کارفرمایی در مکان قانونی

کارفرمایی در مکان قانونی

کارفرمایی در مکان قانونی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Putting entrepreneurship in its rightful place: a typology for defining entrepreneurship across private, public and nonprofit sectors. عنوان فارسی: کارفرمایی در مکان قانونی :یک گونه شناسی برای تعریف کارفرمایی از طریق بخش های خصوصی، عمومی و غیرانتفاعی چکیده کارفرمایی نقش مهمی در اقتصاد مدرن و جوامع بازی کرده است.کارفرماها تبدیل به نیروهای تغییر در سراسر جهان شده اند. دانشجویان از آموزش کارآفرینی حمایت می کنند. شرکت های سهامی به ابتکار و کارفرمایی ترغیب می شوند. دانشگاهها در انتقال و تجاری کردن تکنولوژی شرکت می کنند. خط مشی سازان، سیاست ها و برنامه های کارفرمایی را پیاده می کنند. شرکت های غیر انتفاعی به دنبال راه حل های کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.