مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی طراحی پارک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: PARK PLANNING عنوان فارسی: طراحی پارک چکیده در ماه مي سال 1998، خدمات پارک ملي، «دستور مدير 2» (DO-2) را صادر کرد: «طراحي پارک طبق سيستم دستورالعملي NPSجديد». يک ضميمه اين دستور، شامل استانداردهاي برنامه در زمينه طراحي پارک بود. DO-2 و به پيوست آن استانداردهاي برنامه، دستورالعملي را در مورد طراحي سياست هاي مديريت NPS1988و در NPS-2 بازبيني و به روز کردند: «دستورالعمل فرآيند طراحي.»سياست هاي توضيح داده شده در DO-2 مستقيماً در سياست مديريتي NPS2001 جديد الحاق شده بودند. استانداردهاي برنامه در نظر گرفته شده بودند تا موضوع بررسي دوره اي و به روز کردن مناسب آنها، تحت اختيار مدير مربوطه جهت طراحي پارک، تسهيلات و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.