پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

  پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

  پاورپوینت عملکرد طبیعی کبد

  نوع فایل: power point
  قابل ویرایش 24اسلاید
   
  قسمتی از اسلایدها:
  تست های مربوط به سنتز و متابولیسم

  آلبومین
  فاکتورهای انعقادی
  هاپتوگلوبین
  سرولوپلاسمین
  آلفا فتوپروتئین
  لیپوپروتئین ها
  کلسترول و تری گلیسرید
  الکتروفورز پروتئین های سرم

  علائم آزمایشگاهی افتراق عوامل داخل و خارج کبدی:

  افزایش بیلی روبین تام mg/dl 10(یرقان هپاتوسلولار) یا mg/dl 20 (کلستاز داخل کبدی و تومورهای پری آمپولار)
  افزایش ALP و بیلی روبین همراه با ALT و AST…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.