سابلیمینال کاریزماتیک

سابلیمینال کاریزماتیک

سابلیمینال کاریزماتیک

رهبری کاریزماتیک (به انگلیسی : Charismatic Authority)، در اصطلاح سیاست ، به حکومت مبتنی بر فرمان برداری غیرعادی و استثنایی از یک فرد به خاطر تقدس دینی و الگو بودن وی می باشد. گرچه، ماکس وبر به عنوان مبدع و نشردهنده نظریه رهبری کاریزماتیک شناخته شده است، اما تقریباً تمام کسانی که پس از رنسانس صاحب نظر در مسائل فلسفی و انسانی بوده اند، به نوعی به این مطلب اشاره کرده اند. در دوران پس از رنسانس نظریات مختلفی در شناخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.