پاورپوینت آسیبهای زانو ACL,PCL,MCL,LCL

پاورپوینت آسیبهای زانو ACL,PCL,MCL,LCL

پاورپوینت آسیبهای زانو ACL,PCL,MCL,LCL

پاورپوینت آسیبهای زانو ACL,PCL,MCL,LCL پاورپوینت درباره knee injuries تعداد اسلاید 44 برنامه مورد نیاز پاورپوینت بخشی از متن اسلاید : •آناتومی مفصل زانو •ساختار استخوانی •ساختار لیگامنتی •منیسک •عضلات اطراف زانو •پایداری مفصل زانو •ساختارهای فعال •ساختارهای غیرفعال •نقش لیگامنتها در پایداری زانو •لیگامنت متقاطع قدامی •لیگامنت متقاطع خلفی •لیگامنت موازی داخلی •لیگامنت موازی خارجی •نقش عضلات در پایداری مفصل زانو •نقش عضله چهارسر •نقش عضله همسترینگ •نقش ACL در کنترل حرکات زانو •حرکت قدامی درشت نئی روی ران •کنترل نیروهای واروسی و والگوسی •کنترل استرسهای هایپراکستنشن مکانیسم آسیب ACL در حرکات چرخشی و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.