متافیزیک و پرورش نیروی درون

متافیزیک و پرورش نیروی درون

متافیزیک و پرورش نیروی درون

کتاب نایاب و کامل در زمینه علوم غریبه و متافیزیک و پرورش نیروی درون سیر و نگاهی کامل به تمامی مفاهیم و کاربردی های متافیزیک و شاخه های مختلف این علوم اشنایی های کامل با: هاله – مدیتیشن – انواع هیپنوتیزم – تله کینزی – تله پاتی – پرورش نیروی درون – ریلکسیشن – مانترا – چاکرا ها و باز کردن انها – مانترای چشم سوم – فعال سازی کانال های انرژی و…. {بهترین پیشنهاد برای پیشرفت کامل در شاخه متافیزیک و علوم غریبه از مبتدی تا حرفه ای با اموزش قدم به قدم تمام مراحل}