آموزش اولیه شناخت آناتومی ناخن و ابزار شناسی

آموزش اولیه شناخت آناتومی ناخن و ابزار شناسی

آموزش اولیه شناخت آناتومی ناخن و ابزار شناسی

این آموزش مخصوص مبتدیان و افرادی که میخواهند به صورت اصولی از پایه آموزش ببینند در این آموزش یاد خواهیم گرفت؛ شناخت نواحی مختلف و حساس ناخن آشنایی با انواع ابزار کاشت بهترین روش های تسلط بر کار تسلط روی ابزار خصوصیات ابزار و مواد زیبایی شناسی ناخن