مقاله خودکشی (فایل ورد)

مقاله خودکشی (فایل ورد)

مقاله خودکشی (فایل ورد)

به نام خدا یه مقاله عالی، با موضوع خودکشی، که به انواع خودکشی و عوامل آن و همچنین به بررسی خودکشی از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد. (فایل ورد و قابل ویرایش است.) فهرست مطالب آن شامل: چکیده مقدمه انواع خودکشی از دیدگاه دور کیم خودکشی ناشی از نابسامانی اجتماعی خودکشی دیگر خواهانه خودکشی خودخواهانه اختلالات روانی علل خودکشی نظریه روانکاوی عوامل دیگر خودکشی خودکشی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود بررسی خودکشی از دیدگاه آماری و جوانب گوناگون نتیجه گیری منابع باتشکر.

بررسی رابطه بين سبك های دلبستگی و انگيزه پيشرفت

بررسی رابطه بين سبك های دلبستگی و انگيزه پيشرفت

بررسی-رابطه-بين-سبك-های-دلبستگی-و-انگيزه-پيشرفتنوع فایل: wordقابل ویرایش 50 صفحهمقدمه:دلبستگی واژه بسیار مرسوم و آشنایی است، که در زندگی همۀ انسانها در همه ادوار زندگی اعم از مرد و زن و شهری و روستایی، سیاه و سفید پولدار و فقیر و با سواد و کم سواد و … به چشم می خورد.دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی است که افراد متناسب با نوع ارتباط با یکدیگر و میزان حمایت ها و کمک ها و وابستگی هایی که به یکدیگر دارند در آنها پدید می آید.دلبستگی در اشخاص و افراد مختلف و نیز میزان و نوع روابطی که با هم دارند، از شدت و ضعف قابل توجهی برخوردار است.گاهی دلبستگی ها آنچنان اهمیت پیدا می کنند که اگر کوتاهی و یا اهمال و غفلتی انجام گیرد، اتفاقاً به خشم و نفرت تبدیل می شود. کودکی که در دوره ای شدیداً به کمک و سرپرستی نیاز دارد و به مادر دلبسته و وابسته است از طرف مادر مورد بی مهری و قهر و بی توجهی عاطفی قرار گیرد، در این صورت، این عدم اعتماد جای خود را به خشم و قهر می دهد.دلبستگی در چرخۀ تکامل هرچه از پایین به بالا درنظر بگیریم از میزان رفتارهای غریزی و حیوانی کاسته شده و به رفتارهای عاطفی و شناختی و ادراکی افزوده می شود. (بیرامی، 1378 ، ص 45 )سازو کار بررسی دلبستگی با توجه به این بحث اظهار شده یک مطالعه زمانی و دوره ای را می طلبد که جان بالبی بهترین مفهوم و تبیین دلبستگی را از منظر اتولوژیک (تکاملی) پرداخته است.چنانچه رفتار کودک چند روزه رفتارهایی نه از نوع یادگیری و نه حاصل سیاق و سایق هستند. بلکه بازتابی و بازتاب هایی از مکیدن و چنگ زدن و گریستن و خندیدن هستند که حتی همین رفتارها مادر و اطرافیان را به سوی حمایت از کودک وادار می کند، پس از همان ساعات اولیه تولد دلبستگی بین نژاد و کنسل های انسانی برقرار می گردد. اما همانطور که اظهار شد، این دلبستگی ها ابتدا شکل بازتابی و غریزی و به تدریج به اشکال متعالی تر و عمیق تر و اداراکی تر و عاطفی تر و شناختی تر تبدیل می یابد. در این تحقیق ارتباط و تأثیر دلبستگی در انگیزه پیشرفت انسانی را در کل مورد بحث و تحقیق قرار داده ایم.بیان مسأله :دلبستگی در مفهوم اختصاصی و خاص از الگوها و معیارهای عاطفی و ارزشی برخوردار است. معمولاً در هر گروه و مجموعه ای عضوی و یا اعضایی در حکم پایگاه دلبستگی و بقیه عناصر و اجزای دلبستگی به شمار می روند. البته در کنار دلبستگی های پایگاهی، دلبستگی های سایر اعضای خانواده هم وجود دارد. نیمی دلبستگی مفهومی نیست، که فقط در ارتباط دو جانبه محقق شده باشد. بلکه شامل همه و تمام عناصر و اعضایی که در ارتباط و اتفاق هم زندگی می کنند. و نیز در انواعی از ارتباطات ارزشی و اجتماعی که فرد در جهان زندگی به حیات ادامه می دهد.دلبستگی عبارت است از حالات و علایمی که نزدیکی و اتفاق و پیوستگی به نزدیکان و اعضای گروه را تسهیل و آسان می کند و در نتیجه موجب تداوم و استمرار و تعمیق و افزایش آن می شود. (جان باولبی، 1969 )کشش متقابل کودک و مادر از همان ساعات اولیه زندگی نوعی دلبستگی همه جانبه بین کودک و مادر را فراهم می کند، بنابراین دلبستگی علاوه بر خصوصیات و علائم ظاهری شاخص ها و علائمی درونی و پنهانی نیز بین افراد به وجود می آورد (بیرامی، 1378 )غرض از آوردن مفهوم و مثال در مورد دلبستگی از نظریه معروف جان بالبی روشن شدن ساخت ومفهوم کلی دلبستگی به معنی عام در ذهن خواننده است. و چون موضوع تحقیق حاضر بررسی تأثیرات دلبستگی در انگیزه پیشرفت است. پر واضح است که اشاره و جهت تحقیق در مورد افراد و گروهایی است که شق و موضوع پیشرفت در مورد آنها صدق می کند و در مورد جوانان و نوجوانان و میانسالانی است که انگیزه پیشرفت در کار، تحصیل، ازدواج، خدمت، شغل، ارتباط وسایل مختلف اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و غیره هستند هرچند نمی توان حرکات و رفتارهای خزیدن و کشیدن کودک در دید مادر و ایجاد دلبستگی میان آنها را انگیزه پیشرفت نخواند و نبوغی آن کودک هم ناخودآگاه و به صورت قطری درصدد توجه مادر و دیگران و جلب حمایت ایشان در رسیدن به امیال و خواسته های خویش است.اما چون معمولاً انگیزه و پیشرفت با عقلانیت و منطق و تجره و دانش همراه است. غرض تحقیق در ارتباط دلبستگی با انگیزه پیشرفت شامل افراد و گروه هایی است که مفهوم انگیزه و پیشرفت به معنی اخص آن درک می شود.دلبستگی از هر نوع و از هر طریق و شیوه و با هر درجه شهرت و ضعف دارای ارزش و تأثیر است. و گاه حتی تأثیر اندک آن بسیار مؤثرتر از تأثیر بیشتر آن در برخی از موارد است.چنانچه اگر نامادری در مقابل نوجوان و جوانی دلبستگی اندکی از نظر عاطفی نشان دهد، ممکن است انگیزه نوجوان و جوان برای جدایی از گروه خانواده صدچندان گردد. و برای رهایی از این دلبستگی کم تر و کم رنگ تر خود را با همۀ توان و انرژی آماده موفقیت های آتی می کند که همۀ ما در اطراف و بستگان خود شواهدی از این دست داریم که مسلم است عمومیت ندارد.و گاهی دلبستگی آنچنان هدف و اصل واقع می شود که وابستگی جای آنرا پر می کند و فرد هدف های درسی و شغلی و آتی خود را به کلی فراموش می کند. و از همین رهگذر افق شکست و عدم موفقیت افراد و فرد موردنظر ترسیم می گردد.معمولاً برای هر فرد و شخص پایگاه دلبستگی وجود دارد. مثلاً برای کودک شیرخوار پایگاه دلبستگی مادر است که به تدریج که بزرگتر می شود. پایگاه دلبستگی به پدر و خانواده و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ و خاله و عمه و عمو و دایی و حتی همسایگان و … نیز تعمیم و تسرّی می یابد.حتی طبق تحقیقات انجام گرفته موضع دلبستگی نیز در افراد و اشخاص مختلف متفاوت است. یعنی افراد و اشخاص در برخورداری از لذت و کسب عیش لذت غذا به مادر و برای برخورداری از حمایت اجتماعی به پایگاه پدر و برای برخورداری و کسب لذت بازی و تفریح به پایگاه برادر و خواهر پناه می برند برای اثبات این نظریه هارلو دو گروه مادر مصنوعی (شامل یک مادر سیمی با پستانک پر شیر و یک مادر پشمالو شبیه مادر اصلی در قفس قرار دارند که بچه میمون ها وقتی گرسنه می شوند به مادر سیمی پناه می بردند. و وقتی دچار ترس و بیم و هراس می شدند به مادر پشمی پناه می جستند.و این آزمایش این ادعا را تا حد زیادی ثابت می کند (هارلو و زیبرس، 1959 )فذا پیشرفت و انگیزه پیشرفت جدای از دلبستگی های مختلف افراد نیست زیرا انسانها در گروه متولد می شوند، در گروه و خانواده رشد می کنند، در گروه و خانواده بیمار می شوند، در گروه و خانواده آسیب می بینند، چرا در گروه و خانواده درمان نشوند. (باقرثنایی، روانی درمانی خانواده، 1372 ، ص 57 )فلذا دلبستگی موضوعی نیست که اثر و تأثیرات آن را در مقوله های مختلف زندگی نادیده انگاشته شود. بناراین مطالب مذکور مسأله مورد بررسی در این پژوهش بررسی رابطه ی بیک سبک های دلبستگی و انگیزه پیشرفت می باشد.فهرست مطالب:فصل اول : كلیات تحقیقمقدمهبیان مسألهاهمیت و ضرورت مسألهاهداف تحقیقفرضیه تحقیقمتغیرهای تحقیقتعاریف واژه ها و اصطلاحاتفصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیقشکل گیری دلبستگیمراحل دلبستگیواکنش نامشخّص در مقابل همهمرحله 3 – تقرّب جویی فعّالرفتار مشارکتیبررسی میزان دلبستگی1 ) کودکان دلبستۀ ایمن2 ) کودکان دلبستۀ نا ایمن3 ) کودکان دلبستۀ نا ایمن بی تابنظریه بالبیتفاوت های دلبستگی در الگوهای فعال درونی (فینی، 1999)نظریه یادگیری اجتماعینظریه بو نگرینظریه روان شناسی شناختیدلبستگی در گستره تحقیقاتتحقیقات انجام شده در داخل و خارج از كشورفصل سوم: (روش شناسی)روش تحقیقجامعهحجم نمونهابزار گردآوری اطلاعاتپرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان (AAQ)نمره گذاریه ) قابلیت اعتمادو ) اعتبارروش گردآوری اطلاعاتروش آماریفصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده هامقدمه فصل چهارمجدول 4 – 1 ) نمرات خام آزمودنی ها از آزمون انگیزه پیشرفت ئ سبکهای دلبستگیتجزیه و تحلیل داده هاجدول 2 – 4 ) بررسی رابطه در بین انگیزه پیشرفت و سبکهای دلبستگی دانش آموزانفصل پنجم : بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیریمحدودیت های تحقیقپیشنهاداتمنابع و مأخذپاسخ نامه AAQمقیاس روحیۀ رقابت – همکاریدستورالعملمقایسۀ نتایج خود با نتایج دیگران (هنجارها)مقیاس تأیید خویشتن راتوستأیید خویشتنمنابع و مأخذ:1 ) گنجی، حمزه،(1385) . روان سنجی شخصیت، انتشارات ساوالان، تهران،2 ) دلاور، علی،(1372 ). روش های آماری در علوم تربیت، انتشارات پیام نور، تهران،3 ) عبدالعظیمي، کریم، (1379) تعلیم تربیت نامرئی، انتشارات رشد، تهران، .4 ) پاکدامن، شهلا (1380). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه طلبی در نوجوانی، پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تهران.5 ) بهزادی پور، س. (1385). رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرانی های مربوط به وزن در دختران نوجوان شهرستان شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

دانلود فایل

رابطه بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی (درونگرايی و برونگرايی) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

رابطه بين خلاقيت و ويژگی های شخصيتی (درونگرايی و برونگرايی) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

رابطه-بين-خلاقيت-و-ويژگی-های-شخصيتی-(درونگرايی-و-برونگرايی)-بين-دانش-آموزان-دختر-مقطع-متوسطهنوع فایل: wordقابل ویرایش 80 صفحهچکیده:ما دراين پ‍ژوهش به دنبال بررسي رابطه ي بين خلاقيت و ويژگيهاي شخصيتي (برونگرا، درونگرا) بين دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان ابهر هستيم.و فرض ما در اين پژوهش اين است كه بين خلاقيت و شخصيت افراد رابطه ي معني داري وجود دارد.براي بررسي فرضيه مورد نظر و آزمون متغيرهاي پژوهش كه شامل خلاقيت و شخصيت برونگرا و درونگرا است از آزمون شخصيت آيزنگ (بزرگسالان) كه شامل 57 سؤال است و بر روي 120 دانش اموز دختر شهرستان ابهر اجرا شده و براي خلاقيت نيز از آزمون خلاقيت عابدي استفاده شد.همچنين براي آزمون فرضيه از روش استفاده شده است كه محاسبه شده (14/9) بزرگتر از جدول در سطح معني دار 0.01 (63/6) است بنابراين فرض صفر رد مي شود و نتيجه مي گيريم كه بين خلاقيت و وي‍ژگي هاي شخصيتي رابطه معناداري وجود دارد.مقدمه:بررسي اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و در ايران، به خوص در پنج سال دوم (طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران) اراده و تعقل خويش منطقي و خلاق بينديسد و به جاي وابستگي و استفاده از دست آوردهاي اقتصادي و فرهنگي ديگران، مولد دانش، تكنولوژ‍ي و فرهنگ مناسب براي زندگي مستقل، فعال و خلاق در عصر دانايي باشند.اين موضوع اخيراً توجه بسياري از دانشمندان و مسئولان كشورهاي مختلف به ويژه ممالك در حال توسععه را به خود جلب كرده است به نحوي كه تغيير نظام آموزش و پرورش از نظري صرف به نظري توام با عمل پرورش افراد پويا و خلاق به جاي افراد ايستا مورد توجه خاص قرار گرفته است.شناسايي و به عرصه ظهور رسانيدن برخي از استعدادهاي انساني كه تاثيرات عميقي بر جامعه مي گذارد از جمله خالاقيت تفكر، مساله يابي از مهم ترين اهداف آموزش و پرورش اين قرن خلاقيت است كه يكي از ويژگي هاي ممتاز انسان به شمار مي رود و همين وي‍گي است كه انسان را از ماشين و حيوان متمايز مي سازد و يكي از عوامل پويايي و تكامل فرهنگي و صنعتي است.پيشرفت هاي سريع در عرصه ي تكنولوژي و وابستگي انسان به تكنولوژي خودكار توجه به نظام آموزشي را بيشتر مي كند. در چنين وضعيتي نظام آموزشي زماني مي تواند در رسالتش موفق گردد كه قادر به تربيت دانش آموزان خلاق اشد.گرچه براي آموزش خلاقت راهكار ثابتي وجود ندارد اما شناساي عومال موثر بر آن محيط هايي را كه خلاقيت را بهتر رشد و شكوفا مي سازد مي تواند برنامه ريزان نظام آموزشي را طراحي فعاليت ها به ان ويژگي انسان ياري دهد.و با توجه به اين كه خلاقيت امري اكتسابي است و به شخصيت فرد بستگي دارد بنابراين آگاهي از تفاوت هاي شخصيتي مي تواند ما را در شناخت و ژرورش افراد خلاق ياري دهد وقتي قبول كرديم انسان ها در ويژگي ها و خصوصيات ذاتي و اكتسابي با هم تفاوت دارند در پي آن نخواهيم بود كه از همه انتظارات يكسان داشته باشم و با توجه به اين كه تفاوعت هاي فردي و شخصيتي، جوامع و به خصوص متخصصين و صاحبان امر بايد تلاش كنند تا افراد خلاق و خصوصيات بارز آن ها را شناسايي كنند و در پروررش اين گونه استعداد ها بكوشند تا در آينده شكوفايي اين افراد، به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهند.بيان مسئله:يكي از مسائلي كه از ديرباز ذهن انديشمندان، روانشناسان و دانشمندان علوم انساني را به خود مشغول نموده، چگونگي رشد و پرورش خلاقيت و ابتكار عمل در دانش آموزان، نوجوانان و جوانان مي باشد.اصولا يكي از شاخه هاي رشد و ابتكار هر كشوري شكوفايي و تجلي خلاقيت و ابتكار عمل به عنوان زير ساخت آن جامعه مي باشد.جوامعي كه بتوانند خلاقيت نسل جوان را احيا و شكوفا سازند از ميزان قابل توجه توسعه، رشد و شكوفايي عمل برخوردار خواهند شد و بالعكس به هر ميزان كه خلاقيت، پرورش و تعالي و شكوفا نشود ركورد عملي، صنعتي و فرهنگي را بايد برا ي آن جامعه انتظار داشت.يكي از مهم ترين هدف هاي آموزش و پرورش ، تربيت دانش آموزان خلاق است زيرا خلاقيت عامل كليدي كليه پيشرفت هاي بشري بو.ده و خواهد بود بنابراين در سياست گزاري هاي آموزشي خلاقيت پرورش افراد خلاق از اولويت خاصي برخوردار مي گردد.خلاقيت از موضوعاتي است كه در تحقيقات عملي كمتر مورد توجه قرار گرفته است دلايل اين غفلت را مي توان در موارد زير:1. وجود عقايد سنتي مبتني بر ارثي بودن و بي تاثير بودن تربيت بر آن.2. كم بودن افرادي كه داراي قوه خلاقيت هستند در سطح جامعه3. اعتقاد به اين كه افراد باهوش در زندگي موفق تر از افراد خلاق هستند و در نتيجه نبودن رغبت به پرورش افراد خلاق.فهرست مطالب:تقدير و تشكرتقديمچكيدهفصل اول:مقدمهبيان مسئلهاهداف تحقيقاهميت و ضرور ت تحقيقفرضيه تحقيقسوالات تحقيقتعريف عملياتيفصل دوم:پيشينه تحقيقخلاقيت چيستتفكر خلاقعوامل موثر در خلاقيت1) نقش اطلاعات در خلاقيت2) انگيزش و خلاقيت3) خلاقيت و ميزان خودپذيري4) تخيل خلاقيت5) عوامل خانوادگيويژگي هاي افراد خلاقويژگي هاي دانش آموزان خلاقچگونه مي توان خلاقيت را در دانش آموزان پرورش دادهوش و خلاقيتخلاقيت و پيشرفت تحصيليشخصيت چيستفرآيندهاي اصلي در رشد شخصيتساختار خانوادهتفاوت هاي جنسيعدم حضور پدر و شاغل بودن مادرآثار اوليه گروه همسالاننظريه فرويد در مورد شخصيتساختار شخصيت از نظر يونگسنخ هاي شخصيتي در نظريه يونگروش هاي سنجش شخصيتفصل سوم:جامعه آماري و حجم نمونهروش اجراي آزمونابزار نمونه گيريروش جمع آوري اطلاعاتفصل چهارم:تجزيه و تحليل آماريفصل پنجم:بحث و نتيجه گيريمحدوديت هاپيشنهاداتمنابعپيوستچمنابع و مأخذ:1) افروز، غلامعلي (1371)، مباحثي در روانشناس تربيت كودكان و نوجوانان، (تهران انجمن اولياء و مربيان) ص 103.2) افروز، غلامعلي (1365)، دانش آموزان تيزهوش و خلاق، مجله پيوند، شماره 18، دي ماه3) افروز، غلامعلي (1376)، روانشناسي تربيتي كاربردي، تهران، انجمن اولياء و مربيان.4) افروز، غلامعلي (1380)، ويژگي هاي شخصيتي و خلاقيتهاي ذهني، نشريه آموزشي بزرگسالان.5) افروز، غلامعلي (1370)، دانش آموزان تيزهوش و خلاق نشريه پيوند، شماره 88، انجمن اولياء و مربيان.6) كريمي، يوسف (1380)، روانشناس شخصيت، موسسه منتشر و ويرايش، تهران.7) قرائني مقدم، امام اله (1375)، مديريت آموزشي، انتشارات ابجد، تهران.8) سيف، علي اكبر (1379)، روانشناسي پرورش، انتشارات آگاه، تهران.9) شريعتمداري، علي (1372)، روانشناسي تربيتي، موسسه انتشارات امير كبير، تعران.10) شالچيان، طاهره (1365)، چگونه مي توان نسلي متفكر و خلاق را تربيت كرد، مجله ماهنامه، تربيت، شماره 2، ص 61-59.11) مفاخري، نيره (1365)، رابطه خلاقيت با پيشرفت تحصيلي، انتشارات دانشگاه تهران.12) مفيدي، فرخنده (1372)، آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، انتشارات دانشگاه پيام نور.

دانلود فایل

رابطه بين پذيرش اجتماعی و ويژگی های شخصيتی در بين دانشجويان رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی

رابطه بين پذيرش اجتماعی و ويژگی های شخصيتی در بين دانشجويان رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی

رابطه-بين-پذيرش-اجتماعی-و-ويژگی-های-شخصيتی-در-بين-دانشجويان-رشته-برق-و-مكانيك-دانشگاه-آزاد-اسلامینوع فایل: wordقابل ویرایش 118 صفحهچكيده :هدف از تحقيق حاضر برسي پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته هاي برق ومكانيك دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وفرضيه هاي جزئي اينكه بين افسردگي هيپوكندريا ،هيستري ،پارانويا ،انحرافات اجتماعي ،وپذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در دو گروه مكانيك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده 100نفر است كه آزمون ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسن استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5%است .مقدمه:مرگ سرنوشت محتوم هر فرد انساني است واز آنجا كه جانشيني اعضاي جامعه بايد تضمين شوداين نياز تا حدودي به وسيله توليد مثل طبيعي كه ميراث ژنتيكي جامعه را تداوم مي بخشد ،بر آورده مي شود .اما اگر جامعه اي خواهان بقاي خود باشد ،بايد ميراث فرهنگي آن جامعه تداوم يابد ،اين امري است كه تنها در فر آيند جامعه پذيري يا اجتماعي شدن امكان پذير مي گردد . پذيرش اجتماعي فر آيندي استكه به انسان ،شيوه هاي زندگي كردن در جامعه را مي آموزد ،وبه او شخصيت مي دهد وتوانائيهايش را در جهت ايفاي وظايف فردي مي آموزد وبه او شخصيت مي دهد وبه عنوان عضو جامعه تو سعه مي بخشد .«كوئن 1371»فرد در خلال اجتماعي شدن هويت يا من اجتماعي خود را مي يابد وشناخت لازم براي ايفاي نقشهاي اجتماعي را ياد مي گيرد ،اين روند بسيار گسترده وپيچيده كه در طول زندگي فرد تداوم مي يابد شامل آموزش زبان ،باورها ونگرشها وارزشهاي جامعه مي باشد وبا فراگيري رفتارهاي متناسب با هنجارهاي پذيرفته شده جامعه منجر مي گردد. بنيادي ترين بخش جامعه پذيري در دوران كودكي رخ مي دهد ،اما اين روند در سراسر عمر آدمي ادامه مي يابد هيچ بحثي از پذيرش اجتماعي نيست كه اهمييت سرشت وپرورش را در رشد جسماني ،عقلاني ،اجتماعي وشخصيتي ناديده گرفته باشد .سرشت آدمي اصطلاحي است كه براي ساخت ژنتيكي انسان يا وراثت بيولوژيكي او به كار مي رود وپرورش به محيط وتجربه هاي متقابلي كه هر فرد در زندگي خود به دست مي آورداشاره مي كند وهر كس شخصيتي دارد وشخصيت شما به مشخص كردن ميزان موفقيت ،خشنودي،در رضايت خاطر در زندگي شما كمك مي كند كه تمام اينهاباعث قبول ويا پذيرش اجتماعي در فرد مي شود واينكه سعي در جمع بندي كردن مجموعه اي از ويژگي هاي شخصيت يك نفر با استفاده از واژه هاي مبهمي چون عالي ووحشتناك كار آساني است و شخصيت به قدري پيچيده است كهن مي توان آن را به سادگي توصيف كرد زيرا انسانها در موقعيت هاي مختلف ودر ارتباط با افراد متفاوت ،بسيار پيچيده وتغيير پذير هستند وبراي اينكه شخصيت رادرست توصيف وتعريف كنند دقيق تر درمورد شخصيت وارزيابي آن در اجتماع بحث مي كنند.رشد مغز انسان براي اين نكته تاكيد دارد كه ويژگي هاي ژنتيكي از محيط جدا شدني نيست وبه وسيله ساخت ژينتكي ،ما انسانها در مي يابيم كه كورتكسي مغز «قسمت تفكر وادراك مغز اعمالي مانند خاطر آوردن ،فهميدن يا ادراك كردن را در خود جاي مي دهد كه تمام اينها باعث تقليد وتكراري مي شود وتمام اين موارد در نوع اجتماعي شدن وقبول جامعه در تاثير بسزايي دارد».«هدايت ستوده ص50 سال 1385»اهميت ضرورت تحقيق :جامعه پذيري در دوران كودكي به پايان نمي پذيرد ولي به هر حال در سراسرزندگي آدمي ادامه يابد .بزر گسالان هم دوباره درباره اجتماعي (باز پذيرش اجتماعي )ميشوند وهنجارها،ارزشهاي وانتظارات جديدرامي آموزد در هرگروه ياسازمان جديدي كه عضومي شويم ويا هر رابطه دوستي برقرارمي كنيم يا در هر تجربه اي كه در زندگي به دست مي آوريم ،ناچاريم كه هدايت هاي جديدي راسلب كنيم وبراي هنجارهاي وارزشهاي جديدي اجتماعي مي شويم براي برخي شغلهاي خاص اجتماعي شدن دوباره به ما كمك مي كند كه انتظارات قبلي خود را كنار گذارده و برداشت واقع بينانه تر ي رااز اين شغلها به دست مي آورديم وپذيرش اجتماعي گاهي اوقات شخصيت فرد را تحت تأثير قرار ميدهد وگاهي ايجاد يك ويژگي هاي منفي در شخصيت آدمي ياعث ازبين رفتن پذيرش اجتماعي فرد به طور مثبت است واميد است كه با انجام اين تحقيقات بتوانيم پذيرش اجتماعي رادر بين اقشارمختلف جا بيندازيم وسعي كنيم با شخصيت افراد هماهنگي داشته باشيم كه اين برعهده نهادهاي خانواده ونهادهاي جامعهاست كه به دانشجويان اين اجازه را بدهند كه براي تكميل شخصيت خود در جامعه به تجربه هايي دست پيدا كنند.فهرست مطالب:چكيدهفصل اول(كليات تحقيق)مقدمهاهميت ضرورت تحقيقاهداف تحقيقبيان مسئلهفرضيه هاي تحقيقمتغيرهاي تحقيقپذيرش اجتماعيويژگيهاي شخصيتيفصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)منابع فصل دومدو نقش اساسي جامعه پذيريجامعه پذيري انتظاريعوامل يا كارگزاران جامعه پذيريساز و كارهاي جامعه پذيريطبقه اجتماعينظريه هاي جامعه پذيرينظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيريميد رشد خود را سه مرحله نشان مي دهدنظريه هاي روان شناختي جامعه پذيريتضاد ميان سه بخش شخصيتفرهنگ و شخصيتتعريف فرهنگعناصر اصلي فرهنگويژگيهاي فرهنگمفهوم شخصيتتأثير فرهنگ در شخصيتشخصيت اساسي يا پايهفرهنگ و بيماريبررسي هشياريبررسي رفتاربررسي ناهوشياربررسي علمي شخصيتتعريفهاي شخصيتويژگيهاي منحصر به فردذهنيت در نظريه هاي شخصيتسؤالهايي درباره ماهيت انسانفصل سوم(روش تحقيق)جامعه مورد مطالعهحجم نمونه،روش نمونه گيريابزار اندازه گيري در تحقيقآزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتاروش تحقيقروش آماري مربوط به فرضيه هافصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)مقدمه فصل چهارمفصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)نتيجه گيريپيشنهاداتمحدوديت هامنابع و مآخذمنابع و مأخذ:آزاد –حسين ،آسيب رواني (1)-انتشارات رشد –تهران- 1383آزاد –حسين ،آسيب رواني (2)-انتشارات رشد –تهران- 1384آرماني-سعيد ،روان شناسي فردي -انتشارات نور –تهران- 1383بهروزي –محمد ،روان شناسي شخصيت -انتشارات راهيان–تهران- 1385ستوده –هدايت الله ،جامعه شناسي -انتشارات ني–تهران- 1385سعيدي –صنوبر ،جامعه وپذيرش -انتشارات بهار –تهران- 1384كريمي -يوسف ،روان شناسي شخصيت-انتشارات راهبر –تهران- 1384كاوندي –سعيده ،جامعه شناسي-انتشارات فرهنگ –تهران- 1385دلاور -علي ،روش تحقيق در علوم تربيتي -انتشارات رشد –تهران- 1385دلاور -علي ،امار استنباطي -انتشارات رشد –تهران- 1384معيني –احمد ،روان شناسي اجتماعي –انتشارات باران –تهران- 1382منصور –محمود ،روان شناسي شخصيت -انتشارات سمت –تهران- 1384

دانلود فایل

بررسی رابطه بين امكانات رفاهی و افت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان

بررسی رابطه بين امكانات رفاهی و افت تحصيلی در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان

بررسی-رابطه-بين-امكانات-رفاهی-و-افت-تحصيلی-در-بين-دانش-آموزان-مقطع-سوم-دبيرستاننوع فایل: wordقابل ویرایش 125 صفحهچکیده:هدف از تحقيق حاضر مقايسه افت تحصيلي در بين دانش آموزان روستائي و شهري شهرستان ابهر و روستاهاي عميد آباد است كه فرضيه هاي عنوان شده كه بين دانش آموزان روستائي و شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد و آيا امكانات بالا و عدم امكانات در دانش آموزان شهري و روستائي باعث افت مي شود يا نه همينطور آيا عدم تفريحات در دانش آموزان روستائي و تفريحات در دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت دارد يا نه كه جامعه آماري عنوان شده دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان كه در حدود 500 نفر است كه از اين 500 نفر 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه پرسشنامه افت تحصيلي كه داراي 50 سؤال است كه داراي گزينه هاي بله و خير است و نمرات خام ان جمع نمرات جوابهاي بله است و بعد از آن از روش آماري t متغير مسائل استفاده شده كه نتايج ان به اين صورت بوده است كه افت تحصيلي در دانش اموزان روستايي بيشتر از دانش آموزان شهري است البته هم از لحاظ عدم امكانات كافي و هم به علت تفريحات سالم مي باشد و سطح معني داري آن برابر 05/0 = α است .مقدمه:يكي از شاخص هاي توسعة كشورهاي همگاني شدن آموزش و پرورش و تعميم آموزش اجباري است . در ممالك پيشرفته سعي مي شود آموزش رسمي از سنين پايين تر شروع مي شود و اجباري و همگاني بودن آن در سنين بالاتري را شامل مي گردد . در فرلانسه كودكان 2 تا 5 ساله از آموزش پيش دبستاني اختياري برخوردارند و گروههاي فشار سعي در اجباري كردن آن دارند و پايان آموزش اجباري ، 16 سالگي ( پايان دورة اول متوسطه ) در نظر گرفته شده است . ( مشايخ ، 1376 ) با اينكه در كشور ما آموزش رسمي و اجباري از شش سالگي و اول دبستان شروع مي شود ولي هنوئز همة بچه هاي لزم التعليم را تحت پوشش قرار نداده است و محاسبات گذر تحصيلي در مقطع ابتدائي نشانگر اين واقعيت است كه شمار خروجي ها برابر با عدة ورودي ها نيست و توسعه در كشور ما از اين لحاظ كم تر تحقق يافته است .براي توسعه همه جانبة جوامع ، اگر آموزش و پرورش نقش اول را نداشته باشد حداقل پايين تر از سازمانهاي ديگر قرار نمي گيرد . اگر در توليد گندم ، سيمان ، آهن ، مرغ و ساير اقلام مصرفي افت توليد نشان داده شود بلافاصله سازمانهاي مربوط و به ويژه مردم عكس العمل نشان مي دهند اگر اتومبيل فقط يك ماه چند در صد كمتر توليد شود همة رسانا ها خبر پراكني كرده جامعه را از تعادل خارج مي سازند مي توان گفت كه افت توليد اقلام مصرفي خيلي سريع در جامعه قابل مشاهده است اما در آموزش و پرورش همواره افت تحصيلي و ركورد وجود داشته است و ضربه هاي جبران ناپذيري به كشور وارد شده است ولي به دليل تدرييجي بودن و آشكار نبودن نتايج آن يا متوجه قضيه نيستيم و يا به عمد از كنارش مي گذريم .آمارها نشان مي دهد كه در برنامة 5 سالة اول ( گلشن فومني ، 1375 ، ص 160 ) 517 ميليارد ريال هزينه دانش آموزاني شد كه پايه هاي تحصيلي را تكرار كردند .روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ميزان افت تحصيلي را تنها در سال تحصيلي 81-80 در پاية ابتدائي 4% راهنمايي 12 % ، دبيرستان 30 % ( روزنامه همشهري ، 21/1/81 ) و مردودي هاي سال تحصيلي 82-81 را در مقاطع ابتدائي ، راهنمايي و اول متوسطه به ترتيب 194120 ، 431949 و 407342 نفر اعلام كرد . به عبارت ديگر آموزش و پرورش در سال ياد شده در ابتدائي 8/2 درصد ، راهنمايي 1/9 دذرصد و اول دبيرستان 27 درصد ، فقط بابت مردودي ، افت داشته است . ( روزنامه ايران ، 27/1/83 )لازم است اين پرسش مطرح شود كه دانش آموزاني كه پارسال در مدرسه ثبت نام كرده بودند امسال به چه سرنوشتي دچار شده اند ؟ چند اتفاق امكان تحقق دارد : عده كثيري از آنها صرف آن ها صرف نظر از كيفيت تحصيلات ، ارتقاء يافته اند ، شماري مردود و همان پايه را تكرار مي كنند و در نهايت عده اي به دلائل مختلف مدرسه را ترك كرده اند . كدام يك ار اين ها افت تحصيلي تلقي مي شود .تعريف و مفهوم افت تحصيلياصطلاح افت يا اتلاف در آموزش و پرورش از زبان اقتصاد دانان گرفته شده است . اگر محصول نهايي اين نهايي اين نهاد ، نيروي انساني باشد ، افت ، آن قسمت از سرمايه و موا اوليه است كه در توليد نيروي نيروي انساني نتيجه مطلوب ر نداده است .( گلشن فومني ، 1375 ، ص 159 ) افت تحصيلي موارد متعددي از قيبيل مردودي ، ترك تحصيل ، و غيره ر در بر مي گيرد . در اينجا منظور كاهش عملكرد دانش آموزان از سطح رضايت بخش به سطح نامطلوب است ، بطوري كه اگر بين استعداد بالقوه و بالفعل دانش آموزان فاصله اي وجود داشته باشد اين فاصله نشان از افت تحصيلي دارد و بهترين شاخص آن مقايسه عملكرد قبلي و فعلي دانش آموز است .مفهوم افت يا شكست تحصيلي بسيار گسترده تر و واقعي تر از اعداد و ارقامي است كه اعلام مي شود و آن عدم استفاده از ظرفيت نا محدود يادگيري و قوه ابتكار دانش آموزان است كه با آن متولد مي شوند و فقط در سال هاي اول عمر اجازه استفاده از آن ها داده مي شود و سپس سيستم هاي آموزشي به فراخور سياست ها ، برنامه ها و خط مشي ها اين توانايي ها را به شدت تضعيف مي كنند .دانشمندان معمولاً براي درك و فهم مسائل پيچيده الگويي را از موضوع مورد مطالعه ترسيم مي كنند كه براي مثال ساختن الگويي دقيق و كارآمد از مولكول D,N.A براي فهم روش انتقال اطلاعات ژنتيك براي دانش ورزان زيست شناسي و ژنتيك اهميت زيادي دارد به همين ترتيب روان شناسان شناختي نيز براي مطالعه فرايندهاي شناختي الگوهايي ساخته اند ، بسياري از اين الگوها انسان را همچون سيستم پردازش اطلاعات تصوير مي كنند ، الگوهاي پردازش اطلاعات موجب رشد سريع فرضيه ها و گسترش مطالعات شناختي مي شود كه افت تحصيلي مي تواند رابطه اي به اين مضامين داشته باشد كه در صورت نبودن الگوي مناسب پردازش اطلاعات باعث شديد افت تحصيلي مي شود و فرايندهاي شناختي چون حافظه و درك مفاهيم ، خواندن ، نوشتن و حل مسئله و خلاقيت و پيشرفت تحصيلي و افت تحصيلي و همچنين مجموعه اي از فرايندهاي سطح عالي شناختي را كه تحت عنوان تحصيل و آموزش است را طبقه بندي مي كند و علاوه بر آن رشد شناخت و تكامل زبان و تبديل شدن آن به بخش تفكيك ناپذير شناخت تشريح خواهد شد كه براي كمك به فهم چگونگي ارتباط ابعاد مختلف شناخت با يكديگر مي تواند از علائم مهم باشد . يكي از مهمترين فرايندهاي شناختي ادراك است . كه اگر ادراك فراتر از احساس و اشياي اطراف انسان و تصميم گيري در مورد معناي چيزي باشد كه احساس شده و درك از مطالب و مفاهيم درسي هم مي تواند در كاهش افت تحصيلي سهم داشته باشد و بحث افت تحصيلاي از زمان پيدايش تحصيل مورد توجه والدين و معلمين و عوامل آموزشگاه صورت گرفته و تا به حال تمام عوامل و عللي كه مي تواند باعث به وجود آمدن آن شود مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند از جمله عوامل خانوادگي ، پايين بودن درك و فهم و فراين شناختي افراد و امكانات رفاهي و اقتصادي خانواده .بيان مسأله :يادگيري در رشد انسان و روشهاي تدريس را در تحقيقات خويش بايد مد نظر گرفت تا بتوان از ميزان افت تحصيلي كاست و از طريق بكاربردن روشهاي علمي در زمينة سؤالاتي كه متصديان تعليم و تربيت دربارة فرايند آموزش – يادگيري مطرح مي سازند بايد مواردي را مد نظر داشت كه افت تحصيلي دانش آموزان را نشان مي دهد و تحقيقات آموزشي از تحقيقات پايه تا كاربردي را شامل مي شود ولي اغلب اين تحقيقات در فاصلة ميان اين دو قرار مي گيرد و در كل تمام تحقيقات در همة سطوح آن به ما كمك مي كنند تا آموزش و پرورش را بهبود بخشيم و در بارور كردن ذهن دانش آموزان تلاش كرده و از عواملي كه باعث مي شود يك مقدار آموزش و پرورش دچار لغزش شود كاهش داده و امكانات رفاهي و آموزشي بالايي را براي ارتقاء تحصيلي دانش آموزان در نظر گرفت در افت تحصيلي علاوه بر ارتقاء آموزش و پرورش بايد توانايي معلمان در بكار گرفتن نتايج را در نظر گرفت و معلمان هم مي توانند در گرفتن مطالب درسي به خوبي و واضح نقش مؤثري داشته باشند در كل بايد مد نظر داشت كه افت تحصيلي يكي از عوامل مهم تحصيلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد و تمام عواملي كه مي توانند در ايجاد آن نقش داشته باشند بايد مور توجه قرار گيرند . ( شعبان ي نژاد 1378 )1. آيا بين دانش آموزان روستايي و دانش آموزان شهري از لحاظ افت تحصيلي تفاوت معني داري وجود دارد ؟2. آيا بالا بودن امكانات رفاهي در شهر مي تواند باعث كاهش افت تحصيلي دانش آموزان شهري شود ؟3. آيا پايين بودن امكانات رفاهي در روستا باعث افزايش افت تحصيلي دانش آموزان روستايي مي شود ؟4. آيا بالا بودن تفريحات و سرگرمي در شهر باعث افزايش افت تحصيلي در بين دانش آموزان شهري مي شود ؟5. آيا پايين بودن تفريحات و سرگرمي در روستا باعث كاهش افت تحصيلي در بين دانش آموزان رو ستايي مي شود ؟فهرست مطالب:چكيدهفصل اولمقدمهبيان مسألهاهداف تحقيقاهميت ضرورتفرضيه هاي تحقيقمتغيرهاي تحقيقاعاريف عملياتيفصل دوم :در مورد فرايند شناختي و عوامل افت تحصيليكه در فصل دوم امده استفصل سومجامعه اماريحجم نمونهروش نمونه گيريابزار اندازه گيريروش آماري مربوط به فرضيه هاروش تحقيقفصل چهارمجدول 1-4 : نمرات خام آزمودني ها از ازمون افت تنحصيليجدول 2-4 نتايج تفاوت آزمودني ها در افت تحصيليجدول 3-4 : نتايج تفاوت تفريحات در دانش آموزان روستايي و شهريفصل پنجم :بحث و نتيجه گيريپيشنهاداتمحدوديت هامنابع و مأخذمنابع و مأخذ:احمدي – مسعود – ( 1373 ) – افت تحصيلي و عوامل آن – انتشارات نور – تهرانبيانيب – احمد –( 1380 ) – روش تحقيق در علوم انساني – انتشارات فرهنگ – تهرانبرديا – يوسف – ( 1372 ) – روان شناسي تربيت – انتشارات آذر – تهرانسيف – علي اكبر – (1380) – روان شناسي تربيتي- انتشارات رشد – تهراندلاور – علي ( 1379 ) آمار استنباطي – انتشارات رشد – تهراندلاور – علي ( 1378 ) روش تحقيق در علوم تربيتي – انتشارات رشد – تهرانعلاقه بند – علي –( 1376 ) -جامعه و آموزش و پرورش – انتشارات ارجمند – تهرانمعيني – احمد (1372 ) – عوامل ايجاد كننده افت تحصيلي – انتشارات فرهنگيان- تهرانموسوي –رضا(1373 ) عوامل شناختي دانش آموزان –انتشارات آگاه – تهراننمازي –احمدرضا(1376)-روانشناسي تربيت آموزش – انتشارات بهار – تهران

دانلود فایل

بررسی رابطه بين افت تحصيلی فرزندان با والدين آنها

بررسی رابطه بين افت تحصيلی فرزندان با والدين آنها

بررسی-رابطه-بين-افت-تحصيلی-فرزندان-با-والدين-آنهانوع فایل: wordقابل ویرایش 57 صفحهمقدمه:انسان در درون خانواده متولد مي‌شود، رشد مي يابد و بسياري از امور و مفاهيم را از خانواده مي گيرد و همواره با آن سر و كار دارد، بنابراين مهمترين تجربيات انساني كه اساسي ترين عوامل شكل دهندة شخصيت محسوب مي‌شود در درون خانواده شكل مي گيرد. خانواده نخستين مدرسه و مهد اصلي تربيت است، كارگاه اصلي الگوسازي است، زمينه ساز تحول و تكامل است. ما هيچ بنيادي را نمي شناسيم كه جنبة سرنوشت سازي و تربيت از خانواده مؤثرتر باشد. كودك درسهاي اصلي و اساسي خود را از خانواده مي گيرد هر سازندگي يا اشتباهي كه در آن واقع گردد مستقيماً در كودك اثر مي گذارد.خانواده عامل انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و سنن است و اهميت آن هميشگي است و براي دوام و بقاي جامعه و تمدن و فرهنگ راهي جز آن وجود ندارد. از لحاظ واحد مي يابيم كه خانواده كوچك است ولي از لحاظ اهميت بسيار مهم و بزرگ است. زيرا هستة اصلي و زيرساز جامعه هاي بشري است.خانواده در كودكان داراي دو گونه تأثير است: وراثتي و محيطيدر بعد وراثت بايد گفت كودكان وارث بسياري از صفات و ويژگيهايي از والدين خويشند، ازجمله: ساخت و اسكلت بندي بدن، مسائل مربوط به جنبه هاي هوشي و استعدادي، بيماريهاي جسمي و رواني، مخصوصاً آنها كه مزمن بوده اند، جنبه هاي مربوط به فيزيولوژي و وظايف اعضا و قد و رنگ و طول عمر و حتي طاسي سر، ويژگيهاي مربوط به خون و ارهاش آن.در جنبة محيط بايد گفت طفل تحت تأثير محيط داخل رحم و محيط بيرون است. سلامت يا عفونت هاي رحمي به كودك سرايت كرده و اثرات كشنده اي مي تواند داشته باشد. محيط خارج رحمي براي او امري حتمي و اجتناب ناپذير و حتي غيرقابل انتخاب و نوع تربيت آن تحميلي و اجباري است. طبيعي است كه كودك در چنين محيطي شكل گيرد و نتواند از جبر محيط لااقل در دوران كودكي رهايي يابد.افراد يك خانواده، ساخته و پرداخته عوامل محيطي وراثتي هستند و به همين دليل شخصيت شان شديداً تحت تأثير اين عوامل است تا حدي كه مي توان گفت كودك آئينه‌اي تمام نما از معجون و تركيب شخصيت والدين است. شرايط عادي و يا بحرانهاي خانوادگي در او شديداً اثر گذارده و رشد آنان را تحت نفوذ قرار خواهد داد. (قائمي، 1374)خانه مكاني است كه شخصيت اوليه انسان در آنجا شكل گرفته و سنتها و الگوها، قوانين و همين طور ضوابط آن، در كودك اثر داشته و براي او مي تواند مثبت يا منفي باشد. زماني بيشتر مي توان به اهميت خانواده واقف شد كه فردي عاري از خانواده بشود و به خاطر مسائلي همچون طلاق، مرگ، و … از خانواده جدا شود. خانواده مي تواند عامل سازندگي يا ويراني و نابودي اعضا خود مخصوصاً كودكان شود، خانواده مي تواند سلامت و شرافت و يا انحرافات و اختلال در فرد ايجاد كند. خانواده همچنين در تذهيب اخلاق، حفظ سلامت جسمي و رواني و تربيت افراد تشكيل دهندة خود مؤثر است، در صورت موجود بودن كانون گرم خانوادگي همراه با سلامت و تربيت صحيح، مي تواند عامل پيشرفت و تكامل هر يك از اعضاي خود باشد.بطور كلي مي توان اينگونه بيان كرد كه خانواده جايي است كه تعليم و تربيت همه جانبة كودك در آنجا صورت مي گيرد. كودك طي تماسهاي روزانه خود با اعضاي خانواده با دنياي اطراف خويش آشنايي حاصل مي كند و در معرض تجربيات جديد و فراگيري قانونمندي و اصول زندگي مي باشد. اكثر متخصصين امور تربيتي، به نقش اساسي والدين در شكل گيري شخصـــيت كودك تأكيد ورزيده و خانواده را به عنوان هستة اجتماعي معرفي مي كنند. (نجاتي، 1371)يكي از مهمترين مشكلاتي كه معمولاً نظامهاي آموزش و پرورش جهان، با آن روبرو مي باشند و به عنوان عمده ترين معضل نظام آموزش محسوب مي گردد افت تحصيلي است كه هر سال بگونه هاي مختلف مقدار قابل توجهي از منابع انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و موجب آثار زيانبار و جبران ناپذيري در حيات فردي و خانوادگي افراد مردود برجاي گذارده و نابساماني هاي اجتماعي فراواني نيز به وجود آورده و كارايي و باروري نظامها را با نقصان روبرو مي سازد.با توجه به مهم بودن اين مسئله خاص و عام هر يك به دلايلي چند به اين مسئله توجه داشته و غالباً از بهاي سنگين اين ضايعه و يا اتلاف منابع عظيم مالي و انساني صحبت مي كنند و در اين ميان مجامع علمي و فرهنگي بخصوص دست اندركاران تعليم و تربيت با تحقيقات و پژوهشهاي پر دامنه خود سعي در كاهش انواع افت تحصيلي دارند كه علاوه بر جلوگيري از خسارتهاي اقتصادي و مالي باعث تخفيف مشكلات رواني و اجتماعي در سطح خانواده ها و جامعه مي گردد و گاهي انتقال ميراث فرهنگي جامعه، پرورش استعدادهاي دانش‌آموزان و آماده سازي آنان براي شركت فعال در جامعه را سبب مي شوند.امروزه در كشور ما نيز اين پديده به ميزان چشمگيري رقم بالايي را به خود اختصاص داده و موجب تلف شدن استعدادهاي بالقوه انساني و توان مالي خانواده‌ها و جامعه مي گردد كه شناخت انواع و ابعاد اين افت، و تحليل اين مسئله و تجسس در علل بوجود آورندة آن و راههاي مقابله با آن يكي از مهم ترين موضوع‌هاي پژوهشي و تحقيقي نظامهاي آموزش و پرورش است. بسياري از افراد ناتواني دانش آموز در يادگيري مواد درسي را افت تحصيلي مي دانند به نظر مي رسد كه اين تصور درست نباشد چرا كه ناتواني كودك در فراگيري دروس ممكن است از نقصان ذهني و محدوديتهاي آن ناشي شود درحاليكه افت تحصيلي به معناي نزول از سطح بالاتر به سطح پايين تر در تحصيل و آموزش است.به منظور تمايز بين اين قبيل ناتوانيها و افت تحصيلي ارائه تعريفي از افت تحصيلي لازم و ضروري است. «افت تحصيلي به كاهش عملكرد تحصيلي دانش آموز از سطحي رضايت بخش به سطحي نامطلوب گفته مي‌شود» توجه به تعريف فوق نشان مي دهد كه مقايسه دو بخش عملكرد تحصيل قبلي و فعلي دانش آموز بهترين شاخص از افت تحصيلي است. (ليامي، نجاريان، مكوندي 1373)از آنجا كه افت تحصيلي علاوه بر نظام آموزش (هدفها و برنامه هاي آموزش، مواد درسي، برنامة درسي، وضعيت و نقش معلمان و مديريت آموزش، روشهاي تدريس …) با فرهنگ و نظام اجتماعي، ساختار سياسي و نظام خانوادگي هر كشور رابطه تنگاتنگي دارد، محقق را بر آن مي دارد تا در تحقيق و پژوهش خود ارزيابي هاي دقيقي از عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش‌آموزان مقطع راهنمايي داشته باشد.بيان مسئله:افت تحصيلي را به دو صورت كمي و كيفي طبقه بندي مي كنند. افت كمي به صورت نسبت دانش‌آموزاني كه نمي توانند يك دورة آموزشي را بر اساس هدفهاي آموزشي آن دوره بگذرانند به كل دانش‌آموزاني كه وارد دورة آموزشي مذكور مي شوند تعريف مي‌شود. و افت كيفي منظور درصد معيني از دانش‌آموزان هستند كه از عهدة گذراندن امتحانهاي رسمي برمي آيند اما مهارتها و توانائيهاي لازم را آنچنان كه در هدفهاي آموزشي و پرورشي پيش بيني شده است، به دست نمي آورند. (شريفي، 1369)در اين تحقيق نيز به مسئله تكرار پاية تحصيلي يا مردودي كه فقط جنبة كمي بازدهي نظام آموزش و پرورش كه در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است مي پردازيم تا با بررسي آماري درصد دانش‌آموزان مردود به نتايجي مثمر ثمر رسيده و آن را مورد استفاده قرار دهيم.در تعريف مردودي يا تكرار پايه تحصيلي مي توان گفت كه «تكرار يك كلاس براي دانش آموزي كه در خلال يك سال تحصيلي در همان كلاس و پايه كه در سال قبل به سر مي برده به تحصيل ادامه مي دهد و همان كاري را انجام مي دهد كه در سال گذشته نيز انجام داده است» (امين فر، 1365)ضرورت پژوهش:امروزه يكي از مشكلات عمده نظام آموزشي كشور ما پديدة مردود شدن دانش‌آموزان است كه علاوه بر خسارات اقتصادي كه رقم قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد و با توجه به تأثيرات فراوان مردود شدن در حيطه فردي و اجتماعي مي توان برخي از علل اين پديده را شناسايي كرده و به دنبال آن با ارائه راه كارهاي مناسب با اين معضل فردي، اجتماعي مقابله كرد و موجب جلوگيري از هدر رفتن نيروي بالقوه انساني و مالي گرديد.چاره انديشي در اين زمينه:1) موجب جلوگيري از هدر رفتن نتايج مادي و معنوي و نجات انسانهايي است كه پس از شكست تحصيلي زمينه مساعدي براي بزهكاريهاي اجتماعي دارند.2) جلوگيري از اين امر با كاهش تعداد مردودين باعث خواهد شد كه نظام آموزشي بتواند امكانات تحصيلي در اختيار افرادي كه اين مردودين جاي آنها را اشغال كرده اند قرار دهد.3) از تراكم كلاسها كاسته شود و كيفيت آموزشي بهبود يابد.4) منابع را در اختيار بهبود برنامه هاي تربيت معلم و مواد آموزشي، كمك آموزشي و غيره قرار دهد كه ضعف و كمبود آنها عامل اصلي افت تحصيلي و مردودي به شمار مي آيد.فهرست مطالب:فصل اولمقدمهبيان مسالهضرورت تحقيقسوال هاي تحقيقفرضيه هاي تحقيقتعريف و مفاهيم و اصطلاحاتپيشينه تحقيقمقدمهتحقيقات جهاني انجام شدهوضعيت مطالعات در جهانروش تحقيقمقدمهمنابعفصل اولمقدمهبيان مسالهضرورت تحقيقسوال هاي تحقيقفرضيه هاي تحقيقتعريف و مفاهيم و اصطلاحاتپيشينه تحقيقمقدمهتحقيقات جهاني انجام شدهوضعيت مطالعات در جهانروش تحقيقمقدمهمنابعمنابع و مأخذ:1- امين فر، مرتضي. (1365). علل و عوامل افت تحصيلي و چگونگي آن. فصلنامة تعليم و تربيت. شمارة 7 و 82- آيزمن، تاماس اون يونسكو (1997). راهبردهايي براي كاهش تكرار پايه، ترجمه محمدي، منصورعلي، پژوهشگر تعليم و تربيت3- ثنايي، باقر. (1375). ازدواج و پرتگاههاي آن. مجلة پژوهشهاي تربيتي. شمارة 44- دانش پژوه، زهرا. (1373). ويژگي دانش‌آموزان ممتاز و عوامل مؤثر در پيشرفت تحصيلي آنان در مناطق نوزده گانه تهران، پژوهشنامة آموزشي شمارة 18. فصلنامة خبري آموزش و پرورش

دانلود فایل

بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعين به كافي نت

بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعين به كافي نت

بررسي-رابطه-بين-اعتياد-به-اينترنت-و-سلامت-روان-بر-اساس-تست-scl-90-r-در-مراجعين-به-كافي-نتنوع فایل: wordقابل ویرایش 127 صفحهچکیده:اعتياد يا وابستگي رفتاري به اينترنت، صرف نظر از اينكه آنرا يك بيماري يا آسيب رواني يا معضل اجتماعي بدانيم، پديده‌اي مزمن، فراگير و عود كننده است كه با صدمات جدي جسماني، مالي، خانوادگي، اجتماعي و رواني همراه است. شخص وابسته متعاقب وابستگي به آن دچار افت جدي در كاركردهاي فردي، اجتماعي و رواني مي‌گردد.هدف: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست SCL-90-R در مراجعين به كافي نتهاي مشهد در شش ماهه دوم سال 1384روش: اين پژوهش يك مطالعه توصيفي-مقطعي است. ابزارهاي پژوهش عبارتند از:1)پرسشنامه اختلال اعتياد به اينترنت Young 2)نشانه‌هاي بيماري 90 تجديد نظر شده (SCL-90-R) 3) پرسشنامه جمعيت شناختينمونه مورد مطالعه 100 نفر(82 مرد و 18 زن) مي‌باشد كه از روش نمونه‌گيري چند مرحله‌اي تصادفي انتخاب شده‌اند.نتايج: داده ها با استفاده از نرم افزارSPPS، آمار توصيفي و استنباطي تحليل گرديد، از بين شركت كنندگان 47 درصد اعتياد به اينترنت داشتند بين اختلال اعتياد به اينترنت و تمام مقياسهاي باليني SCL-90-R (جسماني سازي، وسواس- اجبار، حساسيت در روابط بين فردي، افسردگي، اضطراب، حالات پارانوئيدي، خصومت و پرخاشگري، حالات سايكوتيك)ارتباط معني‌داري(P<0. 001)وجود دارد كه نمايانگر اينست كه شيوع اختلالات روانپزشكي در معتادان به اينترنت بالاتر از جمعيت عادي است.واژه هاي كليدي:اختلال اعتياد به اينترنت-سلامت روان-SCL-90-Rمقدمه:اينترنت (Internet) كه در ابتدا به منظور برقراري ارتباط بين پژوهشگران وزارت دفاع آمريكا راه اندازي شد، امروزه با رشد چشمگير تعداد كاربران، بصورت شبكه عظيم جهاني درآمده است. (1)بطوري كه طبق تخمين دانشمندان تعداد كاربران از 500000 نفر در سال 1989 به حدود 700 ميليون نفر در سال 2004 رسيده است. (2)اينترنت براي مردم اين نسل امكانات بسيار زيادي در جهت دستيابي به انواع اطلاعات، برقراري ارتباط با مردم كشورهاي مختلف، دانشگاهها و كتابخانه‌هاي بين‌المللي وامكان خريد و فروش كالا وهزاران امكانات متنوع ديگر فراهم آورده است.(1)با رشد سريع تعداد كاربران در كنار فوايد بيشمار اينترنت، سوالاتي در زمينه اثرات نامطلوب آن بر انسانها، مطرح مي‌شود. بطوريكه اين موضوع نظر دانشمندان بسياري را در سالهاي اخير جلب كرده است.در تحقيقات مختلف گزارش شده بعضي كاربران اينترنت الگوي مصرفي خاصي دارند كه باعث شده در زندگي عادي آنان اختلالاتي بوجود آيد بطوريكه گزارشهاي زيادي در زمينه پيامدهاي سوء استفاده از اينترنت در روابط خانوادگي، تحصيلي و شغلي افراد وجود دارد. تعابير مختلفي براي اين نوع مصرف از سوي دانشمندان پيشنهاد شده كه رايج ترين آن، اصطلاح’اختلال اعتياد به اينترنت'(Internet addiction Disorder) است (3) كه در DSM-IV-TR در گروه اختلال كنترل تكانه كه به گونه اي ديگر مشخص نشده است (NOS = Non Other wise Specified)، قرار مي‌گيرد. (4)با وجود اينكه فرضيات فراواني درباره ماهيت اثرت اينترنت بر سلامت روان مردم وجود دارد، اما تحقيقات كمي‌درباره اين ارتباط انجام شده است. و به علت ناشناخته بودن آن در محافل علمي، اين اثرات معمولا از ديد متخصصان پوشيده مي ماند. (5)اين تحقيقات تا كنون ارتباط بين اعتياد به اينترنت با اضطراب اجتماعي، منزوي بودن(Loytsker,Aiello، 1997 )(6) افسردگي (Rodgers,Young، 1998) (2)، (Orazack، 1999 )(7)، رفتار جنسي تكانه‌اي (Cooper و همكاران) (2) و.. . را نشان داده‌اند.با توجه به رشد سريع اينترنت در ايران و اهميت سلامت روان در كاربران اينترنت و تحقيقات محدود در اين زمينه، بر آن شديم اين پژوهش را با هدف بررسي ارتباط بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان انجام دهيم.فهرست مطالب:چکیدهمقدمهفصل اول – کلیاتانواع اعتیاد به اینترنت1- هرزه نگاری(Pronography)2- ارتباطات اینترنتی (Cyber Relationships)3- گشت زدن در اینترنت(‍Cyber Stalking)4- قمار بازی5- فضاهای چندین کاربری (MUDS)6- اتاقهای گپ7- خرید اینترنتی8- جمع آوری اطلاعاتتفاوت جنسیت و نوع کاربری از رایانه و اینترنتتشخیصملاکهای تشخیص گلدبرگ (1996 ) برای اختلال اعتیاد به اینترنتدرمان1- تمرین متضاد2- حمایت بیرونی3- هدف گذاری4- پرهیز کردن5- کارتهای یادآور6- صورت برداری شخصی7- گروههای حمایت کننده8- خانواده درمانیعوارض اعتیاد به اینترنتمشکلات جسمیمشکلات خانوادگیمشکلات تحصیلیمشکلات شغلیاینترنت و ویژگیهای شخصیتیتاثیر اینترنت بر عواطفتاثیر اینترنت بر شناختاینترنت و سلامت روانفصل دوم – مروری بر تحقیقات گذشتهفصل سوم – روش تحقیق و موادبیان مسالهاهداف پژوهشهدف کلیاهداف عینی (رفتاری)اهداف فرعیفرضیه یا سوال تحقیقتعریف واژگان تحقیقواژگان کلیدی فارسیواژگان کلیدی انگلیسیجامعه پژوهشمعیارهای شمولمعیارهای حذف نمونهحجم نمونه پژوهش وروش نمونه‌گیریمتغییرهای پژوهشمعرفی ابزارهای پژوهش1-پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت Young2- پرسشنامه SCL-90-RGSIPSTPSDI3-پرسشنامه جمعیت شناختیپایایی ابزارهای پژوهش1-پرسشنامه اختلال اعتیاد به اینترنت Young (IAS)2- پرسشنامه SCL-90-Rروش انجام پژوهشفصل چهارم – نتایج تحقیقفصل پنجم – بحث،‌نتیجه گیری و پیشنهاداتبحث و نتیجه گیریمحدودیتها و پیشنهادات مطالعهAbstractReferencesویژگی های جمعیت شناختیپرسشنامه اعتیاد به اینترنتتست SCL-90-Rمنابع و مأخذ:1) Internet. 2006 19 Septembe; available form :URL:. http://en. wikipedia. org/wiki/Internet2) Janet Morahan Martin. Internet Abuse Addiction? Disorder? Symptom? Alternative Explanations?. Jun 2004; available form: URL:http:// www. ssc sagepub. com/sgi/content/abstract/23 /1/393)احمد اميدوار ؛ علي اكبر صارمي ، اعتياد به اينترنت. چاپ اول.انتشارات تمرين ؛ 1381.4)Benyamin James Sadock;Virginia Alcott Sadock.Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry.ninth ed.Lippincott Williams and Wilkins;2003 1;7935) Psychological Health Associates. Virtual Addiction: Sometimes New Technology Can Create New Problems,Oct 19996) Kimberly S. Young ,Robert C. Rodgers . Internet Addiction:Personality Traits Associated with Its Development .1998 April ; available form: URL: http://www.netaddiction. com/ articles/ personality_ correlates. pdf7) Dr. Kimberly S. Young. Internet Addiction:Symptoms, Evaluation, AndTreatment. 1999; available form: URL:http//www. netaddiction. com/articles/symptoms8 )Edward Sarafino. Health Psychology.2nd ed. John Willey and Sons Inc; 1992.9)بهروز ميلاني فر؛ بهداشت رواني. چاپ اول. نشر قومس؛1370.صفحه 6-3.10)سعيد شاملو؛ بهداشت رواني. چاپ دهم. انتشارات رشد؛ 1372. صفحه18 و صفحه 28.11) Mark Thomas. Disease of Addiction: Internet Addiction . 2003; availbe form:URL: http//phoenix. herts. ac,uk/stdru/Helen/inter. html12) Prasanna Chebbi, Kai S. Koong, Lai C. Liu. Some Observations On Internet Addiction Disorder Research. 1998; availableform:URL:http// jise. appstate. edu/11/097. pdf13) William J. Cromie. Computer Addiction Is Coming On-line. Harvard Gazette. 1999 jun .14) Juhn Suler, Computer and cyberspace addiction , International journal of psychoanalytic studies . 2004 ; 1 ,359-362 .15)Internet Addiction. 2005 ; available form : URL:http://www. addictionrecov. org/wrkguide_www. htm16) Kimberly S. Young. Internet Addiction the emergence of a new clinical disorder.CyberPsychology and Behavior.1996 August; 15 Vol. 1 No. 3. , pages 237-24417)What is ‘Normal’ Internet Use?. 2006 March12; available form:URL: http://mentalhealth. about. com/cs/sexaddict/a/normalinet. htm18) John Grohole . Internet addiction guide . 1999 feb 2 ;available form: URL : http://psychcentral. com/netaddiction19) Dr. Kimberly Young .Risk Factors for Student Internet Abuse . 2001 dec; available form: URL : http:// www. netaddiction. com/articles/ surfing_not_studying. pdf20) Storm A. King . Is the Internet Addictive, or Are Addicts Using the Internet?. 1996 Dec; available form : URL : http:// www. concentric. net/~Astorm/iad. html21) British Psychological Society London Conference . Internet ‘addiction’: the effects of sex, age, depression and introversion ; December 1998.22) Peter BrookDr, Samuel Mann,Angela Virtu. AberrantBehaviour.Sep 2001; availbe form: URL :http:// www. in-site. co. nz/misc _links/papers /brook29. pdf23) Tori DeAngelis. Is Internet addiction real? Monitor on psychology.2000 april ;Vol 31 No 4 , 32-3624) Kimberly S Young. Internet addiction: evaluation and treatment. 1999 October; available form:URL:http://www. studentbmj. com/issues/99/10/editorials/351. php25) Dr. Kimberly, Young Dr. John Suler. Intervention for pathological and deviant behavior within an online Community. 1997 August; available form:URL:http://www. netaddiction. com/articles/interventions. pdf26) Yang CK, Choe BM, Baity M, Lee JH, Cho JS. SCL-90-R and 16PF profiles of senior high school students with excessive internet use. Can J Psychiatry. 2005 Jun;50(7):407-14.27) Favaretto G, Morandin I, Gava M, Binotto F. Internet and psychopathology: an analysis of the use of the Web by 1075 students at secondary schoo Epidemiol Psichiatr Soc. 2004 Oct-Dec;13(4):249-54.28)Ha JH, Yoo HJ, Cho IH, Chin B, Shin D, Kim JH. Psychiatric comorbidity assessed in Korean children and adolescents who screen positive for Internet addiction. J Clin Psychiatry. 2006 May;67(5):821-629) Niemz K, Griffiths M, Banyard P. Prevalence of pathological Internet use among university students and correlations with self-esteem, theGeneralHealt Questionnaire (GHQ), and disinhibition. Cyberpsychol Behav. 2005 Dec;8(6):562-7030) Kim JS, Chun BC. Association of Internet addiction with health promotion lifestyle profile and perceived health status in adolescents. J Prev Med Pub Health. 2005 Feb;38(1):53-60.31) Ryu EJ, Choi KS, Seo JS, Nam BW. The relationships of Internet addiction, depression, and suicidal ideation in adolescents. Taehan Kanho Hakhoe Chi. 2004 Feb;34(1):102-10.32)عباس بازرگان؛ الهه حجازي؛ زهره سرمد،روش هاي تحقيق در علوم رفتاري. چاپ اول. انتشارات آگاه؛1376.صفحه 48.33)علي اكبر صارمي،راهنماي چك ليست SCL-90-R. مركز خدمات مشاوره و روانشناختي سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي. 1382.

دانلود فایل

بررسي رابطه بين اختلالات روانی و مکانيزم های دفاعی در دانشجويان

بررسي رابطه بين اختلالات روانی و مکانيزم های دفاعی در دانشجويان

بررسي-رابطه-بين-اختلالات-روانی-و-مکانيزم-های-دفاعی-در-دانشجوياننوع فایل: wordقابل ویرایش 150 صفحهچکیده:هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید . نتایج پژوهش نشان داد:واژه های کلیدی:اختلالات روانی- سبک های دفاعی – دانشجویانمقدمه:اختلال رواني.. عبارت است از «نشانگان يا الگوي رفتاري يا رواني كه اهميت باليني دارد و در فرد يافت مي شود و با پريشاني فعلي (مثل نشانه ای عذاب آور) يا معلوليت (يعني، اختلال در يك يا چند زمينه ي مهم عملكرد) يا با افزايش قابل ملاحظه ي خطر مرگ، درد، معلوليت، يا از دست دادن آزادي ارتباط دارد. به علاوه، اين نشانگان يا الگو نبايد صرفاً پاسخي قابل پيش بيني و از لحاظ فرهنگي تائيد شده به رويدادي خاص، مثل مرگ فرد عزيز، باشد» (انجمن روان پزشكي آمريكا، 2000، ص XXXi). اصطلاح اختلال هاي رواني براي كل اقدام تشخيص و درمان، اهميت زيادي دارد. اجازه دهيد به تعريف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقيق تري بياندازيم.اختلال رواني، «اهميت باليني» دارد. DSM-IV-TR براي هر اختلال، مدتي را مشخص مي كند كه طي آن، نشانه ها براي تشخيص اختلال بايد وجود داشته باشند. بنابراين، فكر يا خلق زودگذر، رفتار گاه و بي گاه عجيب، يا احساس زودگذر بي ثباتي يا سردرگمي، اختلال رواني را تشكيل نمي دهند. شايد بتوانيد به زماني فكر كنيد كه بعد از رويدادي ناراحت كننده در زندگي تان، احساس كرديد از لحاظ هيجاني آشفته هستيد. اينگونه تجربيات شايع هستند و اختلال رواني محسوب نمي شوند، مگر اينكه به قدري شديد باشد كه عواقب جدي به بار آورند. براي اينكه اختلالي «اهميت باليني» داشته باشد بايد براي مدتي پيوسته وجود داشته و به قدر كافي موثر باشد كه زندگي فرد به نحو چشمگيري تحت تاثير قرار گيرد.مکانیسم های دفاعی.. فرایندهای ناهشیار درون روانی هستند که وظیفه محافظت از خود را در مقابل موقعیت های تهدیدآمیز یا استرس زا برعهده دارد. آنها ازطریق اجتناب از اضطراب و یا شیوه ای خاص از مواجهه با اضطراب شرایط روانی را سازمان و بقاء می بخشند. بنابراین آنها تلاش هایی را در رویارویی با تعارض روانی انجام می دهند و می توانند رفتارهای مقابله ای را تسهیل کنند, ولی استفاده به شیوه ای نامناسب از آنها (همچون انکار، فرافکنی، جابجایی، انزوا)، می تواند رشد روانی را مختل کند و از پاسخ های مقابله ای مفید جلوگیری بعمل آورد.نظام روان تحلیل گری فروید تاثیر عظیمی بر نظریه و عمل در روانشناسی و روان پزشکی ، تصور ما از ماهیت انسان و درک ما از شخصیت داشته است .فرض بنیادی نظریه روان تحلیل گری مبتنی بر این موضوع است که قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرایند های نا هشیار ریشه دارد این بخش از ذهن ، در نظام فرویدی مخزن تکانه های غریزی غیر قابل دسترس ، تجربه های سرکوب شده ، خاطرات کودکی قبل از رشد زبان و امیال نیرومند ولی ارضا نشده می باشد. در روان تحلیل گری سنتی و نوین بسیاری از مفاهیم و نظریه ها به طور مستقیم با مفهوم ناهشیار ارتباط دارد. در این میان >2که فروید آنها را راهکارهای ناهشیار > جهت کنترل غرایز و تکانه ها تعریف کرد. یکی از مهمترین مفاهیم مرتبط با ناهوشیار است که در نظام روان تحلیل گری جهت تبیین عملکرد دفاعی دستگاه روانی در برابر اضطراب و تنیدگی معرفی شدند.بیان مسئله:اختلال های روانی رفتاري كه از لحاظ باليني معني دار باشد، يا نشانگان روانشناختي يا الگويي كه در يك شخص بروز مي يابد و با پريشان حالي (نشانه ي دردناك)، ناتواني (اختلال در يك يا چند حوزه ي مهم كنش وري)، افزايش خطر مرگ، درد، ناتواني يا از دست دادن آزادي مرتبط است. به علاوه اين نشانگان يا الگوها نبايد فقط واكنش مورد انتظار به حادثه ي خاصي مانند مرگ يكي از عزيزان باشد.طبقه بندي بين المللي بيماري ها ICD (سازمان جهاني بهداشت، 1992، چاپ دهم)، نظام طبقه بندي ديگري است كه بيماري رواني را چنين تعريف مي كند: «وجود مجموعه اي از نشانه ها و رفتارهاكه به لحاظ باليني قابل تشخيص باشند. اين نشانه ها در بيشتر موارد با پريشان حالي و اختلال در انجام فعاليت ها و وظايف شخصي مرتبط اند.» همانند DSM اين طبقه بندي نيز روي پريشاني اي كه فرد بيمار، نه افراد ديگر، تجربه مي كند، متمركز است و مجموعه هايي از علائم را ذكر مي كند.در كار باليني، استفاده از ملاك هاي بيماري رواني رويكردي محبوب به شمار مي آيد. بنابر آنچه تاكنون گفته شد، روشن است كه شناسايي مجموعه هاي نشانه ها در اينجا موضوع مهم و حساسي است. آيا شناسايي آنها بطور پايايي ميسر است؟ آيا متخصصان باليني در قضاوت هايشان توافق دارند؟ هنوز زمان لازم است تا بتوان تصميم گرفت كه آيا اين مجموعه نشانه ها روا هستند، يعني مي توانند بين نشانگان متفاوت (با دلايل و درمان هاي متفاوت) به خوبي تمايز قائل شوند. روايي و پايايي مجموعه نشانه ها در ادامه بيشتر بررسي مي شود.جدا از روايي و پايايي، انتقادهاي ديگري نيز بر اين رويكرد وارد است. بيشتر اين انتقادها بر اين استدلال استوارند كه به نظر مي رسد در مورد بسياري از اختلالات رواني، هيچ پايه ي زيستي وجود ندارد. بحث كلي پيرامون اين استدلال خارج از دامنه ي محدود اين تحقيق است. با اين حال، شواهد و مدارك بيشتري در مورد مسائل فيزيولوژيك (بر پايه ي علم وراثت، كژكنشي مغز و بيوشيمي) مرتبط با اختلالات رواني در حال گردآوري است. مشكل پژوهشگران در اثبات اين نكته است كه آيا اين مسائل علت اختلال مي باشند يا پيامد آن. توماس ساس (1960) نماي ديگري از اين مسئله را ارائه مي كند. وي در مقاله اي با عنوان اسطوره ي بيماري رواني اين نكته را خاطرنشان مي سازد كه ذهن پديده اي غيرجسماني است، بنابراين نمي توان دچار بيماري شود. به نظر او اختلالات رواني پيامد «مشكلات زندگي» است كه به طرزي ساده مي توانند بواسطه ي عناوين و القاب روان پزشكي مانند «اسكيزوفرنيك» تشديد شوند. اين عناوين بر شخص انگ مي زنند تا جاييكه از شخص بيمار در قبال رفتارش سلب مسئوليت مي كنند و ممكن است موجب خودمعلول سازي در او شوند. بعد از آن، تمام تقصير بر گردن «بيماريز انداخته مي شود مسئوليت درمان هم به عهده ي پزشكان مي افتد.اما رويكردهاي گوناگوني كه در بخش بعدي تشريح خواهد شد، آشكارا با اين بحث مرتبط است. در مورد اين رويكرد اين موضوع را نيز بايد درنظر گرفت كه تاكيد بيش از حد بر يك سطح به گونه اي انحصاري، به احتمال رويكردي سودبخش نخواهد بود. چنانكه الگوها نشان مي دهند، در بيشتر اختلالات رواني علل چندگانه اي دخيل اند، و ممكن است درمان هاي چندگانه نيز مورد نياز باشد. مشكلات اجتماعي (براي مثال نابسندگي مهارت هاي اجتماعي) نيازمند درمان متفاوتي از مشكلات زيستي مانند عدم تعادل انتقال دهنده هاي عصبي (مواد شيميايي تاثيرگذار بر سيستم عصبي) است. به همين دليل، رويكردي التقاطي كه كليه جوانب مشكل را مورد توجه قرار مي دهد، بطور كلي مورد تائيداست.علم، تكيه گاه و پشتوانه روانشناسان در كليه حوزه هاست و حوزه اختلالات رواني نيز در اين ميان مستثنا نيست. ويژگي كليدي رويكرد علمي، طبقه بندي است كه كانون اصلي توجه اين كتاب است. ويژگي ديگر، ارائه تبيين هاي نظري براي اختلالات رواني و پذيرش يا رد فرضيه هاي برگرفته از اين نظريه ها، از طريق آزمايش وساير روش هاي علمي مورد قبول است.در هر دو مورد مسئله اصلي دست يابي به عينيت و حذف سوگيري است. هدف ارزشيابي اين نظام ها و فرايندها به لحاظ روايي علمي شان، بويژه با درنظر گرفتن ملاك هاي مهم روايي و پايايي خواهد بود.پيش بيني پذيري، ركن ديگري از رويكرد علمي است. فرض علم بر آن است كه ما قابل پيش بيني هستيم و اين مسئله دال بر جبري بودن اعمال بشر است، هرچند سهمي براي اختيار نيز در نظر گرفته مي شود؛ بدين معني كه علم بيشتر با احتمالات سروكار دارد تا با قطعيات. بعضي از روانشناسان بويژه روانشناسان انسان گرا، بر اين باورند كه رويكرد علمي را نمي توان بدون قيد و شرط پذيرفت، زيرا آنها تصور مي كنند انسان آزادي و اختيار دارد و نيز معتقدند ذهنيت (درك انتظارات ديگران) بسيار مهمتر از عينيت است.بحث طبيعت- تربيت در حيطه ي اختلالات رواني، در مورد بررسي ريشه ي مشكلات رواني مطرح مي شود. آيا اين مشكل از هنگام تولد وجود داشته است (طبيعت) يا از مجراي تجربه بدست آمده (تربيت)؟ موضوع تعامل گرا موضعي معتدل و ميانه، بين اين دوست كه هر دو را دخيل مي داند. اين موضوع در كتاب آسيب شناسي رواني استرلينگ و هل ول به تفصيل آمده است، ولي ميتوان برخي ازآن جنبه ها را در اينجا در نظر گرفت. شايد مهمترين جنبه ي اين بحث، رابطه ي اين موضوع با روا و پايابودن نظام طبقه بندي است. به منظور انجام كار تحقيقاتي در خصوص علل اختلالاتي چون اسكيزوفرني، در وهله ي اول بايد قادر به شناسايي دقيق افراد مبتلا به آن باشيم. نكته مهم ديگري كه مي توان بررسي كرد، تنوع بسيار تاثيرات طبيعت و تربيت در ايجاد اختلالات رواني است. اين را مي توان به خوبي با سطوح تحليل پيوند داد كه پيشتر در جريان بحث كاهش گرايي ذكر شدند. تأثيرگذاري كليه ي سطوح فرهنگي، اجتماعي، شناختي، ژنتيكي و زيستي – شيميايي را مي توان در حوزه ي اختلال روني مشاهده كرد.مکانیزم های دفاعی در حقیقت تحریف کننده واقعیت هستند و میزان تحریف واقعیت در دفاعهای رشد نایافته و روان آزرده بیشتر از دفاعهای رشد یافته است. هر چه میزان تحریف شناختی یک دفاع بیشتر باشد، به دنبال آن از میزان آگاهی هوشیارانه کاسته می شود و در نتیجه تلاش کمتری جهت مقابله با تحریف شناختی انجام می شود، بنابراین مکانیزمهای دفاعی شناخت اگاهانه ما را از تعارض هایمان کم می کنند، و احساسات متعارض با باورهای ما را تحت تاثیر قرار دهند، از این رو مکانیزمهای دفاعی خصوصاٌ مکانیزمهایی که رشد نایافته ترند، مانعی برای درک واقعیت در فرد می شود و امکان دفاع منطقی و موثر را از وی سلب می کند و ظرفیت بینشی و خود اکتشافی فرد را کاهش می دهند.فروید سبک دفاعی شخصی ، یعنی فراوانی استفاده از مکانیسم های دفاعی متفاوت در مقایسه با دیگران را متغیر اصلی برای شناخت شخصیت، آسیب شناسی و میزان سازش یافتگی می دانست. فرضیه ای که براساس یافته های پژوهشی بسیار مورد تایید قرار گرفته است. برای مثال بیماران افسرده در استفاده از دفاع های درونی سازی و برونی سازی آشکارا متفاوت از افراد غیر افسرده عمل می کنند. مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش یافته با پیامدهای سلامت جسمانی و روانی در ارتباط قرار می گیرند و مکانیسم ها و سبک های دفاعی سازش نا یافته با بسیاری از شاخص های منفی سلامت مانند افسردگی مرتبط اند.در اين راستا؛پژوهش حاضر رابطه اختلالات رواني از جمله افسردگي ،اضطراب،شكايت جسماني و غيره با مكانيزم هاي دفاعي رابر روي دانشجويان را بررسي خواهد كرد.كه اين تحقيق در دانشگاه پام نور تربت جام اجرا مي شود با اي سوال اصلي كه چه ارتباطي بين اختلالات رواني و مكانيزم هاي دفاعي در دانشجويان دانشگاه پيام نور تربت جام وجود دارد؟فهرست مطالب:چکیدهفصل اول : مقدمهمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت مسئلهاهداف پژوهشسوالات اصلی پژوهشسوالات كليسوالات اختصاصیمتغیرهای پژوهشتعاریف عملیاتی متغییرهاتعاریف نظری متغییرهافصل دوم : پیشینه ی پژوهشاختلال هاي رواني1-1پيش زمينه تاريخيماقبل تاريخ و ارواح شيطانييونان باستان و توجيهات پزشكيقرون وسطي و ديوشناسيعصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقيعصر جديد و بيماري رواني1-2ملاك هاي تعريف نابهنجاريچشم اندازهاي تاريخي رفتار غيرعاديديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضويزمينه فراهم استملاك هاي قانونيملاك هاي آماريملاك هاي انحراف از هنجارملاك هاي بهداشت روانيملاك هاي اجتماعي و روان شناختيچهار مباحثهملاك هاي بيماري رواني1-3رويكردها/ الگوهاالگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)الگوي روان پويشيالگوی رفتاریالگوی شناختیالگوی ساختارگرای اجتماعیالگوی انسان گرا/ وجودگرارویکرد تکاملیالگوی نظام های خانوادگیالگوی اجتماعی- فرهنگیالگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)رویکرد التقاطیدیدگاه زیست شناختیدیدگاه روان پویشیديدگاه يادگيريديدگاه شناختيديدگاه انسان گرايي- هستي گراييديدگاه اجتماعيارزش رويكرد تعامليديدگاه روان پويشي4- راهنماي تشخيص و طبقه بنديراهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)رويكرد طبقه بنديسيستم چندمحوريپنج محور DSM-IV-TRمحور I: اختلال هاي بالينيمحور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهنيمحور III:بيماري هاي جسماني:محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطيمحور V: ارزيابي كلي عملكرداختلال های خُلقیاسكيزوفرني و اختلال هاي مربوطاختلال هاي شخصيتاختلال هاي مرتبط با رشداختلال هاي مرتبط با پيري و شناختياختلالهاي مرتبط با مواداختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانهتجربه انسان در مورد اختلال هاي دورانيتأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشانيتاثير اختلال رواني بر خانوادهتأثير اختلال رواني بر جامعه2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)مكانيسم ها و سبك هاي دفاعيمكانيزم هاي دفاعيطبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعیدفاع های نارسیستیکدفاع های نابالغدفاع های نوروزیدفاع های سالمطبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایرانفصل سوم : روش پژوهشابزار پژوهش :معرفي ابزار پژوهشپرسشنامه SCL-90-Rسوالات اضافيپايايي آزمون:شیوه اجرا و نمره گذاری. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاریروش تجزیه و تحلیل اطلاعات:فصل چهارم : یافته های پژوهشفصل پنجم : بحثمقدمهالف) بحثج) محدودیت هاد) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت هامنابع و ماخذمنابع و مأخذ:-انجمن روانپزشكي آمريكا (2000)، چهارمين راهنماي تشخيص و آماري اختلال هاي روني (متن تجديدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نيكخو و هاياماك آواديس يانس، تهران: انتشارات سخن (1384).2. Andrews, G., Sigh, M., Bond, M. (1993). The defense style question naive Journal of nervous and mental disorder,18 (1), 246-256.-علي بخشي (1385). رابطه مكانيسم هاي دفاعي با اختلال شخصيت خود- دوستدار. پايان نامه دانشگاه شهيد بهشتي.-قرباني نيا (1382). روان درمانگري پويشي فشرده كوتاه مدت، مبادي و فنون. تهران، انتشارات سپهري.-مهديزاده، مهرنوش (1387). مقايسه كسب دلبستگي و سبك دفاعي در دختران نوجوان داراي سرپرست و بدون سرپرست شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.-بشارت، محمدعلي (1384)، بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و مكانيزم هاي دفاعي، مجله پژوهش هاي روانشناختي دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1 و2.-فيست، جس و فيت، گريگوري جي (2002). نظريه هاي شخصيت ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: نشر روان، (1384).-نعمت، ويدا (1387). بررسي ارتباط بين مكانيسم هاي دفاعي و سبك هاي مقابله اي باسلامت رواني دانشجويان 18 تا 29 سال. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.9. Gerbort E, Paty B, Giraddephainx N. (2006). Relationships between defense mechanisms and copying strategies facing exam anxiety performance. www.proquest.com-افضلي، كامران (1387). بررسي سبك ها و مكانيزم هاي دفاعي افراد مبتلا به اختلال وسواس- بي اختياري، اختلال اضطراب تعميم يافته و اختلال هراس اجتماعي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.-حيدري نسب، (1385).-كيو سوزان (2002). طبقه بندي و تشخيص اختللاات روان شناختي. ترجمه خدياري فرد. محمد و جعفري كندوان، غلامرضا (1386).چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.-ساراسون، اروين جي و ساراسون، باربار. آر (1987). روانشناسي مرضي. ترجمه ي نجاريان، بهمن، اصغري، مقدم، محمدعلي و دهقاني، محسن (1383). چاپ ششم، انتشارات رشد.-هالجين، سوزان. بي و ويتبورن، سوزان كراس (2003). آسيب شناسي رواني (ويراست چهارم). ديدگاه هاي باليني درباره اختلالات رواني براساس DSM-IV-TR ج 1 و 2. ترجمه سيد محمدي، يحيي (1385).تهران، انتشارات ويرايش.-بشارت، سيما و ربيعي، محمد رضا (1384). توزيع فراواني علائم اختلال رواني دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان براساس پرسشنامه SCL-90-R . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. دوره هفتم شماره 1/ بهار و تابستان 1384. صفحات 72-74.-محمدپور يزدي، احمدرضا. بيرشك، بهروز. فتي، لادن و دژكام، محمود (1388). مطالعه موردي شاهدي سبك هاي دفاعي و اضطراب حالت- صفت در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب منتشره مجله علمي پژوهشي اصول بهداشتي رواني. سال يازدهم، شماره 1 (پياپي 41). صفحه 14-7.-مجله علوم رفتاری دوره 2 شماره 3 پاییز 1387 صفحات 252-245 ( محمد حسن افضلی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر پرویز آزاد فلاح)-مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هیجدهم ، شماره دوم پاییز 1381 ( فریده یوسفی ، مسعود حسین چاری)-شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید مهدی. تهران، نشر ویرایش ، 138120. Brad –B.psychological Defense mechanisms A NEW perspective.American journal of psychoanalysis 2004 – 1-26 22.vaillant. G. E. Mental heaith . Americam journal of psychiatry 2003-مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار 1388 ، سال یازدهم (صفحه 14-7). احمد رضا محمدپور یزدی، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر لادن فتی، دکتر محمود دژکام

دانلود فایل

بررسی رابطه بازی های رايانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدايی

بررسی رابطه بازی های رايانه ای خشن بر پرخاشگری دانش آموزان مقطع ابتدايی

بررسی-رابطه-بازی-های-رايانه-ای-خشن-بر-پرخاشگری-دانش-آموزان-مقطع-ابتدايینوع فایل: wordقابل ویرایش 75 صفحهچکیده:هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان پرخاشگری نوجوانانی است که از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن استفاده می کنند . جامعه پژوهشی حاضر را دانش آموزان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره تشکیل می دادند .در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهرستان خرمدره از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس تست پرخاشگری آیزنیک در اختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد که به این سوالات با بلی و خیر پاسخ دهند .برای آزمودن فرضیه پژوهش ازروش t مستقل درسطح معنی داری a = 0/05 استفاده گردید .نتایج بدست آورده نشان دادند که بین میانگینهای مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد در نتیجه بین استفاده از بازیهای الکترونیکی خشن و پرخاشگری نوجوانان پسر دوره ابتدایی شهرستان خرمدره رابطه معنا داری وجود دارد . بنابراین فرضیه پژوهش تایید می گردد و فرض صفر رد می شود .مقدمه:ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود ( لطف آبادی ) .نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت ، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود ( آدلر ، 1378 ، ترجمه سروری ) .در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و نگرش آنها را نسبت به خود ، و به دیگران و به جهان تغییر داده است .چنانچه دنیای نوجوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده است و یکی از جلوه های این تغییر و دگرگونی تغییر در نوع سرگرمیها و یا گذراندن اوقات فراغت این قشر از جامعه است که نمود بارز آن را می توان در ظهور و گسترش بازیهای الکترونیکی مشاهده کرد .به این تربیت با ظهور و گسترش این بازیها ، روز به روز شرکتهای سازنده بازنده بازیهای جدیدتری را به بازار عرضه کرده اند ، به طوری که سال به سال به بهبود و کیفیت دستگاههای ساخته شده افزوده گشته و بازیهای متنوعی نیز ارئه می شد ، و هر بازی ارائه شده نسبت به بازیهای قبلی از درجه و شدت خشونت زیادی برخوردار بود .ناگهان با افزایش خشونت در این بازیها ، کودکان و نوجوانان بسیاری به سمت اینگونه بازیها گرایش یافتند ، تا زمانیکه امروزه تاثیرات این چنین بازیها در کودکان و نوجوانان تبدیل به ناهنجاری در رفتارها و تعاملات اجتماعی شده است .بدیهی است که در هزاره جدید خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مسائل رو در روی جوامع است .لذا روانشناسان و متخصصان معتقدند که این بازیها مانند بسیاری از وسایل دیگر می بایستی تحت نظارت والدین برای کودکان و نوجوانان استفاده شود و استفاده افراطی و بی نظارت بر آنها نیز آثار مخرب و بسیار خطر ناک را در پی خواهد داشت .بیان مسئله:با توجه به تغییر و تحولات صنعتی که در کشورها بوجود آمده و کشور را تقریبا می توان جزء آن کشورهایی قرار داد که در حین گذر از سنتی به صنعتی می باشد . ورود صنعت به درون خانواده ها و تغییر رفتار خانواده و تغییر نظام آموزش و پرورش همه و همه عواملی است که دست به دست می دهند و باعث می شوند نسل در گذر جامعه سنتی به صنعتی به فرهنگ صنعتی شدن رسیده باشند و نه از حالت سنتی خود در آمده باشند و اینها عواملی است که باعث بوجود آمدن اختلال و انحرافات اجتماعی می شود . ورود بازیهای ویدئویی و رایانه ای و تلویزیونی که دارای بخش بخش عمده ای از بازیهای خشن و ظاهری کشنده و مخرب هستند و خود کشی ها در تلویزیون وجود برنامه های خشونت بار در برنامه های کارتونی کودکان و در سریالهای تلویزیونی و فیلمهای پلیس همه و همه در رفتار کودکان در خانواده و مدرسه و جامعه تعمیم می یابد و طی تحقیقاتی متعدد نشان داده اند که نوجوانان بلافاصله پس از دیدن برنامه ای خشونت بار به همسالان خود در خانواده یا مدرسه تعرض می کنند و رفتار خشن خشن بروز می دهند .با توجه به اهمیت موضوع یعنی پرخاشگری که می تواند سدی باشد در جهت تحصیل و تربیت دانش آموزان و همچنین باعث ایجاد بی نظمی در محیط آموزشی شده و نهایتا موجب آزار و اذیت دانش آموز می گردد همچنین خود آزاری برای افراد پرخاشگر را سبب می شود لذا اگر رفتارهای پرخاشگرانه نوجوانان دانش آموز حل نشود برای مدرسه و جامعه مضراتی را فراهم می کند . لذا برای برطرف کردن این مشکل و شناخت نقش عوامل موثر در این مسئله را مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .بنابراین آنچه برای پژوهشگر در این تحقیق به صورت سوال مطرح است این است که آیا بین استفاده از بازیهای الکترونیکی و رایانه ای خشن با پرخاشگری در بین نوجوانان رابطه ای وجود دارد یا خیر ؟فهرست مطالب:چکیدهفصل اول ( گستره مسئله مورد بررسی )مقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقهدف پژوهشفرضیه پژوهشمتغیرهای پژوهشتعاریف نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیمفصل دوم ( پیشینه و ادبیات پژوهش )مرور پیشینهنظریه پالایشوضع تحصیلی دانش آموز پرخاشگرخصوصیات شخصیتی دانش آموزان پرخاشگرراههای اصلاح و مهار پرخاشگریفصل سوم ( روش تحقیق )جامعه مورد مطالعه پژوهشنمونه و روش نمونه گیریابزار پژوهشروش آماری مربوط به فرضیهروش تحقیقفصل چهارم ( یافته ها وتجزیه وتحلیل آنها )جدولانجام محاسباتجدول میانگین و انحراف استانداردفصل پنجم ( بحث ونتیجه گیری )بحث و نتیجه گیریمحدودیتها ونارسائیهای پژوهشپیشنهاداتمنابع وماخذضمائم پیوست (پرسشنامه)منابع و مأخذ:1 – سلحشور- ماندانا، پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و روشهای رویایی با آن ص 12- چاپ اول ، زمستان 78 .2 – شاملو – سعید ، روانشناسی شخصیت .3 – از سایت اینترنتی Google .4 – کریمی – یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، نقش رسانه های گروهی در آموزش پرخاشگری ، ص 213 ، چاپ هشتم ، زمستان 79 .5 – لطف آبادی – حسین ، روانشناسی رشد 2 ، روانشناسی دوره نوجوانی ص 11 ، چاپ دهم ، بهار 79 .6 – شاملو – سعید ، بهداشت روانی ، چاپ چهاردهم ، تاثیر بازیهای رایانه ای بر بهداشت روانی کودکان و نوجوانان ، ص 156 .7 – نجاتی – حسین ، روانشناسی نوجوانی ، چگونه رفتار با نوجوانی ، ص 88 ، جلد سوم ، چاپ 1380 .8 – از سایت اینترنتی یا آدرس اینترنتی ( رفاه ) یا سرویس اطلاع رسانی :www . Refahweekly . com / computer9 – از سایت اینترنتی :www . Crime Researchim south Africacrisa . orgoza10- آدرس اینترنتی :Volent Video Games linked to Aggressire Beharior11- مجله روانشناسی ، تاثیر بازیهای کامپیوتری بر کودکان و نوجوانان ، شماره 1 ، بهار 1381 .12 – سرویس اطلاع رسانی web – MD یک شبکه تلویزیونی اختصاصی است .Webcenter . health . web md . aol . com / contenf / article13- مجله روانشناسی و علوم تربیتی ، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز ، فصل سوم ، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش پرخاشگری ، چاپ دهم ، 1381 .14- از شبکه اطلاع رسانی خبر ، تاثیر بازیهای کامپیوتری خشن 15/ 8/ 81 .15- قسمتی از مصاحبه از خانم رفیعی ، روانپزشک کودک ، نوار ویدئویی ، موضوع مصاحبه : تاثیر بازیهای کامپیوتری بر کودکان و نوجوانان ، 1/ 9 / 81 ، پخش از شبکه اول سیما

دانلود فایل

بررسی خلاقيت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدين در مدارس مقطع راهنمائی استعدادهای درخشان

بررسی خلاقيت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدين در مدارس مقطع راهنمائی استعدادهای درخشان

بررسی-خلاقيت-دانش-آموزان-با-نگرشهای-فرزند-پروری-والدين-در-مدارس-مقطع-راهنمائی-استعدادهای-درخشاننوع فایل: wordقابل ویرایش 140 صفحهچکیده:هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه خلاقيت دانش آموزان و نگرشهاي فرزند پروري والدين ، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط برخي از عوامل بين آنهاست . فرضيه اصلي تحقيق عبارت است از ‘ بين نگرشهاي فرزند پروري والدين و رشد خلاقيت دانش آموزان رابطه وجود دارد ‘. در فرضيه هاي فرعي ، بررسي رابطه خلاقيت با جنسيت ، پايه هاي تحصيلي ، متغييرهاي دموگرافيك و… مد نظر بوده است . براي انجام پژوهش از روش توصيفي ( پيمايشي ) استفاده شده است. نوع نگرش فرزند پروري والدين به عنوان متغيير مستقل و ميزان خلاقيت دانش آموزان به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است . به منظور آزمون فرضيه هاي تحقيق ، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است.1- آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت2- پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والديناجراي هر دو پرسشنامه به روش سرشماري انجام گرفته است . جامعه و نمونه آماري را 209 نفر پسر و 218 دختر ( جمعا 427 نفر ) و والدين آنها تشكيل داده است. تجزيه و تحليل نتايج و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني ، ميانگين ، ضريب همبستگي پيرسون ، انحراف معيار ، آزمونt ، تحليل واريانس و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS13 صورت گرفته است . نتايج تحقيق حاكي است 6/11 % دانش آموزان خلاقيت بسيار زياد ، 2/42 % خلاقيت زياد ، 7/28 % خلاقيت كم و 5/17% خلاقيت بسيار كم از خود نشان دادند كه 8/53% بالاتر از حد متوسط و 2/46% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد . اكثريت والدين (5/92% ) نيز نگرش حد متوسطي به رشد خلاقيت فرزندان دارند. از نظر شيوه هاي فرزند پروري و ميزان خلاقيت دانش آموزان رابطه آماري معني داري بدست نيامده است (20% r= ) . يعني والدين ديدگاههاي تربيتي روشن و جهت داري كه بتواند رشد قوه ابتكار و نوآوري كودكان را پشتيباني و حمايت كند نداشته و در تربيت فرزندان گرايشات شديدا محافظه كارانه اي دارند كه احتمالا مي تواند دليلي بر تقدم و اهميت موفقيت تحصيلي بر رشد خلاقيت باشد . ارتباط برخي از عوامل تشكيل دهنده خلاقيت با نگرشهاي والدين ، جنسيت دانش آموزان ، تحصيلات و شغل والدين ، وضيت رفاهي خانواده ها و… كه مربوط به فرضيه هاي فرعي تحقيق مي باشد قابل توجه است . توزيع فراواني ميزان خلاقيت دانش آموزان نيز به ترتيب براي بسياركم ، كم ، زياد و بسيار زياد 5/17 % ، 7/28% ، 2/42% و 6/16% مي باشد. تفاوت معني داري از نظر ميزان خلاقيت دربين پايه هاي مختلف تحصيلي مشاهده نگرديد. در مقام مقايسه ، ميزان خلاقيت كلي و عوامل چهارگانه خلاقيت (بسط ، سيالي، ابتكار و انعطاف پذيري ) دردختران بيشتر از پسران است . در مورد متغيرهاي دموگرافيك ، نتايج حاكي است : 1- خلاقيت سيالي فرزندان خانواده هاي مرفه كمتر است. 2 – اكثريت پدران (5/61% ) و مادران (9/47%) دانش آموزان داراي تحصيلات عالي ليسانس و بالاتر هستند. شغل اغلب مادران را خانه داري (46% ) و معلمي ( 3/25% ) و شغل اغلب پدران را كارمندي(3/38%) و آزاد( 27%) تشكيل مي دهد . بنابراين نتايج آزمون ، فرضيه اصلي و فرضيه فرعي 2 تحقيق را تائيد نمي كند اما فرضيه هاي فرعي1 و3 و 4 مورد تائيد هستند .واژه هاي كليدي : خلاقيت ( سيالي ، ابتكار ، انعطاف پذيري ، بسط ) ، سبكهاي فرزند پروري ( سلطه گري ، وابستگي شديد ، سهل انگاري ) نگرش ، استعدادهاي درخشانمقدمه:ادوارد دوبونو ( 1992) دركتاب خلاقيت كارآمد مي گويد ‘ هيچ چيز سودمندتر و باشكوهتر از اين نيست كه ايده ي جديد و ثمربخشي اهداف شما را برآورده سازد ‘( قاسمي ، 1376، ص 20). خلق فکر ، ایده و مفاهیم نو همواره اساس اختراعات ، اکتشافات و پیدایش راههای مناسب برای حل مسائل و مشکلات در زندگی انسان به شمار می آیند . جوامع پیشرفته و متمدن گذشته وحال پیوسته به ارزش و اهمیت این جنبه از توانائیها ی ذهنی و فکری انسان توجه نموده و در صدد تقویت آن برآمده و از این طریق به توسعه ، رفاه ، ترقی و خوشبختی نائل آمده اند. چراکه بقول ارسطو ‘ ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت انسان به شمار مي آيد ‘(موید نیا ، 1384، ص 165). به این ترتیب ضعیف بودن فرآيند بروز خلاقيت ها در جوامع عقب مانده نیز موجب بدبختی ، فقر و فلاکت خواهد بود . در دنياي پيچيده كنوني كه شاهد رقابتهاي بسيار فشرده جوامع مختلف براي دستيابي به جديدترين تكنولوژيها و منابع قدرت هستيم ، افراد تيزهوش ، خلاق و صاحبان انديشه هاي نو و مبتكرانه ، همانند گرانبهاترين سرمايه ها، از جايگاه بسيار والا و ارزشمندي برخوردار هستند بطوريكه بقول توين بي شانس بدست آوردن خلاقيت بالقوه ، مي تواند موضوع زندگي و مرگ هرجامعه اي باشد( كفايت ، 1373، ص 3). بی مبالغه می توان گفت که وجه مشخص و بارز جهان امروز ، همانا تغییر و تحول است که هیچ زمینه ای بدون تاثیر آن باقی نیست چرا كه بقول هراکلیتوس در حیات چیزی پایدار نیست مگر دگرگونی. براین اساس امرسون ثبات احمقانه را زائیده مغزهای کوچک می شمارد (مویدنیا،1384،ص 164). صرف تغییر ارزش تلقی شده و عاملان تغییر نوآوران ارزشمند محسوب می شوند که دگرگونی ها را با امید به بهبودی هرچه بیشتر و بیشتر سبب می شوند از این رو هرگونه اختراع ، اکتشاف ، ابداع و ابتکار خود اشکال تحول بوده و موجب تغییرند ( غنی زاده، به نقل از سیدعباس زاده ، 1387 ، ص 1).بدیهی است خلاقیت صرفا مشتمل بر تفکر و عملکرد ذهنی افراد خاص و عرصه های ویژه زندگی نیست بلکه تقریبا تمامی افراد اعم از دانش آموز ، دانشجو ، کارمند ، کشاورز ، خانه دار و… در مدرسه ، محيط كار و مزرعه حتی با دارا بودن حد متوسط بهره هوشی مي توانند دارای عملکرد خلاقانه در زمینه های مختلف زندگی باشند . تحقيقات اخير تورنس ( 1973) و پارنز ( 1963) و ديگران نشان داده است كه خلاقيت در تمام فعاليتهاي فردي و گروهي مشاهده شده و با شدت و ضعف بالقوه قابل پرورش ، در همه انسانها وجود دارد ( همتي ، 1387،ص 12). تورنس و تورنس ( به نقل از اونیل، عابدی و اسپیل برگر ، 1994) اشاره می کنند که طی 15 سال تجربه مطالعاتی و آموزش تفکرات خلاق ، شواهدی را یافته اند که نشان می دهند خلاقیت را می توان آموزش داد براین اساس است که طی سالهای اخیر پژوهش و ساخت آزمونهای خلاقیت رونق پيدا کرده است ( دائمی و مقیمی ، 1383).نوآوري و خلاقيت بعنوان ويژگي شگرف انساني نه تنها در دوران كودكي و جواني ، بلكه درتمامي طول عمر قابل ظهور است . در واقع توانايي شخص براي خلاق و نوآور بودن ممكن است در مراحلي بصورت كمون باقي بماند اما مي توان آنرا دوباره احياء كرد ( ساعتچي ، 1371،ص 124). پس همه ما ذاتا واجد توانائي تفكر و عملكرد خلاقانه هستيم لكن به واسطه شرائط محيطي به جاي آنكه راههاي بروز آنرا ياد بگيريم چگونگي سركوب آنرا فرا مي گيريم يعني مي آموزيم كه چگونه خلاق نباشيم ( همتي ، 1378،ص 1) چنين برخوردي با خلاقيت نياز مسلم جوامع ، خانواده ها ، محيطهاي آموزشي و كاري سنتي است . در محيطهاي سنتي روياروئي با مسائل ، مشكلات و پديده ها ، واكنشهاي قالبي و راههاي تجربه و تائيد شده را مي طلبد( آقايي فيشاني ، 1377، ص 158) . برعکس برخی جوامع توسعه یافته فضای بسیار مساعدی برای بروز و رشد خلاقیت دارند مثلا امروزه در ایالات متحده آمريكا، خلاقیت در زمینه های علمی و تکنولوژی ، بالاترین پاداشها را دریافت می دارد( کلمن ، 1960 ) بنابراین بی جهت نیست که حدود یک سوم اختراعات مهم جهان بنام آمریکا ثبت شده است.هرچند فرض است که خلاقیت به عنوان توانائی ذهنی ابداع و نوآوری از ابتدای زندگی بشر وجود داشته و همواره نيز ارزشمند بوده است لکن توجه به آن در طول تاریخ ، بیشتر به عنوان نتیجه طبیعی عملکرد ذهنی افراد با هوش و مستعد تلقی گرديده و تا یک قرن پیش مطالعه اختصاصی در مورد آن صورت نگرفته بود. اما خوشبختانه امروزه دانشمندان ، متخصصان ، کتابها ، مجلات ، تست ها و… زیادی وجود دارند که اختصاصا به بحث خلاقیت می پردازند . با وجود این ، توجه علمی به بحث خلاقیت عمر چندان طولانی ندارد در واقع تاریخچه مطالعات علمی در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن به بیش از یک قرن نمی رسد. موضوع خلاقیت ابتداء مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و روانشناسی قرار گرفته و برای اولین بار دانشمندی بنام گیلفورد درسال 1950 میلادی تحقیقات علمی خود را در مورد ماهیت ، عناصر تشکیل دهنده و کارکرد تفکر خلاق شروع نموده است(طالب زاده ،1375،ص 1و2). با فرض اينكه والدين و مربيان از مهم ترين عوامل حمايت كننده بروز خلاقيت كودكان هستند ضروري خواهد بود كه برنامه آگاه سازي خانواده ها ، معلمين و مسئولان آموزشي كشور در اين خصوص با اهميت تلقي گرديده و شناخت شيوه هاي تقويت بروز خلاقيت كودكان و نوجوانان مد نظر قرار گيرد. پژوهش حاضر هدف شناخت ماهيت خلاقيت ، تاثير رفتار متقابل والدين و مربيان با دانش آموزان و ارائه پيشنهادهاي لازم به آنان را در نظر دارد .بیان مسئله:ويليام جيمز ( 1911) ميگويد’نیروی ابتکار مخترعان بزرگ و کوچک است که بشریت را تکان داده ، دیگرانفقط تقليد مي كنند ابتکار یگانه عامل موثر در پیشرفت انسان است نوابغ راه را نشان میدهند و طرحهائی تنظیم میکنندکه عامه مردم می پذیرند و از آنها پیروی میکنند ‘ (ميناكاري، 1368، ص71) . به نظر پستالوژی برترین مقصد تربیت آماده کردن انسان برای استفاده از توانائیهای خدادی است (مویدنیا،1384،ص 163). به عقیده سی تی مورگان و همکارانش ، خلاقیت و نوآوری و توانائي حل مسئله در بالاترین سطح فعالیتهای شناختی انسان قرار دارند و ایجاد توان خلاقیت و حل مسئله در یادگیرندگان از ارزشمندترین غایتهای پرورشی و فرهنگی می باشد زیرا تنها از راه ایجاد این توانائیهاست که می توان افراد را برای مقابله با شرائط سخت و متغییر زندگی و موقعیتهای جدید که مرتبا با آن روبرو می شوند ، آماده کرد . با درک چنین حقیقتی است که کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان ملل متحد می گوید ‘ هیچ چیز باشکوهتر از فراهم آوردن شرایط بهبود زندگی انسانها نیست این مهم میسر نیست مگر با ابتکار. یا بقول اوپنهامیر تنها راه سازگاری موثر در زندگی ، استفاده حداکثر از نیروی آفرینندگی است ( مویدنیا ،ص 33) . بی تردید می توان گفت فرهنگ و تمدن بشری بیش از هر چیز دیگر مدیون فکر و اندیشه انسان به ویژه جنبه خلاقانه آن است . به عبارتی شاید بتوان گفت بدون خلاقیت ، اصولا یا فرهنگ و تمدنی وجود نداشت ویا اینکه ارزشمندی و سودمندی آن هرگز به این گستردگی و جذابیت نبود ، بنابراین امکانات، رفاه و قدرت انسان نیز بسیار محدود می شد . در واقع بسیاری از دست آوردهای جالب توجه زندگی انسان در هرزمان اعم از مادی و معنوی مثل خلق آثارتاریخی ، اختراع ماشین ، ارائه نظریات علمی ، آفرینش آثار ادبی و هنری و… چیزی جز نتیجه فرآیند تفکر خلاقانه نمی باشد. بسیار جالب خواهد بود درصورتیکه ما یک نوع زندگی برای انسان تصور نمائیم که در آن خبری از خلاقیت و نوآوری نباشد طبیعی است در آن صورت دنیای ما بسیار سرد ، ساده ، ساکت ، بدون شور و شاید کم و بیش شبیه دنیای سایر موجودات زنده ( مثل دنیای حیوانات ) می بود، حتی اگر همین مقدارهوش ، توانائی و استعداد انسانی نیز وجود می داشت . بنا براين به قول شكسپير ‘ ابتكار انسان را برتر از حيوانات قرار مي دهد’ ( مويد نيا ، 1384، ص 163). به عبارت ديگر مي توان گفت اگر زندگي انسان بدون خلاقيت و نوآوري بود بي شك كشتي هستي در درياي متلاطم مسايل ، مشكلات ، نيازها ، محدوديتها و… توان شناوري نمي يافت . بنابراین ، افتخار داشتن قدرت خلاقیت و نتایج فوق العاده شکوهمند و هیجان انگیز آن به عنوان موهبت اللهی اختصاص به نوع بشر داشته و تقريبا سایرموجودات از آن محروم هستند.بطورکلی پرداختن به موضوع خلاقیت از آن جهت مهم به نظرمیرسد که واقعا سهم بزرگی از جریان پیشرفت های علمی – صنعتی در دنیا ، دست آوردهای تمدن بشری ، آسایش و شکوه زندگی انسان محصول تفکر خلاقانه محسوب می شود ، زيرا بدون ابداع و نوآوری عرصه زندگی برای همه به اندازه کافی سرد و بی تحرک بوده و حیات بشر نیز خیلی بیش از این ساده و همراه با رنج و زحمت همراه مي شد . فلذا توجه به چنین امر خطیری ، دقیقا به معنی توجه به سرنوشت زندگی اجتماعی بشر و آینده جوامع است . امروزه اندیشمندان بزرگی چون الوين تافلر(1980) از نتیجه محرومیت اجتماعی خلاقیت که می تواند ناشی از ناکارآمدی نهاد آموزش و پرورش باشد یاد کرده و تصریح می کند این وظیفه مهم وخطیر نهاد آموزش وپرورش است که بتواند تعادلی مطلوب بین ثبات و تغییرات مطلوب در جامعه ایجاد نماید و گرنه دچار ‘ شوک آینده ‘ خواهیم شد(الوين تافلر ، 1373، ص 500) . طبیعی است جوامع توسعه نیافته و درحال توسعه ، نه تنها سهم قابل توجهی از جریان تولید فکر و آثار عینی خلاقیت بشری ندارند بلکه بیشتر مصرف کننده محصول خلاقیت دیگران هستند البته این ادعا به معنی نفی مطلق وجود خلاقیت درچنین جوامعی نیست بلکه مراد آن است که برآیند کلی موضوع در مجموع دست آورد قابل توجه و جالبی درمقام مقایسه ندارد. بنابراین اتخاذ سیاست ها وتنظیم برنامه های آموزشی مبتنی بر رشد خلاقیت فکری و عملی یادگیرندگان باید از اهم الویت های نظام آموزشی کشورهای مذکور مثل کشور ما باشد.برخي كودكان به خاطر راهنمائي و تشويق والدين و معلم هايشان ، قدرت خلاقه خود را بسط وتكامل مي بخشند و برخي ديگر در حاليكه همان قدرت خلاقه را دارند از اين تكامل محروم مي مانند (رواندوست ، 1364، ص 45). علماي تعليم و تربيت به يقين دريافته اند كه اثرات منفي آموزش تحميلي بسته و يكنواخت در مدارس در حدي است كه استعدادها و قدرتها را از بين مي برد . نقش مدرسه به هيچ وجه اين نيست كه نوارهاي ضبط صوت توليد كند ، بلكه بزرگترين وظيفه آن پرورش و توسعه قدرت تفكر ، خلاقيت و مهارتهاي يادگيري در انسان است (خمارلو، 1370، ص 7). بنابراين مهارتهاي تفكر خلاق بايد به عنوان مهم ترين مهارتهاي سازگاري و قابليت انطباق شناخته شود . چنين مهارتهائي بايد براي مواد درسي مدارس ، خانواده ها ، صنعت و سايرموسسات ، اساسي و ضروري تلقي گردد( تورنس ، 1979 ، ص 24). کلیات رئوس برنامه های آموزشی و مفاد درسی در نظام آموزشی کشورمان تقریبا به صورتی تنظیم شده است که عمدتا از قبل همه پاسخ ها و روش ها ی حل مسائل مشخص بوده و نقش معلم و دانش آموز نیز براساس الگوهای معین تدریس وآموزش تعیین شده است بنابراین فرصت بروز خلاقیت براي دانش آموزان و معلمین یا وجود ندارد و یا اعتنای کافی به آن نمی شود . حتی ممکن است در برخی شرائط ، بروز پاسخ ها و عملکردهاي خلاقانه دانش آموزان توسط معلمین ، والدین و اولیاء مدارس سرکوب نیز بشود. درنظام آموزشی ما که نهایتا دانش آموزان با نمره عددی مورد ارزیابی قرار گرفته ، آزمون وامتحان اساس ارزيابي پيشرفت تحصيلي محسوب می شود رشد خلاقيت چندان جدي گرفته نمي شود در حالیکه اصولا می بایست آموزش براساس رشد خلاقیت جایگزین آن باشد .تجاربي كه ما در سالهاي اوليه در اختيار كودكان خود قرار مي دهيم در رشد آتي آنان تاثيرات بسيارحياتي دارد . هرقدر اين تجارب غني تر باشند كودكان فرصت هاي بيشتري براي رشد و آمادگي براي درك آن چيزهايي پيدا مي كنند كه درزمان حال و آينده به آن نياز دارند ( دافي ، برنادت ، 1380،ص 35) بسیاری از مربیان تعلیم و تربیت خود به خود از طیف گسترده کاربردهای مفید الگوهائیکه تفکر واگرا و خلاقیت را ایجاد کنند آگاهی ندارند همانطوريكه گوردون عقيده دارد خلاقيت را مي توان با يك سري تمرين هاي گروهي افزايش داد . نوآوري معمولا با ترس ونگراني دنبال مي شود در وافع والدين مي خواهند كودكانشان همان راه آموزشي را بروند كه خودشان طي كرده اند بنابراين اغلب مردم در خصوص نوآوري آموزشي محتاط هستند. مردم هرقدر هم از مدارس قديمي انتقاد نمايند. در عين حال به علت آشنائي آنرا انتخاب مي نمايند . نوآوريها در مدارس کاها به عنوان پائين آمدن استانداردها تعبير مي شود( جویس ، ویل و کالهون ، 1384،ص 239و241) . فرض است كودكان ذاتا خلاق به دنيا مي آيند و شرط ظهور استعدادهاي خلاقانه نيز وجود شرايط مناسب محيطي در خانه ، مدرسه و… است كودكان تخيلات ، ايده ها و افكار خود را با به كار گرفتن روشهاي گوناگون و خاص خود تعيين مي كنند آنها نقاشي مي كنند ، داستان مي نويسند ، نقش بازي مي كنند ، كاردستي درست مي كنند ، خميربازي مي كنند ، چيستان درست مي كنند ، موسيقي مي نوازند ، مسئله مي سازند و… براي همه اين كارها ، كودكان نياز به ايده ها و اطلاعات خاص دارند تا با تركيب كردن آنها بتوانند قوه ابتكار و نوآوريشان را نمايش دهند . كتاب ، بازيها ، اسباب بازيها ، تجارب غني محيطي و بسته هاي آموزشي و… ابزارهاي مورد نياز، براي ظهور خلاقيت كودكان است .کاربرد تفکر خلاق به حوزه هایی چون علوم وهنر محدود نیست . تفکر خلاق در هر عرصه ای در زندگی مفید است ( برونو ، 1370 ص 82 ) عموم مردم تصور می کنند که خلاقیت عمدتا دربستر هنرها متجلی می شود در حالیکه در تمام زمینه ها ، این امر محقق می شود مثلا در زمینه مهندسی که نتیجه آن اختراع نامیده می شود . خلاقیت چه در علم ، ادبیات ، موسیقی ، نقاشی و یا هر زمينه دیگر در زندگی باشد همواره چون رازی جالب باقی مانده است با وجود این واقعیت ، توجه روانشناسان هر روز به این موضوع افزایش می یابد ( فینک ، وارد و اسمیت ، 1992). بنابراین زمینه بروز خلاقیت می تواند شامل همه مفاد درسی ، تمام عرصه های زندگی ، کلیه رشته های تحصیلی و حتی سنین مختلف نيز بشود هرچند اثرات آن در مورد دانش آموزان ، دانشجویان و سنین پائین با اهمیت تر است . یعنی از روش حل یک مسئله خشک ریاضی گرفته تا نگارش انشاء ، ترسیم نقاشی ، آزمایش فیزیک و شیمی و… عرصه های بروز خلاقیت هستند . به شرطی که نحوه تعامل معلم ، والدین و اولیاء مدرسه نیز سازنده ، مولد و خلاقانه باشد . دلیل ما بر این ادعا نه تنها شرح وحال زندگی و تجارب عملی مشاهیر و مخترعان بزرگ ، بلکه شیوه برخورد های نقض کننده عوامل موثر در آموزش و پرورش خلاقيت کودکان است .این تحقیق در صدد دستیابی به اين هدف است كه نگرشها و شيوه هاي فرزند پروري والدين ، تا چه اندازه در بروز ، رشد و شكوفائي خلاقيت دانش آموزان تاثیر دارد ؟ به عبارت ديگر مي خواهيم روشن سازيم كه روشهاي تربيتي و نظام ارزشهاي اجتماعي منجر به ايجاد محيط مناسب رشد خلاقيت و يا مانع بروز آن كدامند؟ تا براساس یافته ها ونتایج تحقیق توصیه های لازم آموزشی و تربیتی را به والدین ، مسئولين آموزشي و مربیان ارائه شود . فرض اساسی ما این است که خلاقیت دانش آموزان ارتباط زیادی با رشد وتوسعه جوامع ، موفقیت تحصیلی ، موفقیت شغلی و ارتقاء سطح رفاه انسانها دارد. از طرف دیگر فرض است که میزان بهره هوشی و زمینه های بروز خلاقیت در میان دانش آموزان و افراد جامعه ما از حد متوسط جهانی کمتر نیست. لکن نحوه برخورد و نگرش والدین و مربیان و حتی مسئولین کشوری با این جنبه از توانائی ذهنی دانش آموزان جامعه بطوریکه در جریان تربیت و آموزش ، نتایج به بروز و تقویت تفکر و عمل خلاقانه منجر گردد زیر سوال است .نیل به این هدف مهم جزء با تغییر نگرش ها و روشها که در محتوی برنامه ها و شیوه های تربیتی – آموزشی محیط های غیررسمی ( خانواده ، اجتماع ) و محیط های رسمی ( آموزشگاهها ، مدارس ، دانشگاهها و…) میسر نیست . چنين هدفي که به عنوان یک مساله مورد توجه پژوهش حاضر قرار گرفته در درجه اول نیاز به بررسی نگرشها ، برخورد ها ي والدین و برداشتهاي ذهني معلمان از خلاقیت دانش آموزان دارد .فهرست مطالب:فصل اول : طرح تحقيقمقدمهبيان مسئله تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقاهداف تحقيقنمونه و جامعه آماري تحقيقروشهاي آماري تحقيقفرضيه هاي تحقيقتعاريف اصطلاحات و متغييرهافصل دوم : مباني نظري و ادبيات تحقيقمقدمهمعنا و مفهوم خلاقيتتعريف خلاقيتنظريه هاي خلاقيتتفاوت خلاقيت با نوآوريارتباط خلاقيت با هوشخلاقیت و عملکرد نیمکره های مغزويژگيهاي شخصيتي و خصوصيات افراد خلاقتخيل بستر خلاقيتخلاقيت در موج سومخلاقيت به عنوان فرآيندخلاقیت استعدادی برای تمام عمرنقش ويژه مدارس در پرورش خلاقيتتاثير متقابل معلمان – شاگردان و خلاقيتراههاي آموزش و پرورش خلاقيتخلاقيت و مقاوت سازمانهاي آموزشيعوامل بازدارنده خلاقيت ( كشنده هاي خلاقيت )تاثير فرهنگ و محيط بر خلاقيتسبكهاي فرزند پروري و خلاقيتسلطه جويي والدين مانع بروز خلاقيت فرزندانتنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروريتحقيقات داخليتحقيقات خارجيفصل سوم : روش تحقيق و جمع آوري اطلاعاتمقدمهروش تحقيق ( روش اجراي تحقيق )روشهاي جمع آوري اطلاعات و داده هاي تحقيقجامعه آماري تحقيقبرآورد حجم نمونه تحقيقمتغييرهاي تحقيقابزارهاي اندازه گيري تحقيق ( مشخصات پرسشنامه ها )روايي ابزارهاي اندازه گيري تحقيقپايائي ايزارهاي اندازه گيري تحقيقروشهاي آماري تجزيه و تحليل داده هاي تحقيقفصل چهارم : يافته هاي تحقيق و تجزيه وتحليل داده هامقدمهيافته هاي توصيفي تحقيقيافته هاي استنباطي تحقيقفصل پنجم : بحث ونتیجه گیریمقدمهنتيجه گيري تحقيقيافته هاي تحقيقپيشنهادات تحقيقمحدوديت ها ، مشكلات و موانع تحقيقفهرست منابع فارسيفهرست منابع انگليسيمنابع و مأخذ:فهرست منابع فارسي1- آناستازی ، ا . (1364). روان آزمایی ، مترجم محمد نقی براهنی ، انتشارات دانشگاه تهران .2- آقايي فيشايي ، تيمور.(1377) .خلاقيت و نوآوري در انسانها و سازمانها ، انتشارات ترمه ، چاپ اول،3- آزاد ، قاسم .(1385 ). آزمون سنجش خلاقیت تورنس. (http://www.moalemrc.com).4- احدي ، حسن و مظاهري . خلاقيت . 1387http://www.afrinesh daily.ir) ).5- اسبورن ، الكس ، اس .( 1381) . پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت ، ترجمه حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو ، چاپ سوم ،6- افروز ، غلامعلی . ( 1364) .مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنائی ، انتشارات دانشگاه تهران ،7- استرایکر،سوزان(1385 ) . کلیدهای پرورش خلاقیت هنری درکودکان ونوجوانان ،مترجم اکرم قیطاسی،موسسه انتشاراتی صابرین.8- بازرگان ، عباس و همكاران .( 1385 ) . روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم ،9- بني جمالي، شكوه السادات و احدي ، حسن . ( 1370) . بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ، انتشارات نشرني ،10- برونو،فرانکو. (1370) . فرهنگ توصیفی روانشناسی ،ترجمه مهشید یاسائی و فرزانه طاهری ،انتشارات طرح نو ،11- برزگر ، احمد . (1380). فن آوری و نقش آن در نظام آموزش خلاق ،12- برزگرخلیلی ، محسن و فاطمی ، مریم سادات. (2008)، خلاقيت و نوآوري در سازمانها . ( http://www. creativity.ir)13- پورظهیر،علی تقی . (1384) . مبانی و اصول آموزش و پرورش ،انتشارات آگاه ،14- تافلر ، الوین . (1373) . شوک آینده ، ترجمه حشمت الله کامرانی ، چاپ گلشن تهران ،15- تافلر، الوين . ( 1371) . موج سوم ، ترجمه شهيندخت خوارزمي . انتشارات پوريا ،16- ترزا،آمابلی . ( 1375) . شکوفائی خلاقیت کودکان،ترجمه حسن قاسم زاده و پروین عظیمی ،نشر دنیای نو،17- تلخابی ، محمود . ( 1380) . بررسی عوامل درون مدرسه ای موثر بر خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم ابتدائی شهرستان زنجان ،18- توران نژاد ، ربابه . ( 1378) . بررسي خودانگاري معلمان ابتدائي در باره توجه آنان نسبت به پذيرش خلاقيت ،19- تورنس ، ئي پال . ( 1372) . استعدادها و مهارتهاي خلاقيت ، مترجم دكتر حسن قاسم زاده ، نشر دنياي نو،.20- جویس،یروس.وویل ،مارشال.وکالهون ،امیلی . ( 1384) . الکوهای تدریس 2004،ترجمه محمدرضا بهرنکی ،انتشارات کمال تربیت.21- چونگ ، وو کیم . ( 1374) . سنگفرش هر خیابان از طلاست ، ترجمه محمد سوری ، انتشارات سیمین ،22- حاجی دخت ، بهاره . ( 1387) . بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران متوسطه دخترانه ارومیه ،23- حسيني ، افضل السادات . ( 1378) . خلاقيت و رشد آن درسازمان ، فصلنامه تحول اداري ، دوره چهارم ، شماره17،24- حسن زاده ، فریبا . ( 1383) . بررسی توصیفی تاثیر آموزش بارش مغزی بر خلاقیت ، .25- خمارلو، توران . ( 1370) . کتاب کار مربی کودک ، انتشارات آگاه ،26- دافي ، برنادت ، ( 1380) . تشويق خلاقيت و تخيل در كودكان ، ترجمه مهشيد ياسائي ، انتشارات ققنوس ،27- دائمی ، حمیدرضا و مقیمی ، سیده فاطمه . ( 1383) . هنجاریابی آزمون خلاقیت تورنس ، ( SID.ir http://www . ).28- ديويد ، بوهم . ( 1381) . در باره خلاقيت ، ترجمه محمد علي حسين نژاد ، نشر ساقي ، چاپ اول ،29- دوبونو ، ادوارد . ( 1387) . خلاقيت كارآمد . ترجمه ملك دخت قاسمي نيك بخش ، نشر اختران ،30- رسولي پور، منصور . ( 1386) . اهميت خلاقيت و روشهاي پرورش آن در دوره ابتدائيhttp://www.aftab.ir) )31- رمی ،شوون. ( 1368) . سرآمدها،ترجمه محمود میناکاری،مرکزنشردانشگاهی تهران ،32- سیدعباس زاده ، میرمحمد . ( 1380) . روشهای عملی تحقیق درعلوم انسانی ، انتشارات دانشگاه ارومیه ،33- سرمد، زهره و بازرگان ، عباس و حجازي ، الهه . ( 1385). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ، انتشارات آگه ،34- سيف هاشمي ، فخرالسادات . ( 1382). بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي وخلاقيت مديران مدارس متوسطه شهر اصفهان ،35- سیف ، علی اکبر. ( 1372) . روانشناسی پرورشی ،انتشارات آگاه تهران ،36- شهبازي ، صادق و شهرياري ، بهروز. (1386)، روش استفاده از دانش خلاقيت شناسيhttp://www.Knowclub.com) ‍) .37- شوستروم ، اورت . ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، ترجمه غلامعلی سرمد و قاسم قاضی ، نشر سپر،38- صافي ، احمد. ( 1379) . مديريت و نوآوري در مدارس ، انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان ،39- طالب زاده ،عباس. ( 1385) . خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها،ماهنامه علمی – آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ،شماره 152،.40- عشايری، حسن . ( 1386) . روزنامه اعتماد ،مورخه 23/10/ 1386 .41- فرنوديان ، فرج الله. محتوي بررسي و پژوهشي خلاقيت دانش آموزان ، مجله رشد تكنولوژي ، شماره 5 و 6.42- قاسم زاده ، علی . ( 1381) . نگاهی به تاثیر روشهای تدریس سنتی و پیشرفته در خلاقیت دانش آموزان ،43- قاضی ،قاسم. ( 1362) . روانشناسی انسان سلطه جو ، مرکز نشر سپهر،44- کیانی . خلاقیت ، ( 1385) . سایت اینترنتی دانشنامه رشد،45- کلارنس ج . راو . (1366) . مباحث عمده در روانپزشکی . ترجمه جواد وهاب زاده ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.46- کفایت ، محمد . (1373) . بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستانهای اهواز.47- كرمي ، ابوالفضل . معرفي پرسشنامه سنجش خلاقيت تورستون و ميلن جرhttp://www.ravantajhiz.ir) )48- ک ، مهدی(1386). تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشورhttp://www.mosbateman.blogfa.com) )49- لورا . اي . برگ . ( 1385). روانشناسي رشد ، نشر ارسباران ، چاپ هفتم .50- مقدم ، بدری . (1364) . کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ، انتشارات سروش ،51- موید نیا ، فریبا . (1384) . بررسی انگیزه نوآوری معلمان و ارتباط ساختار سازمانی مدرسه درمدارس دخترانه شهرستان خوی ،52- میرزا آقایی ، حمید (1382). تكنيك خلاقيت 6 كلاه (http://www.fekrno.org ).53- نبوی ،بهروز. ( 1367 ) . مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات فروردین ،54- نظری ، عباس . ( 1382) . بررسی تاثیر روش ایده سازی در پرورش خلاقیت دانش آموزان دبیرستانهای ناحیه 2 اراک ،55- وایزبرگ ، هربرت ف. ( 1362) . در آمدی به تحقیق پیمایشی و تحلیل داده ها ، مترجم جمال عابدی ،مرکز نشر دانشگاهی تهران ،56- ولی نژاد، یدالله. ( 1381) . بررسی رابطه بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم نظری استان آذربایجان غربی،57- هارتلي بروئر،‌ اليزابت . ( 1384) . ايجاد انگيزه در كودكان ، مترجم احمد ناهيدي ، انتشارات جوانه رشد ،58- هارلوك ، ايزابت ، ( 1364) . بازي ، ترجمه وحيد رواندوست ، انتشارات نشر پويش ،59- هاشمی، حاجیه . ( 1383) . بررسی عوامل درون مدرسه ای مرتبط با ابتکار و خلاقیت دانش آموزان پا یه پنجم منطقه سردرود.60- هلیگارد ، ارنست . ( 1368) . زمینه روانشناسی، جلد دوم ، مترجم محمد نقی براهنی و دیگران ، انتشارات رشد ،61- همتي ، امير . ( 1387) . بررسي تطبيقي موانع شخصي خلاقيت از ديدگاه دبيران مرد و زن ناحيه 2 شهر اروميه ،62- يارمحمدزاده، پيمان. ( 1385) . بررسي نظرات مديران وتحقق موتلفه هاي سازمان يادگيرنده مدارس اروميه ، دانشگاه اصفهان .63- يوسفي ، باقر. ( 1375) . تغيير و نوآوري در آموزش و پرورش ، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش . شماره 14 ،فهرست منابع انگلیسی1 ) Abedi, J. (2002). A latent-Variable modeling approach toassessing reliability and validity of a creativity instrument.Creativity Research Journal, 14 (2), 267-276.2 ) Diane Peters (2008) Creative Kids : 4 Ways To Spark Their Imaginations.3 ) Anastasi, A. (1988). Psychological testing. (6 ed.). New York:MacMillan.4 ) Auzmendi, E., Villa, A., & Abedi, J. (1996). Reliability andvalidity of a newly-constructed multiple-choice creativityinstrument. Creativity Research Journal, 9 (1), 89-95.5 ) instructional materials: A review of research. Journal ofcreative behavior, 20, 153-182.6) Kaufmann, G. (2003). What to Archiv measure? A new look at theconcept of creativity. Journal of educational research, 47 (3),235-251.7) McAdam, R, Keogh, W. (2004). Transitioning towardscreativity and innovation measurement in SMEs. Creativity andInnovation Management, 13 (2), 126-139.8) O’Neil, H., Abedi, J., & Spielberger, C. (1994). Themeasurement and teaching of creativity. In H. O’Neil & M.Drillings (Eds.). Motivation: Theory and research, (pp. 245-263). Hillsdale, NJ: Erlbaum.9) Proctor, R. M. G. & Burnett, P. S. (2004). Measuring Cognitiveand Dispositional Characteristics of Creativity in elementarystudents. Creativity Research Journal, 16 (4), 421-429.10) Torrance, E. P., & Goff, K. (1986). A quiet revolution. Journalof Creative Behavior, 23, 136-145.of SID.11)Holt ‘ K (1993) Product. Inovation Management ; The univercity Press ; London.12) Knight ; K.E. 1967. A Descriptive Model Of The Intra – Firm Inovation Process ; Thw JornalOf Business ; 40 pp : 487- 496.13) Rosenfeld ; Rand Servo ; J. C . 1990 ; Facilitating Inovation In Large Organization ; In M.A . West And J . L. FARR ( EDS) Inovation And Crativity At Work : Psychologycal And Organization Strategies ; John. Willy & Sons ; West Sussn ; pp 251- 266.14)http://www.Warwick.ac.uk.15) http://www.tcrecord.org16) http://www.wikipedia.com

دانلود فایل