پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا 49 اسلاید

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا 49 اسلاید

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا 49 اسلاید

پاورپوینت حرکت شناسی ساختاری مفاصل مچ پا و پا 49 اسلاید قالب پاورپوینت و قابل ویرایش. بخشی از متن فایل پاورپوینت : •ساختار استخوانی ناحیه مچ پا و پا üهر پا از 26 استخوان تشکیل شده است که مجموعا یک قوس را می سازند. استخوانهای ناحیه مچ پا از طریق استخوانهای درشت نی و نازک نی به استخوان ران و سایر قسمتهای بدن متصل می شوند. üوزن بدن از طریق درشت نی به قاپ و پاشنه منتقل می شود •ساختار استخوانی ناحیه مچ پا و پا üقاپ (Talus) üپاشنه (Calcaneus) üتارسال (Tarsals) üناوی (Navicular) üسه استخوان میخی (Cuneiform) üتاسی (Cuboid) üکف پایی (Metatarsals) üانگشتان پا (Phalanges) و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.