طرح درس احکام سفر | هدیه های آسمانی پایه ششم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

اهداف جزئی

 • آشنایی دانش آموزان با نماز مسافر بر اساس آیات و روایات
 • آشنایی با احکام نماز سفر
 • آشنایی با احکام روزه مسافر

اهداف رفتاری

دانش آموزان پس از پایان تدریس معلم بتواند در کلاس های درس:

 • احکام نماز مسافر را ذکر کند (دانش)
 • احکام روزه مسافر را ذکر کنند (دانش)
 • نماز مسافر را با رعایت احکام آن نشان دهند (مھارتی –دانشی)
 • از روی درس روان بخوانند (مھارتی ، دانشی)

<< جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق با موضوع:ابزارهاي هوشمند بازرسی داخل خطوط لوله نفت و گاز و مقایسه تواناییهاي آنها در شناسایی

تحقیق با موضوع: ابزارهاي هوشمند بازرسی داخل خطوط لوله نفت و گاز و مقایسه تواناییهاي آنها در شناسایی عیوب موجود در خطوط لوله انتقال
در قالب word و در 25 صفحه
فهرست مطالب
چکیده 1
1- مقدمه 2
2-عیوب موجود در خط لوله 2
2-1- عیوب هندسی 2
2-2- عیوبی که منجر به کاهش فلز میشود. 3
2-3- ناپیوستگی (انفصال) صفحه اي 3
2-4- عیوبی که منجر به تغییر در ساختار ماده می شوند. 3
3-پیگ هوشمند با تکنولوژي نشت شار مغناطیسی: (Magnetic Flux LeakagePig(MFL)) 5
4-پیگهاي هوشمند با تکنولوژي امواج التراسونیک : (Ultrasonic Technology Pig(UT)) 7
5- پیگهاي هوشمند ایمت (ElectroMagnetic AcoustictransTransducer(EMAT)) : 11
6- انواع ایمت 12
6-1- ایمت هاي نوع الاستیسیته مغناطیسی 13
6-2- ایمت هاي نوع لورنتز: (Lorentz) 14
7- بررسی تواناییهاي پیگهاي ایمت در شناسایی عیوب : 19
8- مقایسه کلی انواع پیگها براي بازرسی خطوط لوله: 20
9- نتیجه گیري 23
<< جزئیات بیشتر / دانلود >>

تحقیق با موضوع: طراحی مخازن نفت براساس استانداردAPI

تحقیق با موضوع: طراحی مخازن نفت براساس استانداردAPI
در قالب word و در 44صفحه
فهرست مطالب
فصل اول;مقدمه 1
1-1مخازن تحت فشار چیست 1
1-2روش ساخت مخازن تحت فشار 2
1-2-1روش جوشکاری 2
1-2-2 روش فورجینگ 3
1-3 مواد مورد استفاده برای ساخت مخازن 3
1-4 طبقه بندی مخازن تحت فشار 4
1-4-1طبقه بندی بر اساس شکل 4
1-4-2 طبقه بندی بر اساس فشار 6
1-4-3 طبقه بندی بر اساس ضخامت جداره 6
1-5 کاربردها 6
1-6 تعاریف اولیه در ساخت مخازن تحت فشار 7
1-6-1فشار و دمای کاری 7
1-6-2 فشار طراحی 7
1-6-3 درجه حرارت طراحی 7
1-6-4 حداکثر فشار کاری مجاز 8
1-6-5 فشار تست هیدرواستاتیک 8
1-6-6ماکزیمم تنش مجاز 9
1-6-7 استحکام اتصالات 9
فصل دوم;مراحل ساخت مخزن تحت فشار 12
2-1انتخاب مواد 12
2-2 طراحی 15
2-3 کنترل ورق های ورودی 15
2-4 کنترل لوله های ورودی 16
2-5کنترل فلنج ها و زانویی ها و دیگر اتصالات ورودی 17
2-6 ابعاد و اندازه ورق ها 17
2-7 دستور برش ورق 18
2-8 پارامترهای کنترل ورق های بریده شده 19
2-9 مونتاژ شل به Head 21
2-10 طریقه محور بندی کردن مخزن 22
2-11 طریقۀ استفاده از شیلنگ تراز 23
2-12 نازل 23
2-13 مونتاژ کردن نازل به شل 24
2-14 Saddle یا پایۀ مخزن 25
2-15 عدسی یا Head 26
2-16 تست هیدرواستاتیک 27
2-17 رنگ آمیزی 27
فصل سوم; بازرسی مخازن تحت فشار 28
3-1 آشنایی با QCP 28
3-2 بازرسی مواد اوليه،قطعات واجزاء 28
3-3 بازرسی جوش ها 30
3-4 تلرانس های ابعادی 32
3-5 عمليات حرارتی(PWHT) 32
3-6 تست های غير مخرب 33
3-6-1 روش آشکارسازی عيوب سطحی 33
3-6-2 روش آشکارسازی عيوب حجمی 33
3-6-3 تست نشتی 34
3-6-4 تست هيدروستاتيک 34
3-6-5 تست هوا 35
3-7 عمليات اسيدشويی و رويين سازی 36
3-8 عمليات رنگ و سندبلاست 36
3-9 مدارک نهايی جهت تحويل تجهيز 37
3-10آماده سازی مخزن جهت حمل 38
3-11 گارانتی و تضمين 38
مراجع 39
<< جزئیات بیشتر / دانلود >>

طرح درس نوآوری و فناوری | کار و فناوری پایه هفتم

طرح درس یا سناریوی آموزشی بر لزوم استفاده از سازمان‌دهی در امر یاددهی و یادگیری تأکید دارد. همچنین طرح درس به شکل امروزی آن توسط روانشناسان برجسته حوزه آموزش و پرورش شکل گرفته است. نظریات آنان تا به امروز نیز مدنظر برنامه‌ریزان و هدف‌گذاران آموزشی و دست‌اندرکاران آنان در سطح جهان قرار می‌گیرد. در کشور ما نیز موضوع تنظیم طرحی درس حدوداً به دهه‌های اخیر بازمی‌گردد. در واقع، نظام آموزشی کشور لزوم استفاده از این طرح را به عنوان ابزاری کارآمد در زمینه تکنولوژی آموزشی و برای افزایش کیفیت آن مورد توجه قرار داد.

طرح درس نوعی برنامه یا چهارچوب نوشته شده توسط معلم برای اجرای فعالیت های آموزشی در کلاس درس می باشد. در نگارش طرح درس می بایست به ساعت شروع و پایان تدریس، مدت زمان انجام فعالیت های کلاسی، حضور و غیاب دانش آموزان و مهم تر از همه اهداف یادگیری هر جلسه اشاره شود.

هدف کلی

دانش آموزان با مفهوم ایده، سیستم، نوآوری، فناوری و نگرش سیستمی درگروه و مدیریت زمان آشنا می شوند

اهداف جزئی

دانش آموزان در پایان این درس:

 • با تعریف ایده پردازی،نوآوری،خلاقیت واختراع آشنا می شوند
 • با شیوه های پرسش گری،تفکرانتقادی ، بارش فکری و مشارکت درگروه آشنا می شوند
 • پس از پر کردن جداول باشیوه های هم اندیشی آشنا می شوند
 • با انجام طراحی صفحه پنج بصورت فردی ایده های جدیدتری برای پرورش خلاقیتش را فرا می گیرند

<< جزئیات بیشتر / دانلود >>

پاورپوینت بوم و بوم گرایی

توضیحات:پاورپوینت بوم و بوم گرایی، در 17 اسلاید.
بخشی از متن:امروزه با توجه به هجوم معماری های غیر محلی، این خطر وجود دارد که معماری های بومی هر منطقه به مرور حذف و یا فراموش شوند. لذا امروز باید به دنبال پاسخ این سوال باشیم که معماری بومی چگونه می تواند خود را با نیاز های امروز منطبق کرده و پاسخگوی مطالبات آینده معماری باشد؟ معماری بومی چنانچه با نگرشی تفسیری مورد توجه قرار گرفته و به باز خوانی آن پرداخته شود، می تواند آفریننده معماری هایی نو باشد. معماری بومی مظهر ارزش های اخلاقی ، ملی و میهنی است که با تکیه بر اقلیم ، خود را باور کرده است.این نوع معماری با حفظ حرمت و تمامیت خانوادگی و حجاب زندگی شرایط آسایش را برای اعضاء خود فراهم می آورد. در حال حاضر، ورود نقشه های کلیشه ای نشانی از مذهب و فرهنگ ندارند، جای معماری اصیل و زیبایی را می گیرد که ساخته ذهن توانمند مردم هنرمند این آب و خاک بوده است. خصیصه اصلی هر معماری تولید فضا، پردازش و ساخت نماهای جدید برای زندگی است که با توجه به تفکرات فرهنگی و اعتقادی هر منطقه، متفاوت است. ایجاد فرهنگ در استفاده از نیروی های طبیعی بویژه عوامل اقلیمی در امر ساختمان سازی با طراحی معماری از اهمیت زیادی برخوردار است.امروزه چگونگی احترام نهادن به معماری بومی و حفظ آن که گنجینه و میراثی ارزشمند بجای مانده از پیشینیان میباشد، نه تنها جای تامل دارد بلکه عدم توجه به آن جای بسی تاسف است.چرا که آنچه فرهنگ معماری گذشته به صورت یک سنت در خود داشته است امروزه تنها به صورت پیکری بی جان پیش روی ماست.
سرفصل ها:
– مقدمه
– معنا و مفهوم لغوی بوم گرایی
– مبانی معماری بومی
– اصول معماری بومی
– مصادیق معماری بومی
– فرهنگ بوم گرایی
– مصالح ساختمانی بوم آور
– عملکرد در معماری بومی
– ویژگی‌های معماری روستایی گیلان
– دید کلان شهر در معماری بومی
– معماری بومی شهری در شمال ایران
– دید معماری در روستاهای بوم گرا
– نتیجه گیری
– منابع

راهنمای استفاده

این فایل مناسب دانشجویان معماری و عمران می باشد. ادامه خواندن “پاورپوینت بوم و بوم گرایی”

پاورپوینت معماری مدرن

توضیحات:پاورپوینت معماری مدرن، در 9 اسلاید.
بخشی از متن:مبانی معماری مدرن و پایدار:
معماری مدرنModern Architecture Art در میانه دهه آخر قرن نوزدهم بنیان‌گذاری شد و سپس شروع به رشد کرد. شاید بتوان عواملی همچون رنسانس و ظهور افکاری امانیستی را پیش‌زمینه پیدایش معماری مدرن در اواخر سده نوزدهم میلادی دانست. تولدی که با شکوفایی مکتب شیکاگو، نهضت هنر نو و جنبش فوتوریسم همراه شد و توانست آغازی پرشکوه را برای خود رقم بزند. با این حال معماری مدرن عظمت و کمال فعلی خود را مدیون چیزی جز پیشرفت روز افزون تکنولوژی نیست.به بیانی دیگر، معماری مدرن در تکنولوژی گره خورده است و اعتلای آن جز با پیشرفت تکنولوژی ممکن نمی‌شود. لوکوربوزیه را می‌توان یکی از پیشگامان معماری مدرن دانست. این معمار برجسته سوئیسی، با ساختارشکنی‌های بسیار در ویلاها و خانه‌های متعددی که از خود به جا گذاشته است، موجب تحولی عظیم در معماری مدرن شد.آغاز سبک مدرن از دوره رنسانس و با پیدایش باورهای انسان گرایانه و خرد گرایانه بوده است.
سرفصل ها:
– مبانی معماری مدرن و پایدار
– اصول معماری پایدار
– اهداف کلی معماری پایدار
– دسته بندی معماری امروزی
– طراحی در معماری بومی با استفاده از معماری پایدار
– نتیجه گیری
– منابع

راهنمای استفاده

این پاورپوینت مناسب دانشجویان معماری و عمران می باشد. ادامه خواندن “پاورپوینت معماری مدرن”

پاورپوینت تلفیق بوم گرایی با معماری مدرن

توضیحات:پاورپوینت تلفیق بوم گرایی با معماری مدرن در 9 اسلاید.
بخشی از متن:با آغاز قرن بیستم نگرش‌های مدلی به معماری بومی جایگزین برداشت الگویی صرف از این نوع معماری شد. نظریه‌پردازان معماری در این دوره از قبیل الکساندر، اشتراوس و چامسکی معماری بومی را بخشی از ناخودآگاه انسان می‌خواندند از این طریق برای معماری بومی به عنوان دست‌ساخته بشر تکامل تدریجی قائل بودند. چنین رویکرد داروینیستی به مصنوعات دست‌ساخته بشر و همچنین به معماری بومی در آثار لیدمان در ابتدای قرن بیست و یکم مجددا مورد توجه قرار گرفت. در دوره معاصر و با ترغیب معماران به معماری بومی و سنتی این دیدگاه جای خود را باز کرده‌‌است. در اواخر قرن بیستم و تحت تاثیر معماری پست‌مدرن دیدگاه‌های محیط‌زیستی وارد عرصه نظریه‌پردازی معماری بومی شده و امکان تسری ارزش‌ها و مدل‌های معماری بومی به معماری مدرن مطالعه شد. تحت تاثیر این رویکردها بومی‌گرایی و منطقه‌گرایی در مقابل جهانی شدن ناشی از مدرنیته قرار گرفت. در این دیدگاه‌ها همواره ارتباط میان انسان بومی و طبیعت و نقش نیازهای انسان در شکل‌گیری معماری بومی مورد تاکید بوده است.
سرفصل ها:
– مقدمه
– انسان بومی
– معماری بومی و معاصر
– تحلیل معمارانه
– پیشنهادات
– نتیجه گیری
– منابع

راهنمای استفاده

این فایل مناسب دانشجویان معماری می باشد. ادامه خواندن “پاورپوینت تلفیق بوم گرایی با معماری مدرن”

جزوه دستنویس ریاضی عمومی یک

توضیحات:جزوه انتگرال و حساب دیفرانسیل مهندس امیرحسین گل صنم لو، دست نویس، در قالب فایل pdf در 86 صفحه.
این جزوه شامل فصل های (انتگرال گیری/انتگرال توابع مثلثاتی/وارون توابع مثلثاتی/روش های انتگرال گیری/توابع هیپربولیک/انتگرال گیری به روش تغییر متغییر/انتگرال گیری به روش جزء به جزء/انتگرال گیری به روش تغییر متغیر مثلثاتی) می باشد.

محتوای فایل دانلودی

فایل دانلودی به صورت pdf می باشد ادامه خواندن “جزوه دستنویس ریاضی عمومی یک”