سابلیمینال رفع خجالت و کم رویی

سابلیمینال رفع خجالت و کم رویی

سابلیمینال رفع خجالت و کم رویی

شرم یا خجالت یک عاطفهٔ اجتماعی است که در روابط اجتماعی در بعضی افراد ظاهر می شود. این حالت از احساس درونی خود کم تر پنداشتن در برابر فرد مقابل حاصل می شود و در برخی موارد آنقدر شدت می یابد که تمامی دیگر حالات اجتماعی فرد را مختل می سازد. خواص استفاده از سابلیمینال رفع خجالت و کمرویی: رفع خجالت به طور ریشه ای و همیشگی بهبود شرایط روحی بهبود شرایط حضور در اجتماع افزایش روابط عمومی موفقیت و… سابلیمینال رفع خجالت و کمرویی چگونه عمل میکند؟ این پیام ها از آنجا که به طور ریز گفتاری هستند،به ضمیر ناخودآگاه فرد نفوذ کرده،و باعث برنامه ریزی در رفتار و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.