و در 13 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از این پاورپوینت :
اولين وظيفه تعريف شده براي واحد تجهيزات پزشکي :تعمير و نگهداري تجهيزات پزشکي- خرابي و نقص در عملکرد تجهيزات پزشکي :واکنش هاي اعتراض آميز از طرف کادر درمان يا بيماران و اثربرروي شاخصه هاي کارايي بخش- بکارگيري تدابيردرست از طرف واحد تجهيزات پزشکي جهت حفظ کيفيت مطلوب درعملکرد دستگاهها وافزايش طول عمرمفيد دستگاه – کاليبراسيون ونظارتهاي دوره اي جهت صحت عملکرد ودقت پارامترها- نظارت کامل ودقيق درمرحله تعميردستگاه اعم ازفني،هزينه اي،طول زمان تعميروجايگزيني دستگاهمديريت چرخه نصب و تعميرو نگهداري(اهداف و مزايا) – کاهش قابل توجه هزينه تعميرات – افزايش طول عمر مفيد دستگاهها – کاهش زمان از کار افتادگي دستگاهها -عدم نياز به تعميرات مکرر – حصول دقت وصحت بيشتردرعملکرد دستگاهها – افزايش شاخصه هاي کارايي،اثر بخشي ورضايتمندي بيماروپرسنل – کسب اطلاع دقيق ازحسن انجام تعهدات شرکتهازير وظايف مديريت چرخه نصب و تعمير و نگهداري تجهيزات پزشکي1- تامين وتهيه فرمهاي استاندارد جهت بازديدهاي دوره اي نگهداري پيشگيرانه و کاليبراسيون2- اقدام جهت تامين و تهيه تجهيزات لازم جهت بازد يدهاي دوره اي نگهداري پيشگيرانه و کاليبراسيون3-اخذ روشها و فرمتهاي پيشنهادي کمپاني سازنده جهت نگهداري پيشگيرانه و کاليبراسيون4- برنامه ريزي و انجام بازديدهاي دورهاي منظم و ثبت نتايج آزمونهاي نگهداري پيشگيرانه و کاليراسيون5- نظارت برتحويل،نصب وراه اندازي صحيح وايمن و کامل سخت افزارها و نرم افزارهاي تجهيزات وسايل پزشکي
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت فرستادن پيامهاي غيركلامي

دانلود پاورپوینت فرستادن پيامهاي غيركلامي،
فرمت فایل : PPT قابل ویرایش.
تعداد اسلاید : 25
بخشی از پاورپوینت :به هنگام فرستادن پيامهاي غيركلامي ما نمي توانيم متوجه همه رفتارمان باشيم و آنها را دريابيم.معمولا صدايمان را مي توانيم بشنويم اما نمي توانيم حركات و اشارات و چگونگي بيان خود را درك كنيم.زيرا اين گونه از رفتارهاي غير كلامي نمونه هايي مبهم تر و مداوم تر از سخن گفتن هستند و علاوه بر آن ، آنها در حوزه خود آگاهي ما كمتر داراي اهميت اند.اين اعتقاد وجود دارد كه فرستنده، به رفتار غيركلامي خود كمتر از سخن گفتن نظارت مستقيم داردو به همين دليل اين فرضيه از سوي بعضي از پژوهشگران مطرح شده است كه رفتار غيركلامي ما دلالت بر احساسات حقيقي ما دارد.آن چنان كه يك هنرمند پانتوميم، مارسل مارسو، گفت: « زبان هميشه غيرقابل اعتماد بوده است زيرا هميشه در بيان حقيقت دروغهايي وجود دارد . مردم با كلمات ، بسيار به اشتباه انداخته شده اند.»يكي از روشهاي پاسخگويي به اين سوال كه آيا انواع پيامهاي غيركلامي قابل اعتمادتر از پيامهاي كلامي هستند؟ و آيا آنها پيوسته احساسات خاصي را بدون توجه به زمان، مكان يا مليت خاصي بيان مي كنند؟از سوي اكمن و همكارانش با عنوان روش *FAST طراحي شد د ر اين روش دو فيلم خوشايند و ناخوشايند به دو نمونه آماري، نمونه اول از جامعه امريكا و نمونه دوم از جامعه ژاپن نشان داده شد.نتيجه اين تحقيق نشان داد كه بيان چهره اي امريكاييها و ژاپنيها در برابر اين دو فيلم مشابه يكديگر و تابع طبيعت بوده است.
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>