نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس

نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس

نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: The Role of Visible and Infrared Spectroscopy Combined with Chemometrics to Measure Phenolic Compounds in Grape and Wine Samples عنوان فارسی: نقش طیف نمای مادون قرمز و مرئی در ترکیب با شیمی متریکس برای ارزیابی ترکیب های فنولی در نمونه های انگور و شراب چکیده محتوای ترکیب های فنولی، حالت رسیدن فنولی انگورهای قرمز را مشخص می کند که معیار مهمی در تنظیم تاریخ برداشت برای تولید شراب های قرمز با کیفیت می باشد. همچنین فنولیک های شراب، ترکیب های با کیفیت مهمی محسوب می شوند که در رنگ، مزه شراب ها نقش مهمی دارند. روش های طیف نمایی (به طور مثال، مادون قرمز نزدیک و میانی) دارای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.