نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Robust control charts for time series data عنوان فارسی: نمودارهای کنترل روبوست برای داده های سری زمانی چکیده این مقاله، نمودار کنترلی را برای داده های سری زمانی بر اساس خطاهای پیش بینی تک مرحله ای روش پیش بینی هولت- وینترز توضیح می دهد. ما روش روبوست را استفاده می کنیم تا از پرت هایی که بر تخمین محدودیت های کنترل نمودار تأثیر می گذارند، جلوگیری کنیم. با این وجود، توان برای حفظ قابلیت اعتماد نمودار کنترل بعد از وقوع مشاهده های آگاهانه دارای اهمیت است. ویژگی های نمودار جدید کنترل در مطالعه شبیه سازی و در مثال واقعی داده ها آزمون شده اند. تعداد صفحات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.