پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه)

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه)

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه)

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری (مفصل شانه) در 52 اسلاید قابل ویرایش در قالب پاورپوینت. بخشی از متن فایل پاورپوینت : •ساختار استخوانی مفصل شانه üمفصل شانه از ارتباط تشریحی بین سر استخوان بازو با حفره دوری استخوان کتف به وجود می آید. üسر استخوان بازو سطحی کمتر از یک نیمکره دارد üمحور سراستخوان بازو با محور تنه زاویه 135 تا 150 درجه دارد که عامل مهمی در ایجاد فاصله بین بازو و تنه است. üسطح مفصلی بازو رو به بالا، داخل و عقب است که رو به عقب بودن آن به دلیل پیچش بازو است. üسطح مفصلی بازو خیلی وسیع تر از سطح مفصلی حفره دوری است و در هر وضعیت فقط بخشی از سر بازو در حفره دوری قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.