سابلیمینال رفع اهمال کاری و تعلل(فرداافکنی)

سابلیمینال رفع اهمال کاری و تعلل(فرداافکنی)

سابلیمینال رفع اهمال کاری و تعلل(فرداافکنی)

خواص استفاده از سابلیمینال رفع اهمال کاری: رفع سستی و اهمال کاری قاطع شدن در کار و زندگی جدیت در زندگی انجام سریع کارها کسب زمان اضافه در زندگی و… اهمال کاری یا فردا فکنی یا تعلل:خودداری از انجام وظیفه ای است که لازم است تا موعد مشخصی انجام شود. می توان از آن به عنوان به تاخیر انداختن (از سر عادت یا آگاهانه) شروع یا پایان کاری، با علم به پیامدهای منفی این تاخیر نیز یاد کرد. اهمال کاری تجربه انسانی رایجی است که شامل به تاخیر انداختن امور روزانه یا حتی وظایف مهمی مثل حضور در یک قرار ملاقات، ارایه یک گزارش کاری یا تکلیف دانشگاهی، یا حل و فصل یک مشکل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.