سابلیمینال رفع تنبلی

سابلیمینال رفع تنبلی

سابلیمینال رفع تنبلی

خواص استفاده از سابلیمینال رفع تنبلی: رفع تنبلی محبوبیت نزد مردم انجام کارها موفقیت پیشرفت و… تنبلی (یا تن پروری، کاهلی) به معنی نداشتن تمایل به فعالیت یا تلاش، با وجود برخورداری از توانایی کافی ست.در زبان فارسی کسل نیز به کسی که تنبل است، گفته می شود. کسل وام واژه ای از زبان عربی در فارسی است که در عربی به معنای تنبلی است. سابلیمینال رفع تنبلی عمل میکند؟ این پیام ها از آنجا که به طور ریز گفتاری هستند،به ضمیر ناخودآگاه فرد نفوذ کرده،و باعث برنامه ریزی در رفتار و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.