پاورپوینت اسپکتروالکتروشیمی در محلولهای ناآبی

دانلود پاورپوینت اسپکتروالکتروشیمی در محلولهای ناآبی،
با فرمت ppt و در 44 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن پاورپوینت:
سایر فنون الکتروشیمیایی در محلولهای ناآبی
منحنی های شدت جریان-پتانسیل در ولتامتری وپلاروگرافی برای کسب اطلاعات مکانیسمی واکنشهای الکترودی مفید هستند.اطلاعات بدست آمده از منحنی های i-E، برای فرایندهای الکترودی پیچیده کافی نمی باشند.پس برای کسب اطلاعات قطعی تر، تایید محصولات ویا حدواسط های واکنش توسط برخی از سایر فنون مفید می باشد.
کاربرد فنون الکترولیتی و کولن سنجی در محلولهای ناآبی
ماده مورد آزمایش در وزن سنجی الکتریکی وکولن سنجی جهت کسب اطلاعات تجزیه ای کاملا الکترولیز می شوند.روشهای الکترولیتی مفیدند، زیرا به واکنشگرشیمیایی نیازی ندارند،ودر شرایط بهینه واکنش براحتی با کنترل پتانسیل الکترودی قابل حصول هستند.روش الکترولیز کامل در تبیین مکانیسم یک واکنش الکترودی نیز مهم است. روش الکترولیز کامل در تعیین تعداد الکترون شرکت کننده در واکنش الکترودی نیز کاربرد دارد.
روشهای شناسایی محصولات الکترولیز
معمولا ماده تحت مطالعه دریک پتانسیل کنترل شده کاملا الکترولیز می شود ومحصولات بوسیله روشهای مناسب نظیر GC،HPLC و الکتروفورز مویینه شناسایی واندازه گیری می شوند.
محصولات در روش GCاغلب بوسیله روش افزایش استانداردشناسایی واندازه گیری می شود.با این حال افزایش استاندارد قابل بکارگیری نباشد، سایر فنون شناسایی –اندازه گیری نظیر GC-MSمی توانند بکار گرفته شوند.روش HPLCوقتی مناسب است که محصول واکنش از نظر حرارتی ناپایدار بوده ویا بسختی تبخیر شود.دستگاههای HPLCمجهز به آشکارساز UVحساسیت بالا متداولترین هستند، اما سیستم پیشرفته تری مثل LC-MSنیز می تواند بکار رود.در برخی حالتها ، محصولات بوسیله فرایندهایی نظیر تبخیر، استخراج ورسوبگیری از سیستم الکترولیت حامل –حلال جداسازی می شوند.
کولن سنجی در پتانسیل کنترل شده
در این روش مقدار معینی از ماده تحت مطالعه در یک پتانسیل کنترل شده کاملا الکترولیز می شود ومقدار ماده الکترولیز مورد نیاز با یک کولن سنج اندازه گیری می شود.شدت جریان الکترولیتی (شدت جریان فاراد ائی )بطور نمایی با زمان کاهش می یابد.با این حال ، شدت جریان ته مانده کوچکی حتی پس از الکترولیز کامل باقی می ماند که پایان الکترولیز را تا اندازه ای نامشخص می سازد.
Q=ict
پرداخت و دانلود << جزئیات بیشتر / دانلود >>

یک دیدگاه دربارهٔ «پاورپوینت اسپکتروالکتروشیمی در محلولهای ناآبی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.