پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی و زند زبرینی

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی و زند زبرینی

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی و زند زبرینی

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفصل آرنج و مفصل زند زیرینی-زند زبرینی در 27 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن فایل پاورپوینت : •ساختار استخوانی مفصل آرنج üاین مفصل از استخوان بازو و استخوانهای زند زیرین و زند زبرین تشکیل شده است. •کلیاتی در مورد مفصل آرنج üمفصل آرنج یک مفصل قرقره ای یا لولایی است که فقط حرکات فلکشن و اکستنشن دارد. üحرکات آرنج بین سطوح مفصلی قرقره استخوان بازو و فرورفتگی قرقره ای استخوان زند زیرین انجام می شود. üسر استخوان زند زبرین تماس کمی نیز با لقمه استخوان بازو دارد. üمفاصل منطقه آرنج از سه مفصل قرقره ای(بین زند زیرین و استخوان بازو)، مفصل کروی(بین زند زبرین و استخوان بازو) و مفصل استوانه ای(بین دو استخوان زند زبرین و زند زیرین)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.