اداری 1

اداری 1

اداری 1

«جزوه تایپ شده» اداری 1 /نگارش توسط سرکار خانم الهام احمدی استاد: دکتر فریبا توانگر فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.