پاورپوینت درس یازدهم دوستی با حق دین وزندگی

پاورپوینت درس یازدهم دوستی با حق دین وزندگی

پاورپوینت درس یازدهم دوستی با حق دین وزندگی

پاورپوینت درس یازدهم دوستی با حق دین وزندگی 18 اسلاید قابل ویرایش با برنامه پاورپوینت بخشی از متن پاورپوینت : موضوع درس: مرور بر مفاهيم : 1. آفرينش با رحمت و محبت آغاز شده است . 2. اساس و پايه ي دينداري محبت و عشق به خداست . 3.محبت و دوستي انسان را به پويايي و تحرک ميرساند 4.محبت به خداوند،محبت به دوستان خدا را در پي دارد 5.محبت به خداوند سبب پيروي و اطاعت از اومي شود 6.محبت به خداسبب بيزاري وتنفرازدشمنان خدامي شود. 7. دينداري بر دو پايه ي تولي و تبري استوار است . 8. مبارزه با دشمنان خدا از آثار محبت به خدا است . نکته مهم درس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.